Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.26.2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/364/2020

Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 28/ZP/2020/P

usługa zorganizowania i przeprowadzenia zawodowego szkolenia certyfikowanego Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse - KC-zp.272-553/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-553/20

Świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/84/2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.25.2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2021 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.3.2020

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/348/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki " Ochrony radiologicznej pacjenta" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/351/2020

Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot został podzielony na 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1847/U/20

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2021 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.20.2020.KG

Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2021 roku Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.15.2020

wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, elektrowciągów, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamóienia został podzielony na 9 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1351/U/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2021 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.3.2020

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśńictwa Głęboki Bród w roku 2021 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród ZG.270.3.2020

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2020 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.19.2020

Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/61/2020

Usługa remontu silnika Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h wraz z podzespołami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/337/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE- dozorowanie fizyczne obiektów i ochrona powierzonego mienia Zespołu Pałacowo Parkowego w Gułtowach i przebywających w nim osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1802/U/20

Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH dyfraktometry rentgenowskie: X'Pert Pro DY 2248, Empyrean DY 0690, Empyrean DY 1304, X'Pert MPD DY 0966, Empyrean DY 1061, Empyrean DY 1209, X'Pert Pro DY 1728, Empyrean DY 1212, Empyrean DY 1277 i spektrometr rentgenowski Axios DY 5481 - Kc-zp.272-619/20. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-619/20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.6.2020

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Siedlce w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Siedlce Z.270.1.2020

Wykonywanie przeglądów serwisowych oraz wykonywanie prac niezbednych w celu utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń w kotłowniach gazowych i olejowych w obiektach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1615/U/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sokołów w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Sokołów ZG.270.2.1.2020

Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/978/U/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...