Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.1.10.2091

Remont okładziny schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Sal Sportowo - Gimnastycznych Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/11/2019

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-06/19

Prowadzenie szkoleń lotniczych dla studentów pilotażu PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/168/2019

świadczenie usługi ubezpieczeń ryzyk komunikacyjnych dla pojazdów Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.2.2019

"Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Resko oraz Nadleśnictwa Łobez " Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.1.2019

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/19 Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej dla WFiIS, KC-zp.272-358/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-358/19

Dostawa sprzętu medycznego - myjka ultradźwiękowa dla potrzeb Pracowni Endoskopowej. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/09/Z/2019

Dostawa systemu wspierającego proces zarządzania i tworzenia dokumentacji programów kształcenia. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/060/2019

Dostawa i montaż sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów leczniczych. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.11.2019

Dostawa części lotniczych do samolotów floty OKL. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/162/2019

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.19.2019

Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-23/19

Dostawa mebli laboratoryjnych dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-326/19

Dostawa i wdrożenie elektronicznych depozytorów kluczy w budynkach: J,W, Arcus oraz mini szafki depozytowej w bud. V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/161/2019

Budowa samodzielnej kancelarii Brwice Gogolice Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.3.4.2019

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie FCB dla WIMiC, KC-zp.272-360/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-360/19

Dostarczanie owoców i warzyw 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.10.2019

usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-351/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-351/19

dostawa elektrodynamicznej maszyny wytrzymałosciowej dla WIMiR - KC-zp.272-308/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-308/19

Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2019

dostawa zespołu napędowego do ciągarki - KC-zp.272-342/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-342/19

dostawa rurowego pieca grzewczego - KC-zp.272-345/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-345/19

Remont korytarzy pawilonu D-14 - I etap -KC.zp.272-320/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-320/19

Budowa linii kablowej między RS AGH nr 2 z GPZ Kampus Tauron - KC-zp.272-328/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-328/19

1 2 3 4 5