Szczegóły ogłoszenia

63/2021

"Dostawa aparatu elektrochirurgicznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2020-2035 (w części dotyczącej roku 2021)"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 24,2 2021.04.26 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,1 2021.04.26 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2021.04.26 17
Formularz oferty xlsx 15,3 2021.04.26 17
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,2 2021.04.26 16
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 63,5 2021.04.26 16
Projekt umowy docx 539,6 2021.04.26 17
Protokół przyjęcia sprzętu docx 20,6 2021.04.26 16
Specyfikacja techniczna aparat elektrochirurgiczny docx 40,6 2021.04.26 32
Wykaz dostaw docx 18,1 2021.04.26 16
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,9 2021.04.26 15

Pobierz wszystkie dokumenty