Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-07/21

"Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08."

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 632,5 2021.03.03 129

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 72,4 2021.03.25 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 72,3 2021.04.23 37
II_Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 64,2 2021.04.23 40
II_Zmodyfikowana_SWZ pdf 4035,2 2021.04.23 37
II_Zmodyfikowany_Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przyg pdf 1692,7 2021.05.05 14
Informacja dotycząca wizji lokalnej PDF 22,5 2021.03.11 87
informacja o przezrznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia pdf 18,0 2021.05.12 12
informacja z otwarcia ofert PDF 24,2 2021.05.12 13
odwołanie PDF 288,4 2021.03.16 102
Sprostowanie wyjaśnień SWZ z dnia 21.04.2021 r. pdf 314,1 2021.05.05 15
SWZ pdf 691,6 2021.03.03 133
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 776,3 2021.04.23 31
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz oferty doc 91,5 2021.03.03 116
Załącznik nr 1 do Wyjaśnienia SWZ pdf 216,0 2021.04.23 29
Załącznik nr 10 do SWZ -wzór - wykaz osób doc 39,0 2021.03.03 89
Załącznik Nr 11 do SWZ- wykaz pojazdów docx 24,8 2021.03.03 80
Załącznik nr 12 do SWZ - Umowa powierzenia danych osobowych pdf 206,0 2021.03.03 87
Załącznik nr 13 do SWZ -PJŻ-02 pdf 292,7 2021.03.03 99
Załącznik nr 14 do SWZ -PJŻ-03 pdf 297,0 2021.03.03 88
Załącznik nr 15 do SWZ - Protokół_reklamacyjny pdf 84,1 2021.03.03 87
Załącznik nr 16 do SWZ- ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PROJEKTU TECHNOLOGII GASTRON pdf 238,5 2021.03.03 109
Załącznik nr 17 do SWZ - Dokumentacja kuchnia zip 19513,7 2021.03.03 121
Załącznik nr 2 do Wyjaśnienia SWZ pdf 184,7 2021.04.23 28
Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostaw pdf 307,9 2021.03.03 143
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz i charakterystyka diet pdf 593,6 2021.03.03 98
Załącznik nr 3 do Wyjaśnienia SWZ_ pdf 211,8 2021.04.23 30
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy docx 28,7 2021.03.03 82
Załącznik nr 4 do Wyjaśnienia treści SWZ jpg 399,3 2021.04.23 26
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw doc 32,0 2021.03.03 92
Załącznik nr 6 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy pdf 1231,5 2021.03.03 94
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa użyczenia pdf 459,3 2021.03.03 109
Załącznik nr 8 do SWZ - Umowa najmu pdf 445,0 2021.03.03 94
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór - wykaz usług doc 32,5 2021.03.03 90
Załącznika nr 2b do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchenny pdf 110,1 2021.03.03 99
zawiadomienie o pzedłużeniu składania ofewrt oraz o zmianie swz PDF 634,3 2021.03.25 68
zawiadomienie o złożenie odwołania PDF 343,6 2021.03.16 83
zmodyfikowane_swz PDF 3439,0 2021.03.25 70
Zmodyfikowany-Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa użyczenia pdf 163,4 2021.04.23 30
Zmodyfikowany_Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz oferty doc 92,5 2021.04.23 33
Zmodyfikowany_Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przygoto docx 56,8 2021.04.23 28
Zmodyfikowany_Załącznik nr 6 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy pdf 321,4 2021.04.23 33

Pobierz wszystkie dokumenty