Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.1.2019

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440) Powiat Głubczycki OR.272.1.2019

Budowa , przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zagórzu GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.5.2019

Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/25/2019

Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego galerii "GIL", bud. W-7 (10-36), Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nadbudowa budynku Galerii GIL", bud. (10-36), ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/007/2019

Wykonanie na rowie melioracji szczegółowej progu zabezpieczającego przed odpływem wód z torfowiska (pow. 0,76 ha) w Nadleśnictwie Gryfino, Leśnictwie Śmierdnica, oddz. 34g (dz. ewid. nr 34, obr. Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo) PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.2.2019

Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. wraz z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r., Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-02 z dnia 6 października 2017 r. oraz Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-03 z dnia 19 grudnia 2018 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Biblioteka Narodowa XIV/264/16/18

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium Uszczelnień PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/14/2019

Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-25/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-25/19

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.1.2019

Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.02.2019.KG

Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276, 21/277 obręb 0006 Nowa Huta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie rezerwowej instalacji elektrycznej dla wszystkich obiektów kampusu PK w Czyżynach, WM, Al. Jana Pawła II, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/166/2018

Remont sal nr 13 i 14 (dziś nr 9, S5 i nr 8, S40 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/16/2019

Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/11/2019

Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/89/2018

Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/10/2019

vvxcv Datacomp_użytkownik testowy 51/2018

Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-105/18

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/003/2019

Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/398/2018

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.34.2018

Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.01.2019.KG

prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/122/B/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...