Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.11.2021

"Wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie MKS PUSZCZA Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,7 2021.04.12 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,0 2021.04.12 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2021.04.12 45
Formularz oferty doc 61,5 2021.04.12 45
Mapa do celów projektowych pdf 10905,4 2021.04.12 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2021.04.12 47
PFU podgrzewana murawa pdf 11909,8 2021.04.12 57
Projekt umowy doc 233,5 2021.04.12 58
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2021.04.12 45
Wykaz osób doc 42,0 2021.04.12 49
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 17,9 2021.04.12 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 20,1 2021.04.23 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,1 2021.04.27 38
Informacja z otwarcia ofert doc 18,2 2021.04.27 51

Pobierz wszystkie dokumenty