Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowego ciągnika siodłowego 6 x 4 z nową naczepą niskopodwoziową - szt.1 wraz z serwisem gwarancyjnym polegającym na świadczeniu usług z zakresu wykonywania przeglądów i napraw Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.2.2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-37/18

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych Szpital Specjalistyczny PPN/L/1/18

Remont elementów drewnianych i stalowych spacerniaka oraz cel w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków - w formule zaprojektuj i wykonaj Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2018

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głusko w latach 2018 - 2020 - nasiennictwo i selekcja Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.2.1.2018

Transport łazika marsjańskiego do USA i z powrotem Politechnika Częstochowska ZP/ZO-03/18

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w latach 2018-2020. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.4.2018

Wykonywanie usług monitoringu i ochrony obiektów Nadleśnictwa Rzepin w 2018 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.6.2018

Usługa cateringu Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/09/P/18

dostawa i montaż jednego zestawu klimatyzatorów typu multisplit i 3 zestawów klimatyzatorów typu split w domach studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-169/18

Wykonywanie usługi hotelarsko-gastronomicznej na kwaterze myśliwskiej Nadleśnictwa Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.5.2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki : Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/044/2018

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna" w ramach realizacji projektu pn.: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.1.2018

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-04/18

Dostawa gadżetów reklamowych - 1 Akademia Morska w Gdyni CRZP/36/2018/AEZ

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.7.2018

Roboty Budowlane w ramach inwestycji : "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekalni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska, z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą i układem komunikacji w zakresie dojazdu i chodników do obsługi SOR wraz z rozbiórką wiaty dla karetek z części parterowej odbudowy do budynku szpitalnego na działce 2007/24 w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi nr 4" oraz Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.III.2018

Remont instalacji c.o., instalacji z.w, c.w.u . i cyrkulacji oraz węzła cieplnego w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 3 Akademia Morska w Gdyni CRZP/25/2018/AEZ

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Akademii Morskiej w 2018/2019 roku Akademia Morska w Gdyni CRZP/32/2018/AEZ

Roboty melioracyjne i konserwacyjne w Nadleśnictwie Nowogard w roku 2018.. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard S.270.1.1.2018

Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/11/18

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej : Adaptacja pokoi studenckich dla osób niepełnosprawnych ruchowo w DS. PROMIEŃ i DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/87/2018

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.1.2018

MODERNIZACJA ELEWACJI NADLEŚNICTWA GRYFICE PLUS POMPA CIEPŁA" w ramach projektu rozwojowego PGL LP "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.5.2018

Dostawa mebli do Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii KC-zp.272-99/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-99/18

1 2 3 4