Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2021

"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pod nazwą "Podgrzewanie murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice przy ul. Kusocińskiego 2 w Niepołomicach metodą wcinania kabli"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 103,1 2021.03.19 90

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianach ogłoszenia pdf 38,4 2021.03.19 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,2 2021.03.19 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2021.03.19 20
Formularz oferty doc 61,5 2021.03.19 70
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 35,0 2021.03.19 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,8 2021.03.19 55
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę docx 24,0 2021.03.19 67
PFU podgrzewana murawa PUSZCZA Niepołomice pdf 11814,8 2021.03.19 75
Projekt umowy doc 234,5 2021.03.19 71
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2021.03.19 64
Wykaz osób doc 42,5 2021.03.19 64
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 19,2 2021.03.19 60

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2021.03.30 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 29,5 2021.03.25 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 16,1 2021.04.07 33
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.04.07 62
Mapa do celów projektowych pdf 10905,4 2021.03.19 49
Zał nr 1 mapy inwentar. pdf 1898,2 2021.03.25 53
Zał nr 2 sys.nawodnienia boiska pdf 838,5 2021.03.25 58
Zał nr 3 pdf 2273,1 2021.03.25 54
Zał. nr 4 mapa do celów projektowych pdf 10905,4 2021.03.25 46

Pobierz wszystkie dokumenty