Szczegóły ogłoszenia

KA-2/005/2021

"Dostawa systemu do wielokanałowego pomiaru i analizy drgań oraz dźwięku, systemu do bezkontaktowego pomiaru drgan oraz ruchu obiektów, modułu do akwizycji danych pomiarowych"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu BZP pdf 97,4 2021.04.22 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 101,4 2021.04.22 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 80,2 2021.04.22 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,5 2021.04.22 21
Projekt umowy do zadania nr 3 doc 175,0 2021.04.22 22
Projekt umowy do zadania nr 1 i nr 2 doc 196,5 2021.04.22 29
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia docx 77,8 2021.04.22 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 30.04.2021. doc 71,6 2021.04.30 17

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty