Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-140/21

"wytworzenie pojemników na materiały zmiennofazowe i prototypu urządzenia do odzysku ciepła odpadowego wykorzystującego materiały PCM, nanoproszki, pianki metaliczne (ceramiczne), oprzyrządowania i przeprowadzenie badań wytrzymałościowych - KC-zp.272-140/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 97,2 2021.04.21 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 68,8 2021.04.21 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,2 2021.04.21 26
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 24,5 2021.04.21 19
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.04.21 18
Wykaz osób doc 44,5 2021.04.21 15
Wykaz zrealizowanych usług doc 35,0 2021.04.21 18
Wykaz_narzędzi_i_urządzeń doc 41,0 2021.04.21 17
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,4 2021.04.21 16
Wzór umowy - usługi docx 36,7 2021.04.21 20
zał. nr 10 - Rysunek 2 pdf 75,4 2021.04.21 21
Zał. nr 11 - Rysunek 3 pdf 151,8 2021.04.21 19
Zał. nr 9 - Rysunek 1 pdf 90,3 2021.04.21 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,5 2021.04.21 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2021.04.29 10
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2021.04.29 9

Pobierz wszystkie dokumenty