Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Roboty remontowe w budynkach DS Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2019

Remont/odbudowa Dużej Auli w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach po pożarze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/79/B/19

Przebudowa i modernizacja utworzonego Studenckiego Centrum Kultury i Nauki Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/224/2019

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w pawilonach na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-518/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-518/19

Roboty budowlane-remont balkonu na oddziale pulmonologii Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/38/Rb/Nu/A/2019

Wykonanie robót remontowych na obiektach Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/108/2019

Modernizacja drogi dojazdowej do pól pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.8.2019

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu - I ETA Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.73.2019.MK

Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/231/2019

Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Mieszkowice, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek S.271.2.5.2019

Przebudowa dostosowanie pomieszczeń w budynku I na terenie CSK MSWiA w Warszawie wraz z dobudową dźwigu (projekti realizacja ) oraz nadzór inwestorski Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/06/01/2019

Remont pomieszczeń biblioteki Collegium Novum na parterze w Poznaniu - częściowa wymiana wykładziny podłogowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/82/B/19

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej: Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ; Remont wyjścia na dach w bud. "R"; Remont kominów w bud. AOS Bezmiechowa; Remont pokrycia dachowego na przewiązce D.S. Aviata (OKL PRz Jasionka) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/214/2019

Wykonanie prac w branży elektrycznej w ramach zadania Dostosowanie budynków A, B, C, D w Szpitalu Dziecięcym Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu do wymogów przeciwpożarowych - Umowa dotacyjna nr DZ-II/5/2019 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-239/19

Remont MOKiS wraz z rewitalizacją piwnic na potrzeby istniejących pracowni artystycznych. Gmina Myślenice BZP/271/44/2019

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku usługowego Kolegium Heliodora Święcickiego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję komunikacji [2 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/24/B/19/1

Wymiana rozdzielni elektrycznych piętrowych w Pawilonach I-II Akademii Wychowania Fizycznego im. Brosława Czecha w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/20/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2019

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A Politechnika Częstochowska ZP/RB-12/19

Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu oraz modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-34/19

Roboty remontowe w budynkach DS Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/104/2019

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Standardzie Pasywnym w miejscowości Ojrzanów, Gmina Ujazd RIR.271.1.9.2019

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ

Remont laboratoriów nr 01, 131 i 345 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-481/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-481/19

Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.6.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...