Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa i montaż wyposażenia meblowego krzeseł - KC-zp. 272-576/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-576/20

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/27/20/M

Zakup sprzętu na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/25/P/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu zamkniętego certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/364/2020

Dostawa i montaż systemu AV do auli WN Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/161/2020/AZP

Dostawa modułów pomiarowych. Programowalne obciążenie elektroniczne. Modernizacja stanowiska silnika turbinowego AMT Olympus. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/360/2020

Wykonanie sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/156/2020/AZP

Dostawa kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/354/2020

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/348/2020

Dostawy masek do nieinwazyjnej wentylacji, druków medycznych, drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 140/2020

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie: narzędzia operacyjne i laparoskopowe, głowica typu convex do ultrasonografu Toshiba Aplio MX - II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/63/2020

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-638/20

Dostawa stanowiska do badań eksploatacyjnych konstrukcyjnych materiałów polimerowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/357/2020

Dostawa sprzętu sieciowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/352/2020

dostawa przystawki wysokotemperaturowej do dyfraktometru rtg - KC-zp.272-571/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-571/20

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2020 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.19.2020

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 33/33PN/2020

Dostawa potencjostatu z komputerem (laptopem) dla WO Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-636/20

Dostawa stanowiska do badań społecznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/356/2020

Usługa remontu silnika Lycoming O-320-D2A po resursie 2000h wraz z podzespołami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/337/2020

Dostawa środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2021. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.11.2020

Wyposażenie sali na potrzeby zdalnych spotkań i warsztatów dla WGiG - KC-zp.272-618/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-618/20

Dostawy sukcesywne zestawów do izolacji SARS-CoV-2 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 138/2020

dostawa zestawu do nagrywania obrazu z dźwiękiem wraz z urządzeniem stabilizującym dla WGiG - KC-zp.272-629/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-629/20

Dostawa kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-66/A/20

1 2 3 4 5 6 7