Szczegóły ogłoszenia

KCzp.272-109/21

"remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 105,5 2021.04.12 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 265,0 2021.04.12 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
109 Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.04.12 29
109 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.04.12 27
109 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.04.12 30
109 Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.04.12 28
109 Wzor_umowy_na_roboty_budowlane docx 82,8 2021.04.12 36
109 Wzór formularza oferty doc 53,5 2021.04.12 29
109 Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.04.12 27
109 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.04.12 29

Pobierz wszystkie dokumenty