Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/25/2021

"Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Aparaty USG"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 77,0 2021.04.21 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 58,7 2021.04.21 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 25,1 2021.04.29 12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 22,6 2021.04.29 16
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 29,5 2021.04.21 24
zał. nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy xlsx 31,5 2021.04.21 26
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 25,6 2021.04.21 22
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy docx 335,0 2021.04.21 22

Pobierz wszystkie dokumenty