Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/3/2020

Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Czasopismo Techniczne / Technical Transactions - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/003/2020

wynajem autokarów do przewozu uczestników wyjazdów organizowanych przez DSB AGH w roku 2020 - KC-zp.272-21/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-21/20

Zapewnienie usług personelu w celu wytworzenia e-usługi Polona dla Naukowców oraz e-usługi Polona dla Bibliotek 2.0. Zamówienie prowadzone zgodnie z umowami ramowymi zawartymi w wyniku postępowania XIV.263.4.2019 pn. Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT (Część 3) Biblioteka Narodowa XXXV.0411.05.2019

Sukcesywne wykonywanie tłumaczeń oraz weryfikacja tłumaczeń z języka polskiego na język angielski specjalistycznych artykułów z zakresu architektury i urbanistyki. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/157/2019

świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczeniem objęte jest mienie stanowiące własność lub będące w zarządzaniu, administrowaniu, użytkowaniu, pieczy, kontroli Gminy Myślenice i jednostek organizacyjnych , w tym: budynki użyteczności publicznej, inne budynki niemieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, lokale mieszkalne i niemieszkalne, parki, skwery, place zabaw, boiska itp. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie Zamawiającego znajdujące się w obiektach, nie będących własnością Zamawiającego, a w których Zamawiający prowadzi działalność Gmina Myślenice BZP/271/1/2020

Projekt adaptacji pomieszczeń nr 004 i 005 w budynku L-27 na potrzeby Wydziału Chemicznego PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/2/2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i powierzchni”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/7/2020

Usługa ochrony osób i mienia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/US/2020

wykonywanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie obiektów AGH w Krakowie - KC-zp.272-3/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-3/20

Świadczenie usługi serwisowej systemu CliniNET, NetRAAD i systemu apteki szpitalnej Eurosoft Apteka oraz migracja danych na bazę Oracle Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/01/2019

Usługa społeczna - Kurs grupowy z języka angielskiego na poziomie B2 dla pracowników administracyjnych WGGiIŚ (8 osób), doszkalający wraz z egzaminem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-730/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-730/19

Przeprowadzenie 3 edycji (lata 2020, 2021, 2022) szkolenia dla łącznie 90 uczestników (studentów) w ramach programu POWER 3.5, certyfikowane szkolenie na pełnomocnika i audytora wew. zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001 dla WGGiIŚ - KC-zp.272-825/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-825/19

Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury serwerowej oraz Serwis urządzeń UPS (uninterruptible power supply) infrastruktury przesyłu danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/413/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla kadry administracyjnej i kierowniczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA II- zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (POWR.03.05.00-00-Z303/18). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2430/U/2/19

Świadczenie usług całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.16.2019

Usługi cateringowe dla AGH - obszar II i III - KC-zp.272-832/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-832/19

Usługa polegająca na przewozie osób GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.26.2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania obwodów drukowanych- kurs kompleksowy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/388/2019

Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego: Podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/415/2019

Przeprowadzenie egzaminu dla certyfikatu Exam 77-725: Word 2016: Core Document Creation, Collaboration and Communication w systemie Microsoft. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/3/2020

Zapewnienie usług personelu w celu rozbudowy systemu informatycznego i zapewnienia jego funkcjonowania - Rekonfiguracja systemu Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS. Zamówienie prowadzone zgodnie z umowami ramowymi zawartymi w wyniku postępowania XIV.263.4.2019 pn. Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT (część 1) Biblioteka Narodowa XXXV.0411.04.2019

Usługi serwisowe Systemu Informatycznego Axapta v. 3.0 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2976/U/19

Świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - Kc-zp.272-811/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-811/19

Okresowe przeglądy, konserwacja i diagnostyka instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w budynkach Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-59/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...