Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa utrzymania Modułu Archiwizacji Repozytorium Cyfrowego Biblioteka Narodowa XIV.263.2.2019

Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Optima CT540 firmy GE wraz z wyposażeniem Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.14.Zp.2019

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu T Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-11/19

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników projektu pn.: "Młody Inżynier Odkrywca - Szkolna Akademia Techniki", (umowa z dnia 30.01.2019 r., nr POWR.03.01.00-00-T032/18), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/035/2019

Usługi przewozu grup studentów na wizyty studyjne , szkolenia 1 i 2-dniowe w ramach projektu NOWA JAKOŚĆ w roku 2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/73/2019

Kontynuacja badań realizowanych w ramach projektu: "Opracowanie i wdrożenie technologii wielkogabarytowych odlewów żeliwnych pracujących w warunkach zmiennych obciążeń termicznych i ulepszonych właściwościach eksploatacyjnych w warunkach niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej". POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/75/2019

Usługa transportowa - wynajem pojazdu przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą dla Działu Nauczania AGH - Kc-zp.272-86/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-86/19

Usługa transportowa- wynajęcie busa wraz z kierowcą, wyjazd na Targi HANNOVER MESSE 2019-Niemcy w terminie 31.03.2019-03.04.2019 - KC-zp.272-133/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-133/19

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/2/2019

Naprawa angiografu Infinix CF-i firmy Toshiba nr fabr. E4B1062013 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-14-2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń Programowanie AOI, Programowanie SPI Kohyoung dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/62/2019

Okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/212/U/19

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pn.: Akademia Mistrzów Techniki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/029/2019

Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.2.2019

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/24/2019

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedzibą w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.06.2019.KG

Konserwacja, wzorcowanie i naprawa urządzeń do wczesnej detekcji gazu w obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2019

Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/46/U/19

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/03/P/2019

Usługa transportowa - wynajem autobusów wraz z kierowcami na zajecia terenowe w roku 2019 studentów WIMIiC- KC-zp.272-117/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-117/19

Organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii - KC-zp.272-130/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-130/19

Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków K i H wraz z kompensacją mocy biernej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/63/2019

Usługa transportowa - wynajem autokaru na wydarzenia organizowane przez WRSS WGGiOŚ - Kc-zp.272-88/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-88/19

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - przeprowadzenie szkolenia z egzaminem Audytor (OZC, C.O., H2O) - KC-zp.272-103/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-103/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...