Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/20

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 XXXX) - Kc-zp.272-18/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-18/20

Wykaszanie łąk wraz ze zbioren wykoszonej biomasy - II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.8.2020

przeprowadzenie szkoleń z zakresu autoprezentacji i emisji głosu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-38/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-38/20

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płońsk - leśnictwa Nasielsk i Modzele w roku 2020 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.3.2020

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. "Coaching Edukacyjny" dla WIMiIP - KC-zp.272-5/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-5/20

Dostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder oraz eBook Academic Collection lub równoważnych - KC-zp.272-32/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-32/20

Wsparcie serwisowe dla systemu Eskulap I Impuls SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/2/2020

Wykonanie usługi transportowej związanej przewozem uczestników programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Gmina Myślenice EKS.425.1.15.2020/2

Wykonanie usługi instruktorskiej w zakresie nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania pn. "Umiem pływać" Gmina Myślenice EKS.425.1.15.2020

Wypożyczenie urządzeń pomiarowych w celu przeprowadzenia pomiarów kinematycznych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/31/2020/AZP

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/21/2020

Organizacja kolonii letniej do Giewartowa dla 40 osobowej grupy dzieci pracowników PRz w wieku od 7 do 13 lat. . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/29/2020

Legalizacja układów pomiarowych ciepła w 2020 roku Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 5/2020/I

Usługa żywienia pacjentów CSK MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla CSK MSWiA na okres 3 lat Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMiZP-2375/22/01/02/2020

Wydruk i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć w ramach kursów realizowanych w projekcie „Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni” Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2020

Wywóz odpadów z kontenerów, koszy i pojemników Gmina Myślenice BZP/271/7/2020

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.6.Zp.2020

usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikajacych z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych ! 4.0 - KC-zp.272-51/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-51/20

Badanie osadów ściekowych oraz nawozu organiczno-mineralnego wytworzonego na bazie osadów ściekowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/27/2020

Przeprowadzenie szkolenia pn. Narzedzia skrawające- zajęcia praktyczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/33/2020

Usługa szkolenia komputerowego z Unity i UnrealEngine (rozszerzona rzeczywistość), poziom zaawansowany, dla 3 pracowników WFiIS AGH, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-19/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-19/20

Projekt adaptacji pomieszczeń nr 004 i 005 w budynku L-27 na potrzeby Wydziału Chemicznego PRz oraz Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2020

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3084/U/19

Usługa cateringu dla uczestników projektu PIKAP podczas szkoleń, symulacji AC i branżowych targów pracy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/012/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...