Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.2.2019.MRN

Usługa druku offsetowego i dostawy książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-443/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-443/19

opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych dla BR AGH - KC-zp.272-517/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-517/19

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/28/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/814/U/2/19

Zbiór nasion/szyszek na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.271.1.17.2019.S

implementacja w zakresie wdrożenia usług katologowych/Active Directory/ wraz ze szkoleniem certyfikowanym dla Zamawiającego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2374/24/04/02/2019A

świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH - KC-zp.272-357/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-357/19

Naprawa aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R wraz z wymianą detektorów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-58/19

Usługa prowadzenia konserwacji, napraw wraz z utrzymaniem w sprawności technicznej dźwigów osobowych oraz towarowych zlokalizowanych w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/08/02/2019

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji okablowania lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/36/U/Nu/A/2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.16.2019

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 15/ZP/2019

Przeglądy serwisowe aparatury medycznej - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/24/P/2019

Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.4.2019

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 900 00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gmina Gnojnik RIiD.271.15.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: przeprowadzenie szkoleń dla studentów w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu": Rozwój umiejętności osobistych: szkolenia rozwijające kompetencje interpersonalne, komunikacyjne i z zakresu pracy (IKE w Gnieźnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1964/U/19

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1916/U/19

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2019

Obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych oraz sprzętu komputerowego Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 16/ZP/2019

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za pomocą trzech łączy ISDN 30B + D z numeracja publiczna wraz z dzierżawą dostawa, montażem, serwisowaniem i administrowaniem centrali telefonicznej na okres 24 miesięcy od dnia 05.10.2019 godzina 0:00 do dnia 04.10.2020 godzina 23:59, dla potrzeb CSK MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/23/08/01/2019

Usługa cateringowa podczas Webinarium w ramach projektu Międzynarodowi Absolwenci wsparciem dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-06/19

Usługa gastronomiczna - obiad dla uczestników Zjazdu Absolwentów w dniu 18 października 2019 r - KC-zp.272-578/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-578/19

Usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - język angielski ogólny zaawansowany i średniozaawansowany oraz język angielski prawniczy - KC-zp.272-548/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-548/19

Wyłonienie rzecznika patentowego w celu opracowania dokumentacji i dokonanie zgłoszeń 2 wynalazków/wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP - KC-zp.272-544/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-544/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...