Szczegóły ogłoszenia

57/2021

"Dostawa unitów stomatologicznych - 3 komplety"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 22,3 2021.04.26 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 59,7 2021.04.26 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.04.26 26
Formularz oferty xlsx 13,8 2021.04.26 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2021.04.26 25
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA docx 22,5 2021.04.26 25
Projekt umowy docx 539,5 2021.04.26 25
Protokół przyjęcia sprzętu docx 20,5 2021.04.26 24
Rzut pomieszczeń 30 31 32 pdf 1005,4 2021.04.26 24
Schemat przyłącza pdf 367,5 2021.04.26 23
Specyfikacja techniczna docx 36,4 2021.04.26 27
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2021.04.26 26
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.04.26 23

Pobierz wszystkie dokumenty