Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-117/21

"usługa tłumaczenia na język obcy artykułów naukowych powstałych na Wydziale WGiG AGH - KC-zp.272-117/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 92,4 2021.04.20 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 65,8 2021.04.20 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2021.04.28 10
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 34,5 2021.04.20 26
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.04.20 29
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 40,5 2021.04.20 26
wykaz osób doc 38,0 2021.04.20 33
Wykaz zrealizowanych usług docx 21,5 2021.04.20 29
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,4 2021.04.20 23
Wzór umowy - usługi doc 88,5 2021.04.20 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,0 2021.04.20 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.04.28 11
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2021.04.28 12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA pdf 42,2 2021.04.22 32

Pobierz wszystkie dokumenty