Szczegóły ogłoszenia

FER.271.7.2021

"Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Gminie Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 100,7 2021.04.13 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,6 2021.04.13 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.04.13 19
formularz ofertowy doc 49,5 2021.04.13 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2021.04.13 19
projekt umowy docx 45,0 2021.04.13 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 22,6 2021.04.20 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,3 2021.04.29 13
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2021.04.29 13

Pobierz wszystkie dokumenty