Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/49/2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Automatyzacji Okrętowych Systemów Energetycznych Akademia Morska w Gdyni CRZP/55/2017/AEZ

Doposażenie laboratorium H-212 w systemy zabudowy dopasowane do istniejących stołów wyspowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/48/2018

Dostawa telefonu z aplikacjami dla osób niewidzących i niedowidzących. Dostawa zespołów transmisji sygnałów multimedialnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/45/2018

Przeprowadzenie egzaminów certyfikujących dla studentów w zakresie oprogramowania COMARCH ERP XL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/37/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 1 Akademia Morska w Gdyni CRZP/14/2018/AEZ

Dostawa przepływomierza ciepła dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZN-01/18

Dostawa serwera z wyposażeniem do obsługi laboratoriów dydaktycznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/009/2018

dostawa 1 szt. mikroskopu bilogicznego dla WIMiR- KC-zp.272-48/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-48/18

wynajem autobusu i busa na przewóz studentów na potrzeby Działu Spraw Studenckich AGH - KC-zp.272-40/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/18

Dostawa części lotniczych dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/36/2018

Remont pomieszczeń H-244 i H-245 w budynku H dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2018

Dostawa kolumn. Dostawa odczynników do chromotografii. Dostawa przepływomierzy turbinowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/44/2018

usługi transportowe w kraju dla studentów WIMiR AGH na zajęcia terenowe w roku 2018 - KC-zp.272-42/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-42/18

Przystosowanie pomieszczenia na Magazyn Surowic i Bank Krwi Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-3/18

Dostawa, dostawa wraz z montażem, naprawa oraz utylizacja opon w pojazdach Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. do samochodów ciężarowych, przyczep, maszyn i ciągników leśnych, samochodów osobowych i dostawczych. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.1.2018

Dostawy bielizny szpitalnej oraz dostawa i montaż łóżeczek dziecięcych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/09/D/Nu/A/2018

Zakup i sukcesywna dostawa stentów i stengraftów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/31/01/01/2018

Dostawa asortymentu na potrzeby Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/94/2017

Zakup i dostawa strzykawek (przystosowanych do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu) Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2018

Dostawa komputerów przenośnych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/006/2018

Dostawa materiałów reklamowo-promocyjnych dla uczestników Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla WGiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-30/18

Wydzielenie pomieszczeń w budynku stołówki dla biura Centrum Obsługi PMSiD Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/23/2018

Rozbudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 136 w km 0+708,1+094,2+037,2+050,2+766,4+620 oraz z drogi wojewódzkiej nr 138 w km 5+634 na drogi leśne Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice S.270.3.1.2018

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza Powiat Głubczycki OR.272.2.2018

1 2 3 4