Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-107/21

"usługa transportowa - dwa wyjazdy dla studentów WEiP AGH - KC-zp.272-107/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,6 2021.04.19 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 88,7 2021.04.19 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 56,0 2021.04.19 30
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (2) doc 62,0 2021.04.19 29
Wzór formularza oferty - usługi docx 46,4 2021.04.19 31
Wzór umowy - usługi docx 51,6 2021.04.19 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.04.27 10
Informacja z otwarcia ofert doc 42,0 2021.04.27 12

Pobierz wszystkie dokumenty