Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Jarosławki - Konarskie Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-2/2021

Modernizacja dróg asfaltowych Gmina Śrem BP.271.8.2021.BS

Modernizacja dróg gruntowych Gmina Śrem BP.271.6.2021.BS

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Śrem w 2021 r. Gmina Śrem BP.271.5.2021.BS

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.9.2020

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-1/2021

Wykonanie ścian działowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.1.2021

Odcinkowy remont kanalizacji opadowej - odpływ z ulicy Zamkowej w m. Niepołomice wraz z budową przyłącza kanalizacji opadowej i remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2021

Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/118/2020

Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/186/2020/AZP

Budowa ulicy Tomasza Nocznickiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej (bez chodników i zjazdów na posesje). Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.6.2021

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.2.2021

Budowa ulicy Dębowej w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje) Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.3.2021

Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.1.2021

Budowa łącznika ulicy Warszawskiej z ulicą Pasterską w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje). Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.4.2021

Budowa odcinka ulicy Pasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej (bez kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów na posesje). Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.5.2021

Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.7.2021

Budowa ulicy Bukowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej (bez chodników i zjazdów na posesje) Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.2.2021

Przebudowa pomieszczeń IX piętra w budynku Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie - Etap II Pododdział Chorób Wewnętrznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/03/2020

Równanie i żwirowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2021 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.1.2021

test Gmina Śrem BP.271.2021.TEST

Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice Powiat Głubczycki OR.272.13.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku Klisino-Pomorzowice Powiat Głubczycki OR.272.12.2020

"Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej 1246O oraz częściowy remont nawierzchni w miejscowości Bernatów" Powiat Głubczycki OR.272.11.2020

Usługa malowania wszystkich pomieszczeń oraz wymianę opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-734/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-734/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...