Szczegóły ogłoszenia

62/2021

"dostawa systemu rozwieraczy brzusznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 23,3 2021.04.26 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,4 2021.04.26 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.04.26 16
Formularz oferty xls 40,0 2021.04.26 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2021.04.26 16
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 63,0 2021.04.26 17
Projekt_umowy docx 539,8 2021.04.26 17
Protokół przyjęcia sprzętu doc 54,5 2021.04.26 16
Specyfikacja techniczna System rozwieraczy brzusznych docx 32,0 2021.04.26 32
wykaz dostaw doc 33,5 2021.04.26 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.04.26 16

Pobierz wszystkie dokumenty