Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.1.2021

"Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,6 2021.04.21 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 34,1 2021.05.07 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,7 2021.04.21 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2021.04.21 32
Formularz oferty doc 77,5 2021.04.21 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 58,5 2021.04.21 31
Program funkcjonalno- uzytkowy pdf 2109,1 2021.04.21 42
Projekt umowy doc 292,5 2021.04.21 31
Wykaz osób doc 45,0 2021.04.21 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 44,0 2021.04.21 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 29,3 2021.05.07 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 29,4 2021.05.07 3
zmiana PFU 7z 14594,3 2021.05.07 5

Pobierz wszystkie dokumenty