Szczegóły ogłoszenia

ZP/7/2021

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 732,0 2021.04.16 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ-ZP-7-2021 doc 295,5 2021.04.16 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia docx 165,0 2021.04.16 67
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 60,5 2021.04.16 39
Załącznik nr 2A- Formularz ofertowy dotyczy pakietu nr 36 doc 62,0 2021.04.16 31
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia docx 58,3 2021.04.16 21
Załącznik nr 4 - Wzór umowy doc 122,5 2021.04.16 21
Załącznik nr 4A- Wzór umowy- dotyczy pakietu 36 doc 146,0 2021.04.16 20
Załącznik nr 5 - Wadium doc 67,0 2021.04.16 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ -1 doc 22,6 2021.04.23 32
Wyjaśnienie treści SWZ -3 doc 22,4 2021.04.23 47
Wyjaśnienie treści SWZ-10 doc 22,5 2021.04.23 26
Wyjaśnienie treści SWZ-11 doc 22,6 2021.04.23 25
Wyjaśnienie treści SWZ-12 doc 23,9 2021.04.23 23
Wyjaśnienie treści SWZ-2 doc 23,7 2021.04.23 26
Wyjaśnienie treści SWZ-4 doc 22,8 2021.04.23 21
Wyjaśnienie treści SWZ-5 doc 23,5 2021.04.23 26
Wyjaśnienie treści SWZ-6 doc 23,0 2021.04.23 24
Wyjaśnienie treści SWZ-7 doc 22,5 2021.04.23 23
Wyjaśnienie treści SWZ-8 doc 22,8 2021.04.23 24
Wyjaśnienie treści SWZ-9 doc 23,3 2021.04.23 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2021.04.29 17
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2021.04.29 37

Pobierz wszystkie dokumenty