Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-19/21

"Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WWNiG"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,3 2021.03.26 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,0 2021.03.26 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2021.03.26 53
Espd-request - KC-zp.272-19 xml 138,1 2021.03.26 47
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,5 2021.04.28 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,9 2021.03.26 54
Wzór formularza oferty doc 32,9 2021.03.26 50
Wzór umowy - dostawy doc 30,8 2021.03.26 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.04.28 11

Pobierz wszystkie dokumenty