Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.5.2021

"WYKONANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH : Zadanie Nr 1 - Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Zaborzu - wykonanie ogrodu sensorycznego etap II Zadanie Nr 2 - Utwardzenie terenu wokół sceny estradowej na terenie Domu Ludowego w Porębie Wielkiej , Zadanie Nr 3 - Wymiana nawierzchni przy garażu OSP w Porębie Wielkiej "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania