Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-10/21

"Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 109,8 2021.04.20 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
swz PDF 671,6 2021.04.20 34
wyjaśnienia w sprawie swz PDF 83,9 2021.04.29 20
załącznik nr 3 do siwz - formularz cenowy xlsx 12,4 2021.04.20 35
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz oferty doc 64,5 2021.04.20 33
Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość oraz zasady odbiorów xlsx 13,1 2021.04.20 34
Załącznik Nr 4 do SWZ-wzór umowy pdf 252,6 2021.04.20 38
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw doc 31,5 2021.04.20 37
Załącznik Nr 6 do SIWZ - JEDZ docx 69,4 2021.04.20 33

Pobierz wszystkie dokumenty