Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Konserwacja oraz serwis instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej oraz urządzeń chłodzących typu split i multisplit w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/270/2020

"Usługa dozoru mienia, maszyn i sprzętu należącego do Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie na terenie prowadzonej budowy drogi leśnej pożarowej nr 4 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.6.2020

"Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 15 02 03, 16 05 06*, 16 05 09, 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06* w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8"- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-46/20

Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego oraz kompleksowe nasadzenie drzew Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/088/2020

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie oprogramowania ANSYS, MES ANSYS, ANSYS CFD, Fluent, ANSYS Composite Prep/Post, nCODE, CFD (Adjoint Solver w Ansys Fluent), Adjoint Solver w Ansys Fluent, w ramach realizacji projektów Politechniki Krakowskiej pn.: Projekt "REG - region uczący się", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18 oraz Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/030/2020

Wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-451/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272/451/20

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów medycznych i komunalnych z Polikliniki w Radomiu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/08/01/2020

Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/115/2020/AZP

Druk informatorów oraz albumów Absolwenci PCz w ramach projektu NAWA - International Alumni Politechnika Częstochowska ZP/U-11/20

Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" - Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy. Politechnika Częstochowska ZP/US-14/20

"Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w roku 2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.20.2020

"Sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Niepołomice" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2020

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - Kc-zp.272-367/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-367/20

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DAZ-ZP-06-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Organizacja konwersacji / konsultacji językowych - język angielski w ramach realizacji projektu pn. Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/078/2020

Usługa remontu dwóch silników Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/255/2020

Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego znajdującego się w filii nr 2. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/56/2020

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-399/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-399/20

Zakup usługi rocznego wsparcia technicznego (supportu), zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania wraz z udzieleniem właściwych licencji, dla urządzeń firewall Check Point 12600 (2 szt.) i Checkpoint 1180 (4 szt.) dostarczonych w ramach projektu e-PRz. Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/254/2020

stworzenie dostępnej strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-347/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-347/20

Usługi przeglądów i legalizacji wag 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 87/2020

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.11.2020

Usługi przeglądów i napraw sprzętu w Centralnej Sterylizacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 81/2020

Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-42/20

pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych: oprogramowanie Qlik Sense dla pracowników WZ AGH w ramach projektu "ZPR AGH Power II - KC-zp.272-326/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-326/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...