Szczegóły ogłoszenia

FER.271.6.2021

"Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogoszenie o zamówieniu pdf 115,8 2021.03.30 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 130,5 2021.03.30 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2021.03.30 36
zał. 10 pismo konserwatorskie 2 pdf 510,4 2021.03.30 48
zał. 11 pismo konserwatorskie 3 pdf 853,6 2021.03.30 43
zał. 12 pismo konserwatorskie 4 pdf 1017,8 2021.03.30 44
zał. 13 zestawienie powierzchni pomieszczeń pdf 189,6 2021.03.30 47
zał. 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.03.30 35
zał. 3 robót budowlanych docx 19,8 2021.03.30 34
zał. 4 formularz ofertowy doc 119,5 2021.03.30 38
zał. 4.1 formularz ofertowy docx 85,4 2021.03.30 32
zał. 4.2 formularz ofertowy xls 123,5 2021.03.30 38
zał. 5 projekt umowy pdf 1276,6 2021.03.30 40
zał. 6 Program funkcjonalno użytkowy pdf 276,7 2021.03.30 42
zał. 7 Specyfikacja techniczna zamówienia pdf 568,8 2021.03.30 38
zał. 8 mapa - SIPwydruk pdf 254,8 2021.03.30 44
zał. 9 pismo konserwatorskie 1 pdf 299,1 2021.03.30 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 18,1 2021.04.16 24
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 18,3 2021.04.21 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 22,7 2021.04.08 34
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 20,8 2021.04.19 22
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 22,4 2021.04.19 22
Wyjaśnienie treści SWZ 4 doc 19,7 2021.04.19 22
Wyjaśnienie treści SWZ 5 doc 21,0 2021.04.19 20
Wyjaśnienie treści SWZ 6 doc 19,9 2021.04.21 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,6 2021.04.28 16
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2021.04.28 15
Ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 34,4 2021.04.16 28
zał. 14 Dokumentacja fotograficzna zip 240535,7 2021.03.30 45
zał. 5 projekt umowy (po zmianie) docx 95,0 2021.04.21 20
zał. 5.1 wzór gwarancji docx 13,5 2021.04.21 22

Pobierz wszystkie dokumenty