Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. Politechnika Częstochowska ZP/ZN-09/20

Dostawa samolotu dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/157/2020

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/220/2020

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/209/2020

Dostawa analizatora parametrów jakości energii Politechnika Częstochowska ZP/ZN-08/20

Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-30/A/20

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/207/2020

Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej. Szpital Specjalistyczny US/OM/5/20

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-35/20

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/190/2020

Stanowisko oceny podstawowych parametrów technologicznych tworzyw polimerowych i kompozytów z przeznaczeniem do celów naukowo badawczych; Zestaw do badania i wizualizacji zjawiska kawitacji POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/212/2020

dostawy sukcesywne leku ocrelizumabum 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 77/2020

Usługi przeglądów i napraw sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 72/2020

Serwis pogwarancyjny obejmujący naprawy i coroczne przeglądy aparatów medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 47/2020

Przetarg nieograniczony na budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddzialów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2020

remont kapitalny wymiennikowni ciepła w Domu Studenckim DS-17 Arkadia przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-268/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-268/20

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik. Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2020

Dostawa, montaż i ustawienie mebli warsztatowych dla Katedry Przeróbki Plastycznej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/216/2020

dostawę wielokanałowego wzmacniacza mocy - KC-zp.272-303/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-303/20

Dostawy kompletów operacyjnych i kaset wraz z użyczeniem aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz soczewek wewnątrzgałkowych i preparatów wiskoelastycznych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/46/D/N/L/2020

Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/195/2020

Dostawa linii do utwardzania prepregów kompozytowych, dostawa linii technologicznej do RTM kompozytów polimerowo-włóknistych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/203/2020

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL do OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/151/2020

Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/37/2020

Dostawa elementów do mikroskopu Leica DMi8c posiadanego przez Zamawiającego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/198/2020

1 2 3 4 5