Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-111/21

"Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-111/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 105,7 2021.03.31 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,1 2021.03.31 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.03.31 46
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.03.31 47
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2021.03.31 48
Wzór formularza oferty doc 28,2 2021.03.31 48
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.03.31 45
Wzór umowy doc 258,0 2021.03.31 48
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2021.03.31 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 225,5 2021.04.06 54

Pobierz wszystkie dokumenty