Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/24/2021

"Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Aparaty do dializ"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 47,7 2021.04.21 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 56,5 2021.04.21 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,4 2021.04.30 8
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 28,6 2021.04.21 23
zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 12,4 2021.04.21 15
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 25,6 2021.04.21 22
zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy docx 335,0 2021.04.21 22

Pobierz wszystkie dokumenty