Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.1.2019

Usługi przewozu grup studentów na wizyty studyjne , szkolenia 1 i 2-dniowe w ramach projektu NOWA JAKOŚĆ w roku 2019 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/29/2019

Dostawa środków ochrony osobistej dla uczestników stażu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/41/2019

Dostawa bolusów w paście oraz wykrojów termoplastycznych do unieruchomienia pacjentów podczas radioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-4/19

zakup i sukcesywna dostawa materiałów radioizotopowych oraz źródeł promieniotwórczych izotopu Irr-192 do aparatu GammaMed Plu iX Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/27/11/01/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/016/2019

Budowa , przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zagórzu GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.5.2019

Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-9/19

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu T Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-6/19

Usługę ubezpieczenia związaną z działalnoscią lotniczą Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/21/2019

Dostawy: sprężonego tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą, tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli oraz mieszanki 50% 02%N2O wraz z dzierżawą butli i oprzyrządowania, przeglądy i konserwacja instalacji wewnętrznych gazów medycznych. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/02/D/N/L/2019

Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 3/1/ZP/2019

dostawa drukarki bio3D wraz z instalacją i uruchomieniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/04/19

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/2/2019/AEZ

Dostawa licencji oprogramowania do systemu wizualizacji - KC-zp.272-49/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-49/19

Dostawa 150 sztuk kuchenek elektrycznych, ceramicznych, dwupalnikowych. wolnostojących do domu studenckiego DS Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie. KC-zp.272-60/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-60/19

Usługa termicznej utylizacji odpadów medycznych pochodzących z działalności medycznej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/05/U/N/AC/2019

dostawa materiałów reklamowych na Targi Pracy AGH - KC-zp. 272-41/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-41/19

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Odczynniki chemiczne specjalistyczne, rozpuszczalniki (ODCZ SPEC_41) Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim POIR TEAM TECH C5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/015/2019

Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 11/2019

Dostawa opraw ledowych dla DS ARCUS PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/32/2019

Wykonanie na rowie melioracji szczegółowej progu zabezpieczającego przed odpływem wód z torfowiska (pow. 0,76 ha) w Nadleśnictwie Gryfino, Leśnictwie Śmierdnica, oddz. 34g (dz. ewid. nr 34, obr. Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo) PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.2.2019

dostawa 4 szt. laptopów - KC-zp. 272-17/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-17/19

Świadczenie usługi konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/23/2019/AEZ

Serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy okresowe i naprawy sprzętu i aparatury medycznej, tj. defibrylatory, sprzęt endoskopowy, pompy infuzyjne i infuzyjno-strzykawkowe. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 1/2019

1 2 3 4