Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego (test) Datacomp_użytkownik testowy 225/2018/test

Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/126/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/35/2018

Naprawa cząstkowa leśnych dróg gruntowych w leśnictwach Nowe Warpno, Poddymin, Turznica, Tatynia,Dobra, Siedlice o łącznej długości 1000 mb Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.36.2018

Dostawa materiałów na potrzeby realizacji projektu Politechnika Małych Odkrywców POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/329/2018

Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny PPN/L/8/18

Budowa budynku usługowego (podwójnej kancelarii Leśnictw Jemiołów i Walewice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Grabów, na działce o nr ewid. gr. 4400/5 obręb nr 0064 Grabów. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.6.2018

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.13.2018

Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.8.2018

test llll Datacomp_użytkownik testowy 99/2018

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz zapewnienie profesjonalnego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą, a także montażem i demontażem techniki scenicznej na potrzeby realizacji technicznej Koncertu Finalistów Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2018

Dostawa przystawki ATR dla WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-484/18

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/307/2018

Dostawy sukcesywne produktów leczniczych i tamponów donosowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2018

Dostawa oprogramowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/308/2018

Dostawa biletów lotniczych dla 6 osób, na trasie z Krakowa do Ammanu i z Ammanu do Krakowa - Kc-zp.272-487/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-487/18

Przebudowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie - Złotawa- ułożenie płyt wielootworowych typ IOMB na odcinku 979 m Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie S.270.1.3.2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/40/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: System pomiarowy do charakteryzacji fotoelementów Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/125/2018

Sukcesywna dostawa Immunoglobuliny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-54/18

Dostawa i uruchomienie pieca komorowego w podczerwieni zasilanego elektrycznie i ekstensometru do badań wysokotemperaturowych dla Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-24/A/18

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.21.2018

Dostawa aparatury medycznej do izolatek wysokozakaźnych. Szpital Specjalistyczny PN/AM/9/18

Zakup i dostawa respiratora dla Kliniki Neurochirurgii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/17/09/01/2018

Przebudowa ulicy Portowej na terenie Niepołomic GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.24.2018

1 2 3 4 5