Szczegóły ogłoszenia

NA/P/34/2021

"Dostawa zestawu badawczego, dostawa analizatora elementarnego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 22,7 2021.03.23 255

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia pdf 66,6 2021.04.12 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 52,8 2021.03.23 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2021.03.23 61
Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 81,3 2021.03.23 51
Oświadczenie docx 20,9 2021.03.23 50
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu docx 21,0 2021.03.23 11
Szczegółowy opis zamówienia docx 33,8 2021.03.23 63
Wykaz dostaw lub usług doc 19,3 2021.03.23 49
Wzór oferty na dostawy doc 27,0 2021.03.23 53
Wzór umowy na dostawy doc 82,5 2021.03.23 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 20,0 2021.04.12 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 20,5 2021.04.12 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 89,8 2021.04.23 14

Pobierz wszystkie dokumenty