Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie przez Wykonawcę systemu CRM na potrzeby Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2020

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do oddziału i poradni Geriatrycznej ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- SPR Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/08/D/P/AC/2021

Dostawa elektrod i ich elementów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/17/2021

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/2/2021

Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w programach terapeutycznych na 2021 r. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 3/2021

Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych w implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwa jako Zarządcy Instalacji Offshorowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/12/2021/AZP

Przeprowadzenie cyklu szkoleń prowadzonych przez Nadleśnictwo Rzepin z zakresu UAVO w celu uzyskania kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.1.2021

Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/10/2021/AZP

ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TYPU A2 ( 2 TRANSPORTOWE KOMORY IZOLACYJNE) Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/A/05/21

Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 3/3PN/2021

Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za zarządzanie i implementacje systemami bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych podczas eksploracji dna morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/11/2021/AZP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego, urologicznego jednorazowego użytku oraz kołderek do ogrzewania pacjentów i implantów jądra dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-02/21

Wykonanie ścian działowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.1.2021

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przystosowania pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej Politechnika Częstochowska ZP/U-11/21

Przeprowadzenie wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chmury obliczeniowej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/15/2021/AZP

"Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-01/21

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2021

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - zamiatarki kompaktowej Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.2.2021

Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-18/21

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/02/2020

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 7/2021

dostawy rękawic diagnostycznych na okres 6 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 5/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE- sukcesywna dostawa materiałów ekploatacyjnych do sanitariatow dla jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/185/D/21

Dostawy sukcesywne środków czystości - polimerów 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 6/2021

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu" Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 35/35PN/2020

1 2 3 4