Szczegóły ogłoszenia

CRZP/41/2021/AZP

"Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 7"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00035689.01 pdf 94,1 2021.04.19 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 706,6 2021.04.19 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_wzór oferty doc 865,9 2021.04.19 24
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 621,8 2021.04.19 22
3_wzór umowy docx 78,4 2021.04.19 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 559,1 2021.04.27 9

Pobierz wszystkie dokumenty