Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
usługa przegladów technicznych aparatury medycznej usługa przegladów technicznych sprezarek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/14/05/01/2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w siedzibie zamawiającego, Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Modeling of Biological Structures”w siedzibie zamawiającego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/195/2019

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/15/2019

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu RT wraz z zespołem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2019

Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-334/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-334/19

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.16.2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu wykorzystania dziennika elektronicznego w pracy nauczyciela w 17 grupach (szkolenie w wymiarze 5 godzin na grupę), średnio 6-osobowych, w sumie dla 102 osoby, dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika, II i III rok studiów I stopnia licencjackich w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (nr WND-POWR.03.05.00-00-Z303/17) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1253/U/19

Usługa ubezpieczenia technologii cyfrowych i ochrony danych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-15/19

Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.15.2019

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1362/U/19

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pn. Symulacje termiczne elektroniki w obudowie we FloTherm dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/189/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej :Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynkach C1, C2 i C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2019/AEZ

przygotowanie i druk albumu "Agates near Cracow, Poland" - KC-zp.272-341/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-341/19

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/194/2019

Montaż wodomierzy w DS Ikar PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/188/2019

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/10/Z/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00. - KC-zp.272-427/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/19

Wykonanie albumu pt.: Fotografie warszawskie 1935-1955. Tadeusz Bukowski oraz etui z 20 pocztówkami - fotografiami Tadeusza Bukowskiego wraz z dostawą Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.12.2019

Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-28/19

Usługa asysty technicznej systemu finansowo - księgowego ERP Egeria Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/13/2019

Świadczenie usługi w zakresie odbioru, utylizacji odpadów medycznych z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. ludwika Rydygiersa w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2019

Usługi poligraficzne dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1008/U/19

Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-16/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...