Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja chromatografu cieczowego 1200 Agilent Technologies POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/221/2018

Prowadzenie praktycznych zajęć szkoleniowych ze studentami Politechniki Rzeszowskiej w symulatorze lotu - szkolenie MCC/JOC - 200 godzin. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/222/2018

usługa: 1.polegajaca na przyjmowaniu , przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listownych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym 2.usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/29/06/01/2018

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2018

Usługa renowacji i przeróbki łóżek stanowiących wyposażenie pokoi w Domu Studenckim nr 15 Maraton dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - Kc-zp.272-338/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-338/18

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Ośrodków Adaptacyjno - Rehabilitacyjnych oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.16.2018

Druk wraz z dostawą publikacji Głodni zielonej Warszawy. Przewodnik po dzikich jadalnych roślinach stolic Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.17.2018

Modernizacja chromatografu cieczowego 1200 Agilent Technologies POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/210/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku A i Wydziału Nawigacyjnego Akademia Morska w Gdyni CRZP/70/2018/AEZ

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 23 i ul. Szkolna 3 w Niepołomicach oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.17.2018

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/197/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie pomieszczeń po Klubie "Plus" w budynku J dla Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej (zawierającej Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy) w oparciu o wytyczne Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/177/2018

Organizacja i obsługa poczęstunku dla 3 200 osób podczas obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.16.2018

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/07/Z/2018

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" w części pn.: "Przebudowa drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80" Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.17.2018

Prowadzenie praktycznych zajęć szkoleniowych ze studentami Politechniki Rzeszowskiej w symulatorze lotu - szkolenie MCC/JOC - 200 godzin. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/195/2018

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), Nova Nano SEM 450 (9921038), Inspect S (9921048), Tecnai G2 20 TWIN (D2125), Quanta 200 FEG (D8049), Tecnai F20 (9921043), Quanta 3D 200i (9921055), Versa 3D FEG (9921056). - Kc-zp.272-306/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-306/18

Druk materiałów konferencyjnych XXIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów Politechnika Częstochowska ZP/U-11/18

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim RPZ.272.21.2018

Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1149/U/18

Usługa transportowa - wynajem autobusu lub busa wraz z kierowcą na zajęcia terenowe z geologii złóż rud na Ukrainie, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-317/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-317/18

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/940/U/18/I

Świadczenie usług transportowych przez okres 12 miesięcy dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/155/2018

wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na zajęcia terenowe dla studentów III roku INiG oraz II roku GiG studiów niestacjonarnych WWNiG - KC-zp.272-327/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-327/18

Usługi pocztowe realizowane przez operatora wyznaczonego. Datacomp_użytkownik testowy 53/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...