Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp.272-472/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-472/19

Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/19/2019

Roboty remontowe w budynkach DS Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2019

zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych do programów terapeutycznych, chemioterapii, leków różnych, płynów infuzujnych , produktów do produkcji żywienia pozajelitowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/07/02/2019

Sukcesywne dostawy do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu produktów spozywczych - różnych Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-6/19

dostawa sondy Kelvina Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie PN-05-2019

Dostawa osobistego detektora skażeń chemicznych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.21.2019

Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych w punkcie edukacyjnym pn. Z kropelką wody przez las, realizowane w ramach projektu pn. Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.3.2019

dostawa elektronicznego sprzętu laboratoryjnego do s. 21 w bud. D-1 - KC-zp.272-519/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-519/19

Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/224/2019

Dostawa gadżetów promocyjnych (różne rodzaje) z logo Biura Karier i/lub reklamą Inżynierskich Targów Pracy. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/105/2019

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w pawilonach na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-518/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-518/19

Roboty budowlane-remont balkonu na oddziale pulmonologii Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/38/Rb/Nu/A/2019

Wykonanie robót remontowych na obiektach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/108/2019

Dostawa sukcesywna środków czystości przez okres 1 roku dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/234/2019

Wykonanie oraz dostarczenia magazynu detali oraz zespołu kiści. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/218/2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2927/D/19

Dostawa goniometru - zestawu aparaturowego dla WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-478/19

USŁUGA SPOŁECZNA - Usługa gastronomiczna w dn. 20.09.2019 r. dla maksymalnie 60 osób uczestników konferencji naukowej DEA 2019 - KC-zp.272-516/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-516/19

Dostawa taktycznego robota do interwencji specjalnych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.20.2019

Dostawa nano spektrofotometru UV/VIS, wraz z zestawem kuwet do pomiarów materiału genetycznego (200 sztuk) Politechnika Częstochowska ZP/ZN-09/19

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/147/2019/AEZ

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1653/U/19

Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Mieszkowice, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek S.271.2.5.2019

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1362/U/1/19

1 2 3 4 5