Szczegóły ogłoszenia

61/2021

"Dostawa defibrylatorów - 2 komplety "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 25,8 2021.04.23 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 60,3 2021.04.23 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.04.23 26
Formularz oferty xlsx 13,8 2021.04.23 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2021.04.23 26
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA docx 22,5 2021.04.23 25
Projekt umowy docx 539,2 2021.04.23 28
Protokół przyjęcia sprzętu docx 20,4 2021.04.23 23
Specyfikacja techniczna docx 36,3 2021.04.23 39
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2021.04.23 27
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,5 2021.04.23 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 18,5 2021.04.26 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 27,7 2021.05.17 1

Pobierz wszystkie dokumenty