Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.5.2021

"Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie wind towarowo-osobowych oraz budowie platform schodowych w budynkach kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Brak dokumentów do pobrania