Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-77/21

"Wykonanie usług w zakresie: a) metod uczenia maszynowego - do algorytmów ND; b) metod nauczania maszynowego - do algorytmów RUL; c) metod uczenia maszynowego - do algorytmów DL - KC-zp.272-77/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 121,5 2021.04.19 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I pdf 37,4 2021.04.23 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 67,8 2021.04.19 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 34,5 2021.04.19 31
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.04.19 23
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2021.04.19 24
wykaz osób doc 46,0 2021.04.19 23
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,5 2021.04.19 27
Wzór umowy 4 - usługi docx 31,0 2021.04.19 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,7 2021.04.19 26

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ II doc 156,5 2021.04.23 22
Powiadomienie o zmianach SWZ III doc 157,0 2021.04.26 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,5 2021.04.29 11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 37,5 2021.04.29 12
NOWY Wzór formularza oferty - usługi docx 25,5 2021.04.23 23
NOWY Wzór formularza oferty - usługi załącznik 1b docx 25,3 2021.04.26 15
NOWY Wzór umowy 4 - usługi docx 27,6 2021.04.26 15
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 34,5 2021.04.23 21
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 153,0 2021.04.19 28

Pobierz wszystkie dokumenty