Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawy uzupełniające Immunoglobulin 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 110/2020

Dostawa komory starzeniowej wyposażonej w lampy ksenonowe w ramach realizacji projektu nr RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20 pn. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/076/2020

Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/58/D/N/AC/2020

Naprawa odcinków kanalizacji deszczowej przy budynkach "L" i "J" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/275/2020

Usługa na prace badawczo-rozwojowe w ramach realizacji zadań badawczych Projektu Jetcaster. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/280/2020

Dostawa georadaru do betonu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/282/2020

Konserwacja oraz serwis instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej oraz urządzeń chłodzących typu split i multisplit w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/270/2020

Remont kominów oraz drewnianych elementów elewacji i balustrad budynku Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej pow. Lesko.; Naprawa i malowanie konstrukcji drewnianej wiata grillowa ''GRZYBEK'' naprawa paleniska, odprowadzenie wody deszczowej - na Osiedlu Studenckim Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/261/2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/17/P/2020

Dostawa drukarek 3D, sprzętu komputerowego i oprogramowania. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/259/2020

usługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację oprogramowania firmy KAMSOFT 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 108/2020

Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego oraz kompleksowe nasadzenie drzew Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/088/2020

Izolacja ścian fundamentowych i zabezpieczenia kamiennego cokołu w części elewacji południowej i zachodniej w dawnym królewskim pałacu w Łobzowie, budynek PP-1 (11-1), WA i WIMiF, Politechnika Krakowska, ul. Podchorążych 1, Kraków - etap 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/075/2020

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-50/20

dostawa 3 szt. tabletów dla Biura ds.Osób Niepełnosprawnych AGH- KC-zp. 272-352/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-352/20

Wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-451/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272/451/20

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów medycznych i komunalnych z Polikliniki w Radomiu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/08/01/2020

Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badań wpływu zatłaczania CO2 na parametry geomechaniczne w litych próbkach skał w warunkach złożowych dla WWNiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-402/20

Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/115/2020/AZP

Wykonanie przebudowy dwóch węzłów energetycznych: centralnego ogrzewania budynku P i ciepłej wody użytkowej w budynku SCKiN Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/256/2020

Dostawa leku programowego oraz leku z importu docelowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-38/20

Dostawa materiałów do procesów sterylizacji - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/18/P/2020

Dostawa ultrasonografu okulistycznego i unitu stomatologicznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 101/2020

dostawa zestawu ramion do statywu oraz oświetlenia LED ze statywem - KC-zp.272-429/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-429/20

"Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w roku 2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.20.2020

1 2 3 4 5 6