Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH - KC-zp.272-638/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-638/19

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/353/2019

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej do posesji- siedziby Nadleśnictwa Trzebież Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.26.2019

prowadzenie przeglądów i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO) oraz instalacji oddymiania w budynkach zlokalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/17/10/01/2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla studentów WEiI z zakresu efektywności parku maszynowego, wizualizacji oraz bezpieczeństwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/338/2019

Usługa szkolenia w programie AutoCAD- poziom zaawansowany (z uwzględnieniem modelowania 3D) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/327/2019

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska Gmina Gnojnik RIiD.271.21.2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla studentów Politechniki Krakowskiej kursów przygotowujących do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 oraz przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/145/2019

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE: świadczenie kompleksowej usługi przygotowania i realizacji materiałów graficznych, wideo oraz animacji wideo/multimedialnych dla potrzeb dwóch edukacyjnych otwartych masowych kursów e-learningowych w ramach projektu "WzMOOCnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2353/U/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: przeprowadzenie szkoleń dla studentów w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Wydział Neofilologii), przedmiot został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1459/U/19/1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konwersacji/kursów języka angielskiego w ramach modułu 4 i 5. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/319/2019

Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/340/2019

usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/09/01/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/18 pt. "UNIWERSYTET JUTRA II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2026/U/19

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.20.2019

opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i przebudowy Kolegium Heliodora Święcickiego UAM [przebudowa i remont sali 235, XII, XI, 37, 66] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1943/U/19

Usługi przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 119/2019

Kompleksowe sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-16/19

Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/187/2019/AEZ

Kompleksowe serwisowanie maszyn XEROX 4112 i 7328 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2364/U/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, seminariów i konwersatoriów) dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2420/U/19

usługi autokarowego przewozu osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2591/U/19

Usługa restauracyjna podczas spotkania okolicznościowego w "Dni Profesora Antoniego Hoborskiego - Święta Nauk Ścisłych" - KC-zp.272-717/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-717/19

Aktualizacja posiadanego oprogramowania systemu informatycznego. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/49/2019

Zakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowania Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/18/10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...