Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa elektrod diagnostycznych i cewników ablacyjnych dla Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/50/2019

Świadczenie usług zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-02/A/20

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/32/2020/AZP

dostawa elementów do budowy układu do pomiarów magnetycznych z wykorzystaniem magnetooptycznego efektu Kerra w ultra-wysokiej próżni dla Centrum NanoBioMedycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/250/D/20

Dostawy mięsa, wędlin i drobiu 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 14/2020

Zakup, dostawa i montaż robota chirurgicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/10/01/01/2020

Materiały do druku 3D. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/35/2020

Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych z instalacjami: elektryczną oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej - Etap II Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.1.2.2020

Organizacja kolonii letniej do Giewartowa dla 40 osobowej grupy dzieci pracowników PRz w wieku od 7 do 13 lat. . POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/29/2020

Wydruk i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć w ramach kursów realizowanych w projekcie „Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni” Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2020

usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikajacych z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych ! 4.0 - KC-zp.272-51/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-51/20

Badanie osadów ściekowych oraz nawozu organiczno-mineralnego wytworzonego na bazie osadów ściekowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/27/2020

Przeprowadzenie szkolenia pn. Narzedzia skrawające- zajęcia praktyczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/33/2020

Zakup sprzętu sportowego wraz z dostawą Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/02/2020

Dostawa ośmiu sztuk komputerów stacjonarnych do dydaktycznej pracowni komputerowej oraz ośmiu sztuk dysków zewnętrznych, w ramach realizacji projektu pn.: Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018 - 22, dofinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/013/2020

Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/10/D/N/AC/2020

Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w 2020 i 2021 roku. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2020

oprogramowanie do wspomagania diagnozy i leczenia wczesnej fazy udaru niedokrwiennego mózgu z wyliczeniami wolumetrycznymi strefy niedokrwiennej i zawałowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMiZP-2375/22/01/03/2020

Usługa cateringu dla uczestników projektu PIKAP podczas szkoleń, symulacji AC i branżowych targów pracy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/012/2020

Dostawa i montaż sprzętu do wykrywania i lokalizowania pożarów oraz zasilania elektrycznego OZE dla Nadleśnictwa Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.2.2020

Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/DK-44/19

Dostawa artykułów reklamowych dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-01/20

Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.2.2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/12/D/20

1 2 3 4