Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługi przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 52/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/99/2019/AEZ

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Certyfikowane szkolenie szybkie prototypowanie jako element koncepcji Przemysł 4.0 dla studentów WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/149/2019

Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów Microsoft MTA - Windows Server - Windows Server zaawansowany 2019 dla 8 osób POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2019

Przegląd sprężarki. Wykonanie usługi wtrysku modeli woskowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2019

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu inżynierii rekonstrukcyjnej. Inżynieria rekonstrukcyjna w praktyce przemysłowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/145/2019

Usługa organizacji zajęć warsztatowych kształcących kompetencje miękkie "Negocjacje w budownictwie" - Kc-zp.272-199/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-199/19

Usługa konserwacji, przeglądu i napraw technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wskazanych budynków na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-289/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-289/19

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu M_o_R® zarządzania ryzykiem i ITIL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/121/2019

Usługa organizacji szkoleń zatytułowanych "Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi" - Kc-zp.272-177/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-177/19

usługa szkolenia Linkedin w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-246/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-246/19

Usługi montażu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia wraz z organizacją zaplecza scenicznego podczas imprezy Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019 Gmina Myślenice BZP/271/15/2019

Usługa przeprowadzenia zajęć z przedmiotów rozwijających kompetencje miękkie "Metodologia badań naukowych" i "Przygotowywanie publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych" w dniach 28-30.06.2019 r. Zajęcia realizowane w ramach projektu Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWR.03.02.00-00-I004/16 - Kc-zp.272-208/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-208/19

usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - usługę szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-231/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-231/19

Wykonanie planów ewakuacji dla budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/129/2019

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2864/U/18

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie "Zarządzanie zespołem w budownictwie - pracownikami na placu budowy" - KC-zp.272-200/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-200/19

naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-219/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-219/19

Montaż, uruchomienie oraz utrzymanie stacji rowerowej wraz z osprzętem Politechnika Częstochowska ZP/ZO-02/19

Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla miasta Miejska Górka o pow. ok. 294 ha oraz dla części Gminy Jutrosin o pow. ok. 453 ha, w formacie baz danych systemu Geo-Info Mapa. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.1.2019

Opieka nad dziećmi z zespołem Aspergera w trakcie warsztatów edukacyjnych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/063/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2019/AEZ

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Certyfikowane szkolenie szybkie prototypowanie jako element koncepcji Przemysł 4.0 dla studentów WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/137/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy pomieszczeń piwnicznych na Magazyn i Archiwum w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/81/2019/AEZ

ZUS/001/210/2019 OGŁOSZENIE SPOŁECZNE Usługa restauracyjna (przystawka, zupa, danie główne, deser, napoje zimne, napoje gorące, przekąski) podczas konferencji Select Spring Seminar 2019 w dniach 14.-17.05.2019 r. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ZUS/001/210/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...