Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/1/2021

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.93.2020

Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych w implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwa jako Zarządcy Instalacji Offshorowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/12/2021/AZP

Przeprowadzenie cyklu szkoleń prowadzonych przez Nadleśnictwo Rzepin z zakresu UAVO w celu uzyskania kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.1.2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg na terenie gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.17.2021

Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/10/2021/AZP

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w okresie od 13.03.2021 do 16.07.2023 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.2.2021

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/14/2021

Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za zarządzanie i implementacje systemami bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych podczas eksploracji dna morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/11/2021/AZP

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - ZAPYTANIE OFERTOWE. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP-10/2021

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przystosowania pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej Politechnika Częstochowska ZP/U-11/21

Przeprowadzenie wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chmury obliczeniowej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/15/2021/AZP

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i higieny w Centrum Rehabilitacji i innych komórkach organizacyjnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-2-2021

Świadczenie kompleksowej usługi prania bielizny pościelowej i operacyjnej, odzieży ochronnej i przedmiotów różnych dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.006.Zp.2021

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni XX Krajowej Konferencji Elektroniki - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/13/2021/AZP

Szkolenie Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/7/2021/AZP

Prace dodatkowe - Remont dla odnowienia klasy r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/9/2021/AZP

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/02/2020

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-6-2021

Wykonanie analiz symulacji numerycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/13/2021

Aktualizacja systemu RIS/PACS Alteris wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa w celu umożliwienia prawidłowego prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i jej przesyłania do Regionalnego Repozytorium Danych Medycznych w okresie 60 miesięcy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-4-2021

Wykłady fakultatywne z przedstawicielami pracodawców zaangażowanych w prace związane z branżą IT - 5 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/4/2021/AZP

Legalizacja układów pomiarowych ciepła w roku 2021 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 3/2021/I

Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/8/2021/AZP

Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/6/2021/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...