Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Produkcja techniczna plenerowych koncertów odbywających się w pawilonie "Pokój na lato" Muzeum Powstania Warszawskiego 3/2018

Swiadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/037/2018

Przeprowadzenie audytu projektu realizowanego w ramach PBS3. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/99/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głusko w latach 2018 - 2020 - nasiennictwo i selekcja Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.2.1.2018

Transport łazika marsjańskiego do USA i z powrotem Politechnika Częstochowska ZP/ZO-03/18

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia MS Project dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/96/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne:Usługa cateringowa dla uczestników konferencji KONMOT 2018 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/040/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w latach 2018-2020. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.4.2018

Wykonywanie usług monitoringu i ochrony obiektów Nadleśnictwa Rzepin w 2018 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.6.2018

Kompleksowa obsługa techniczna i organizacyjna Uroczystej Inauguracji Rejsu Niepodległości Akademia Morska w Gdyni CRZP/37/2018/AEZ

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/036/2018

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/09/P/18

Świadczenie usług transportowych przez okres 12 miesięcy dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/100/2018

Usługa prania Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/08/P/18

Wykonywanie usługi hotelarsko-gastronomicznej na kwaterze myśliwskiej Nadleśnictwa Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.5.2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Usługa cateringu (w formie lunch i przerwa kawowa) dla uczestników projektu PIKAP Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2018

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" w ramach realizacji projektu pn.: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.1.2018

Audyt teleinformatyczny oraz bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.1.4.2018.MM

Usługa przeprowadzenia zintegrowanych kursów bezpieczeństwa STCW Akademia Morska w Gdyni CRZP/34/2018/AEZ

Przeprowadzenie szkolenia z przepisów UDT nt. projektowania apartury ciśnieniowej wg wymagań dyrektywy 97/23/WE POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/83/2018

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej : Adaptacja pokoi studenckich dla osób niepełnosprawnych ruchowo w DS. PROMIEŃ i DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/87/2018

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/325/U/18

czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/496/U/18

Obsługa Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.5.2018

Usługa transportowa - wynajem autobusów wraz z kierowcami na zajęcia terenowe w roku 2018 r. studentów WIMiC - Kc-zp.272-141/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-141/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...