Szczegóły ogłoszenia

60/2021

"Dostawa napędu ortopedycznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2020-2035 (w części dotyczącej roku 2021)"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 32,0 2021.04.23 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 59,5 2021.04.23 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.04.23 22
Formularz oferty xlsx 15,0 2021.04.23 23
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,4 2021.04.23 22
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA docx 22,5 2021.04.23 21
Projekt umowy docx 539,3 2021.04.23 24
Protokół przyjęcia sprzętu docx 20,6 2021.04.23 22
Specyfikacja techniczna napęd ortopedyczny docx 31,6 2021.04.23 29
Wykaz dostaw docx 17,9 2021.04.23 21

Pobierz wszystkie dokumenty