Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-104/21

"Dostawa 3 szt. projektorów - KC-zp. 272-104/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamóweniu pdf 87,3 2021.04.16 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę (procedura uproszczona) docx 67,0 2021.04.16 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,5 2021.04.16 29
Wzór formularza oferty docx 29,1 2021.04.16 23
Wzór umowy - dostawy docx 34,8 2021.04.16 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 26,0 2021.04.20 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2021.04.26 12
Informacja z otwarcia ofert doc 24,4 2021.04.26 11

Pobierz wszystkie dokumenty