Szczegóły ogłoszenia

CRZP/40/2021/AZP

"Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,5 2021.04.16 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 96,5 2021.04.16 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia doc 41,5 2021.04.16 4
2_Formularz oferty docx 272,6 2021.04.16 2
3_Formularz rzeczowo-cenowy doc 40,0 2021.04.16 2
4_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2021.04.16 2
5_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 24,9 2021.04.16 2
6_Wykaz_urządzeń doc 38,5 2021.04.16 2
7_Wzór_umowy doc 74,0 2021.04.16 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 574,4 2021.04.26 0

Pobierz wszystkie dokumenty