Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-78/21

Przebudowa boiska i zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy SP1 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/47/2021

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco Powiat Głubczycki OR.272.1.2021

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia - Mchy Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-12/2021

Projekt i rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247 Gmina Chęciny ZP-IX.271.2.2021.PN

Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich – Etap 1 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.34.2021

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grojcu - malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.8.2021

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Międzychód - DW 434 Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-11/2021

Remont elewacji budynku C Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP IV ( ściany C/E6, C/E7) Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/49/2021/AZP

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-137/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-137/21

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 04/ZP/2021/K

Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku OSP w Grojcu Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.7.2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku Klisino-Pomorzowice oraz w miejscowości Pomorzowiczki Powiat Głubczycki OR.272.2.2021

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-10/2021

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-9/2021

Projekt i rozbudowa drogi Chęciny obręb 1od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego Gmina Chęciny ZP-IX.271.1.2021.PN

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiana Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.3.2021

Remont węzłów cieplnych w budynkach dydaktycznych L-27 ; L-28; L-29 ; L-30 ; L-31; L-32; Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/63/2021

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska na odcinku od km 11+520 do km 12+022, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych zasilanych kablem ziemnym w miejscowości Bukowina Tatrzańska - etap II. Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.3.2021

Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11 000 litrów" w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 8/2021

" Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym: RDLP w Szczecinie Rm 2,5 MPa gr. 15 cm i budowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Kliniska Rm 2,5 MPa gr. 25 cm Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DZ.270.2.9.2021

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw świetlnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Gminie Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.7.2021

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/49/2021

Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2021

remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-109/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...