Szczegóły ogłoszenia

ZP/13/2021

"Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 287,8 2021.04.23 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - ZP-13-2021 doc 278,5 2021.04.23 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - OPZ zip 161,1 2021.04.23 51
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 65,5 2021.04.23 39
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 67,3 2021.04.23 30
Załącznik nr 4 - Projekt umowy docx 39,6 2021.04.23 30
Załącznik nr 4A - Projekt umowy depozytowej docx 21,9 2021.04.23 33
Załącznik nr 4B - Projekt umowy użyczenia docx 20,7 2021.04.23 29
Załącznik nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2021.04.23 32

Pobierz wszystkie dokumenty