Szczegóły ogłoszenia

DZ.270.2.9.2021

"" Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: RDLP w Szczecinie Rm 2,5 MPa gr. 15 cm i budowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Kliniska Rm 2,5 MPa gr. 25 cm"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,3 2021.04.15 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ 1 pdf 384,5 2021.04.15 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 oferta doc 87,5 2021.04.15 28
Zał. nr 10 wykaz osób docx 20,2 2021.04.15 30
Zał. nr 11 wykaz urządzeń docx 17,3 2021.04.15 25
Zał. nr 2 dokumentacja projektowa 7z 12925,4 2021.04.15 26
Zał. nr 5 pomocniczy przedmiar robót xlsx 11,0 2021.04.15 24
Zał. nr 6 zob.podm.trzec. doc 70,5 2021.04.15 29
Zał. nr 7 wzór umowy pdf 784,7 2021.04.15 31
Zał. nr 8 ośw. o aktualności informacji doc 67,5 2021.04.15 23
Zał. nr 9_wykaz robót budowlanych docx 20,8 2021.04.15 31
Załącznik nr 3 do SWZ spełniane warunków udziału docx 15,1 2021.04.15 23
Załącznik nr 3A do SWZ docx 13,5 2021.04.15 23
Załącznik nr 4 do SWZ brak podstaw do wykluczenia docx 16,1 2021.04.15 25
Załącznik nr 4A do SWZ docx 18,4 2021.04.15 24

Pobierz wszystkie dokumenty