Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/12/2021

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie: 1. Przystosowanie łazienek ogólnodostepnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2. Remont Kuchni Centralnej 3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 158,1 2021.03.31 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Ogłoszenie o zmianie pdf 71,1 2021.04.30 11
Ogłoszenie o zmianie pdf 75,5 2021.04.21 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,3 2021.03.31 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2021.03.31 40
modyfikacja 21.04.2021 SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 62,1 2021.04.21 22
modyfikacja 21.04.2021 Wzór formularza ofertowego doc 59,0 2021.04.21 19
Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 18,2 2021.04.21 19
Wzór formularza ofertowego doc 63,5 2021.03.31 40
wzór umowy docx 42,1 2021.03.31 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 18,1 2021.04.21 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 22,5 2021.04.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty