Szczegóły ogłoszenia

58/2021

"Dostawa systemu neuronawigacji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 24,1 2021.04.23 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm ogł DzZUUE docx 18,8 2021.04.28 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,3 2021.04.23 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.04.23 33
Formularz oferty xlsx 15,7 2021.04.23 48
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,6 2021.04.23 33
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA doc 63,5 2021.04.23 30
Projekt_umowy 58 docx 539,5 2021.04.23 32
Protokół__przyjęcia_sprzętu docx 22,0 2021.04.23 27
Specyfikacja Techniczna - system neuronawigacji docx 31,7 2021.04.23 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,8 2021.04.23 34

Pobierz wszystkie dokumenty