Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Organizacja samolotowych wycieczek zagranicznych do Hiszpanii (Walencja), Portugalii i na Maltę dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2019 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/5/2019

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa certyfikowanego szkolenia pt "Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym" - Kc-zp.272-10/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-10/19

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.24.2018.KG

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.2.2019

organizowanie i prowadzenie zajęć "aerobik w wodzie" dla pracowników, emerytów i rencistów AGH- KC-zp.272-590/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-590/18

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/91/2018

Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z Microsoft Excel – poziom średnio zaawansowany dla 12 osób. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/3/2019

Usługa przeprowadzenia szkolenia z języka angielskiego technicznego (branżowy język lotniczy) oraz usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu oprogramowania NX w stopniu podstawowym. Zamówienia realizowane w ramach projektu: Studenci Koła Naukowego Euroavia Rzeszów w międzynarodowych zawodach prototypów bezzałogowych obiektów latających oraz konferencjach naukowych (W51) - oferta złożona w ramach projektu Najlepsi z najlepszych! 3.0. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/7/2019

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.1.2019

Bieżąca konserwacja, drobne naprawy oraz usługa pogotowia dźwigowego dla dźwigów zlokalizowanych przy : ul. Kanoniczej 1, Warszawskiej 24, Podchorążych 1, ul. Lea 114, Al.. Jana Pawła II 37 i ul. Skarżyńskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/163/2018

Przeprowadzenie szkoleń dla kadr dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (WNPiD oraz WPA w Kaliszu) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2630/U/18

usługa nadzoru autorskiego i srwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/12/02/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2119/U/19

Ubezpieczenie mienia Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-101/18

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001”. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/436/2018

Przeprowadzenie szkolenia dla 30 uczestników (studentów) w ramach programu POWER 3.5, certyfikowane szkolenie na pełnomocnika i audytora wew. zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 KC-zp.272-634/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-634/18

usługa tarnsportowa w karju dla studentów i parcowników WIMiR AGH w roku 2019 - KC-zp.272-641/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-641/18

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Mathematicum UAM przy ul. przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2647/U/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - dozorowanie fizyczne obiektów - ochrona powierzonego mienia i przebywających osób Zespołu Pałacowo Parkowego w Gułtowach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2993/U/18

naprawy i bieżąca konserwacja instalacji CO, instalacji solarnych, wymiennikowni ciepła z hydroforniami i stacjami uzdatniania wody zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. KC-zp.272-597/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-597/18

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu Podstawy projektowania architektury systemów wbudowanych - interfejsy komunikacyjne dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/437/2018

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/428/2018

Usługa ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbiórka komina zewnętrznego przy budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/151/2018/AEZ

świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/U/18/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...