Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2018

Wykonanie okładek dyplomów ukończenia studiów oraz okładek suplementów dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/102/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.2 Przebudowa Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.8.2018

Zakup usługi TESC (opieka techniczna) do pakietu stałej licencji programu Ansys Academic Campus na okres 12 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/248/2018

Przebudowa istniejących czterech zjazdów gruntowych na zjazdy o nawierzchni twardej w leśnictwach Tatynia i Zalesie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.26.2018

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.6.2018

Przygotowanie i dostawa posiłków INSTYTUT SPAWALNICTWA 2/2018

Usługi czystościowo-porządkowe, dezynfekcyjne, dezynsekcyjne, deratyzacyjne, transport wewnętrzny oraz inne czynności pomocnicze w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 24/PN/WU/2018

Ekspozycja i promocja wynalazków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-09/18

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji wodociągowej w wybranych pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.13.2018

Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Instytut Kultury Europejskiej) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3208/D/18

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem kopii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/240/2018

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Imno, oddz. 236 i 237 na odcinku 1,0 km Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita AG.270.2.4.2018

"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce Leśnej - III etao" - V postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.9.2018

Opracowanie zamiennego projektu na przystosowanie pawilonu D-8 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż.- KC-zp.272-407/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-407/18

Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/246/2018

dostawa 1 sztuki zestawu komputerowego stacjonarnego i 1 sztuki serwera dla WIEiT KC-zp.272-313/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-313/18

Remont skweru przed pawilonem B-7 AGH w Krakowie- KC-zp.272-379/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-379/18

Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/098/2018

Dostawa opatrunków stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - uzupełnienie SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/56/2018

Dostawa produktów leczniczych (w tym z programu lekowego) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-65/18

Zwiększenie ilości posiadanych licencji modułów Infomedica/AMMS do licencji otwartej oraz funkcjonalności AMMS e-ZLA, świadczenie usług serwisowych posiadanych modułów systemu HIS Infomedica/AMMS, nadzór autorski posiadanych modułów systemu HIS Infomedica/AMMS Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-48/18

Remont sali laboratoryjnej nr 302 oraz kompleksu sal dydaktycznych nr 225, 206, 229B w pawilonie A-0 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-392/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-392/18

Dostawa sprzętu na potrzeby Oddziału Położniczego z Patologią Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-1R-047 pn. Zdrowa matka i dziecko - pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej w ramach Programu Interreg VA Litwa - Polska Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 6 Akademia Morska w Gdyni CRZP/76/2018/AEZ

1 2 3 4