Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii T w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Leśnego w Starościnie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.8.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach budowlanych pn. Budowa dwóch obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.13.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkolenie w zakresie UAVO BVLOS dla studentów Wydziału Historycznego UAM biorących udział w projekcie "Humaniści-profesjonaliści" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2042/U/18

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/22/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. "Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM"- przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1931/U/18

Administrowanie i zarządzanie siecią komputerową Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej (DS.1, DS.2, DS.3, DS.4, DS.B-1) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/109/2018

Zbiór nasion na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek Z.270.2.2018

Usługa cateringowa z okazji Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 05.10.2018 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/279/2018

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC.zp.272-393/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-393/18

Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09*, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 20 01 08 w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/18

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2018-2020 - Nadleśnictwo Zdroje (II) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje S3.270.4.2018

Serwis i konserwacja trzech komór laminarnych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-68/18

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1832/U/2018

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym Politechnika Częstochowska ZP/US-10/18

obsługa szatni w pawilonach AGH - KC-zp.272-401/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-401/18

Wykonanie prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu Omnis Linked Data w Koncentratorze Metadanych, stanowiącym część Projektu "e-usługa OMNIS" Biblioteka Narodowa XIV/264/11/18

Wykonanie usługi załadunku, transportu i rozładunku urządzeń oraz materiałów będących na wyposażeniu tartaku Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.18.2018

druk offsetowy i dostawa książek dla Wydawnictw AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/18

Wykonanie i dostawa albumu pn. Cztery pory roku w województwie kujawsko-pomorskim oraz kalendarza ściennego na 2019 rok pn. Przyroda i architektura województwa kujawsko-pomorskiego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.16.2018

Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury firm BBraun i Aesculap, respiratorów Hamilton i Galileo oraz aparatów USG i echokardiografów firmy GE SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/59/2018

Usługa sprzątania Hali Sportowej i Kortów Tenisowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1738/U/2018

Usługa hotelarska oraz catering podczas konferencji 13th International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter – SSPCM2018 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/269/2018

Nadzór inwestorski dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji WSM w Bydgoszczy w formule "zaprojektuj-wybuduj"". Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-52-2018

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe 2018-2020 - Nadleśnictwo Zdroje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje S3.270.3.2018

Zbiór żołędzi i bukwi w Nadleśnictwie Smolarz w roku 2018 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.2.32.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...