Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa leśnej drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Mazańczyce o długości około 2,0 km. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.3.2020

Badania modelowe procesów cieplno- przepływowych w urządzeniu do odzysku ciepła odpadowego z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych , nanoproszków oraz pianek metalicznych i ceramicznych - KC-zp.272-150/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-150/20

Usługa remontu silnika po resursie 2000h, silnik Lycoming IO-360C1C6, S/N: RL-13064-51E wraz z podzespołami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/73/2020

Sukcesywny zakup wyposażenia (urządzenie) do sekwencjonowania danych wraz z zestawami sekwencjonującymi POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/82/2020

"Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa 2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.11.2020

Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 33/2020

Usługa prania pościeli wraz z transportem, dla Ośrodka AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, woj. zachodniopomorskie - Kc-zp.272-126/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-126/20

Dostawy wyrobów medycznych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/23/D/Nu/LW/2020

Wyposażenie pracowni wirtualnego spawania. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/78/2020

Zakup i dostawa Preparatów Dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 9/9PN/2020

dostawa kamery termowizyjnej dla WEiP - KC-zp.272-143/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-143/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terewnie Nadlesnictwa Głusko w sezonie łowieckim 2020/2021 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.2.1.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/42/2020/AZP

Usługa przeglądów serwisowych, konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 80, 82, 84 oraz wykonanie oceny stanu technicznego urządzenia resursu i przeglądu specjalnego urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach AWF Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/03/2020

Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek urządzeń wodnych w ramach małej retencji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.17.2020

Zakup i dostawa cytorobota z oprogramowaniem zarządzającym produkcją leków wraz z licencją oprogramowania cytoasystent oraz pracami integracyjnymi w zakresie integracji zakupionych rozwiązań IT z systemem HIS szpitala i programem aptecznym. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/17/01/01/2020

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2020

Usługi przeglądów, badań technicznych i napraw samochodów służbowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 21/2020

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - III postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.1.2020

Zamówienie na usługi społeczne (art. 138o) - Przeprowadzenie szkolenia cykl ćwiczeń z Ekonomii w języku hiszpańskim dla studentów Wydziału Neofilologii w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, 30 godzin dydaktycznych (1 grupa x 30 godzin) w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. Uniwersytet Jutra -zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/287/U/20

Usługa prania wodnego, chemicznego, krochmalenia i prasowania dla potrzeb jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/031/2020

Dostawa produktów medycznych sterylizacyjnych - 5 pakiety. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/5/2020

Dostawa pieca rurowego pionowego do laboratoryjnego generatora spalin dla WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-122/20

dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 22/2020

dostawy sukcesywne węży do płukania do aparatu Cusa, pojemników do transportu materiałów do badań histopatologicznych i sju 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 28/2020

1 2 3 4