Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.04.2020.MH

Rozbiórka budynku Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2020/AZP

Przebudowa budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Rawiczu w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych z instalacjami: elektryczną oświetleniową, systemem sygnalizacji pożarowej i wentylacji pożarowej - Etap II Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.1.2.2020

Modernizacja sekretariatu i dyżurki lekarskiej w Oddziale Pulmonologicznym Szpitala Powiatowego w Limanowej. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/14/Rb/Nu/LW/2020

Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/3/2020

Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.02.2020.MH

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/9/2020/AZP

Budowa dojazdu pożarowego nr 10 Rogaczewo Bielin - III etap Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.2.1.2020

Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/16/2020

Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.24.2019.KG

Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Lubszeckiej w Babienicy w układzie grawitacyjno - tłocznym oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na ul. Lubszeckiej i Wolności w Babienicy i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej od ogrodzenia posesji do studzienek rewizyjnych w ul. 1 Maja w Babienicy. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.1.2020

Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-1/20

Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/5/2020

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.2.2020

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni P8 i P9 w Chotomowie Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.40.2019

Budowa umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza w leśnictwie Ostęp, Nadleśnictwo Głęboki Bród. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród SA.270.16.2019

Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie nr 1 w leśnictwie Lubin (d. leśnictwo Raduń), obejmujące budowę zespołu trzech zbiorników retencyjnych wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.6.2019

Remont generalny lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Woźnikach przy ul. Solarnia 2 Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.15.2019

Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości w km 0+000,00 do 2+2428,71 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.11.2019

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Międzychód w ramach programu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2019

Remont dachu: (segment A) na budynku (18-1) oraz (segment B) na budynku (18-2) na terenie CEBEA, Politechnika Krakowska, ul. Lea 114 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/162/2019

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/406/2019

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-778/19

Budowa ulic: J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.19.2019.PN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...