Szczegóły ogłoszenia

ZP/6246/D/20

"Dostawa skanera"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,4 2021.04.20 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 120,2 2021.04.20 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 42,7 2021.04.20 15
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,3 2021.04.20 15
Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 90,5 2021.04.20 14
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 83,1 2021.04.20 14
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 72,3 2021.04.20 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 438,9 2021.04.27 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 47,0 2021.04.29 10

Pobierz wszystkie dokumenty