Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-66/21

"Usługa wykonania składu, łamania i nanoszenia korekty wydawniczej dla max. 45 arkuszy wydawniczych do czasopisma Energetyka Rozproszona wydawanego w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii" współfinansowanego ze środków NCBiR w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizaujących się rynków" - GOSPOSTRATEG - KC-zp.272-66/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 108,6 2021.04.15 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 186,9 2021.04.15 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 150,5 2021.04.15 24
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 157,0 2021.04.15 24
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 156,5 2021.04.15 27
Wykaz_zrealizowanych_usług doc 50,0 2021.04.15 26
Wzór formularza oferty - usługi docx 143,3 2021.04.15 27
Wzór_umowy_-_usługi doc 205,5 2021.04.15 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 141,3 2021.04.15 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 274,5 2021.04.19 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,0 2021.04.23 22
Informacja z otwarcia ofert doc 35,5 2021.05.23 11
Nowy wzór_umowy_-_usługi załącznik nr 3A doc 206,5 2021.04.19 22

Pobierz wszystkie dokumenty