Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-56/21

"wykonanie układu zasilania i samoczynnego załączenia rezerwy dla serwerowni wydziałowej pawilonu D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-56/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 56_21 pdf 107,4 2021.03.23 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 81,7 2021.03.23 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.03.23 73
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.03.23 67
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2021.03.23 65
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.03.23 65
Wzór formularza oferty doc 28,9 2021.03.23 59
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.03.23 58
Wzór umowy docx 88,0 2021.03.23 58
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,8 2021.03.23 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 25,4 2021.04.01 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2021.04.07 59
Informacja z otwarcia ofert doc 140,3 2021.04.09 63

Pobierz wszystkie dokumenty