Szczegóły ogłoszenia

47/2021

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 120,2 2021.04.23 36

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 18,0 2021.05.14 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 79,5 2021.04.23 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.04.23 31
Formularz oferty xls 52,0 2021.04.23 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2021.04.23 30
projekt umowy doc 1130,0 2021.04.23 37
projekt umowy przechowania doc 1081,0 2021.04.23 38
projekt umowy użyczenia doc 43,0 2021.04.23 30
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2021.04.23 29
umowa użyczenia - załącznik 2 doc 24,5 2021.04.23 28
Wykaz dostaw doc 33,5 2021.04.23 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.04.23 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,0 2021.05.14 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 45,3 2021.05.14 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy aktualny z dnia 14.05. xls 185,0 2021.05.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty