Szczegóły ogłoszenia

CRZP/28/2021/AZP

"Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych -3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00035725.01 pdf 74,4 2021.04.19 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 211,8 2021.04.19 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_wzór oferty doc 865,0 2021.04.19 23
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 621,7 2021.04.19 19
3_wzór umowy docx 75,8 2021.04.19 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 569,7 2021.04.28 11

Pobierz wszystkie dokumenty