Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa tygli ceramicznych, Dostawa pirometru przenośnego, Dostawa materiałów modelowych DMLS POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/429/2018

dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu dla WGGiOŚ - KC-zp.272-639/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-639/18

Dostawa: Ekran Ramowy 550 x 343, Zestaw obiektywów do systemu PIV, Oscyloskop cyfrowy, Drukarka 3D, Elementy systemów bezpieczeństwa dla Domów Studenckich PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/425/2018

Usługa pośrednictwa przy zakupie biletów lotniczych dla uczestników projektu Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/152/2018

Dostawa pionowego autoklawu laboratoryjnego na Basen AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-636/18

Dostawa zestawu do druku 3D. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/421/2018

Zakup mikroskopu sił atomowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/382/2018

Usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą, do przewozu stypendystów Centrum AGH UNESCO w roku 2018/2019 - Kc-zp.272-614/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-614/18

Dostawa 2 szt. identycznych cieplarek laboratoryjnych do inkubacji mikroorganizmów na Basen AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-635/18

Dokumentacja projektowa na przebudowę wybranych pomieszczeń w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/407/2018

Wykonanie konserwacji punktu czerpania wody w Leśnictwie Zielona Góra Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.15.2018

Świadczenie usług dostarczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb AGH - świadczenie usług dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dostarczanych pod wskazany adres - Kc-zp.272-611/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-611/18

Dostawa ciągnika rolniczego dla Działu Gospodarczego PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/416/2018

Prenumerata czasopism polskich na rok 2019, datowana na okres 01.01.2019-31.12.2019 dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-11/18

Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/412/2018

"Przywrócenie przejezdności leśnych dróg w Nadleśnictwie Trzebież w 2018 roku o łącznej długości 650 mb". Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.41.2018

Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/414/2018

Zakup wraz z dostawą licencji oprogramowania antywirusowego, licencji do systemu monitoringu wizyjnego oraz licencji dostępowych do Systemu informacji prawnej. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2018

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-623/18

Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego. Gmina Pokrzywnica RI.271.2.22.2018

Prenumerata czasopism zagranicznych na rok 2019, datowana na okres 01.01.2019 - 31.12.2019 dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-10/18

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiR - Kc-zp.272-610/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-610/18

Wykonanie konstrukcji stalowej do badań laboratoryjnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/406/2018

Dostawa tygli ceramicznych, Dostawa blachy z nadstopu niklu In 625. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/420/2018

Dostawa 1600 ton materiału do konserwacji i utrzymania dróg leśnych Skarb Państwa Państwowe Gospodartwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna SA.270.2.11.2018

1 2 3 4 5 6 7