Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa foteli komputerowych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/144/2019

Dostawa artykułów i gadżetów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-38/19

Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/361/2019

Dostawa albumin Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/37/2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sygnalizacji pozaru w budynku przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.31.2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla studentów WEiI z zakresu efektywności parku maszynowego, wizualizacji oraz bezpieczeństwa. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/338/2019

Usługa szkolenia w programie AutoCAD- poziom zaawansowany (z uwzględnieniem modelowania 3D) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/327/2019

Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/335/2019

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnego sprzętu i elementów wyposażenia scenograficznego wraz ze specjalistyczną obsługą techniczną na potrzeby realizacji technicznej tj. multimedialnej, oświetleniowej, dźwiękowej i wybranych elementów scenograficznych (obejmującej dostarczenie montaż i demontaż sprzętu oraz wybranych elementów scenografii, a także obsługę prób oraz imprezy) koncertu z dancingiem pt.: ,,Dancing Łubu Dubu Muzeum Powstania Warszawskiego 7/2019

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE: świadczenie kompleksowej usługi przygotowania i realizacji materiałów graficznych, wideo oraz animacji wideo/multimedialnych dla potrzeb dwóch edukacyjnych otwartych masowych kursów e-learningowych w ramach projektu "WzMOOCnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2353/U/19

Dostawa aparatury dla jednostek PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/350/2019

Usługa serwisowa połączona z naprawą elementów komory roboczej urządzenia Smart Coater EB-PVD firmy ALD Vacuum Technologies GmbH POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/340/2019

Materiały (gadżety) reklamowe POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/349/2019

usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/09/01/2019

zakup generatora - 1 szt. -KC-zp.272-701/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-701/19

zakup i sukcesywna dostawa elektrod kompatybilnych z systemem 3D oraz dzierżawa aparatu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/29/10/01/2019

Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku przy Al. Armii Krajowej 36B Politechnika Częstochowska ZP/RB-20/19

Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-52/A/19

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3628/D/1/19

Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5227/D/19

Usługi przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 119/2019

Dostawa urządzeń mobilnych współpracujących z IoT dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Politechnika Częstochowska ZP/DK-37/19

Kompleksowe sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-16/19

Dostawa spektrometru podczerwieni FTIR Politechnika Częstochowska ZP/ZN-15/19

Dostawa i montaż tomografu komputerowego min. 32 - u rzędowego Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/48/D/N/AC/2019

1 2 3 4 5