Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-82/21

"dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, karty pamięci, mikrofonu, stabilizatora do aparatu, statywu, torby do aparatu - KC-zp.272-82/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,8 2021.04.19 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,6 2021.04.19 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 26,3 2021.04.19 19
siwz docx 70,9 2021.04.19 22
Wzór umowy - dostawy docx 30,1 2021.04.19 16
Wzór_formularza_oferty (28) docx 29,2 2021.04.19 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2021.04.28 10

Pobierz wszystkie dokumenty