Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/126/2018

Budowa wewnętrznej instalacji , zalicznikowej instalacji wlz i przyłącza telekomunikacyjnego do instalacji wieży dostrzegalni przeciwpożarowej Nadleśnictwa Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.1.27.2018.SAg

Budowa budynku usługowego (podwójnej kancelarii Leśnictw Jemiołów i Walewice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Grabów, na działce o nr ewid. gr. 4400/5 obręb nr 0064 Grabów. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.6.2018

Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.13.2018

Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.8.2018

test llll Datacomp_użytkownik testowy 99/2018

Dobudowa szybu windowego do budynku Ł na terenie CSK MSWIA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/08/02/2018

Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Dąbrowicy i Ożannie" w ramach zadania: Przebudowa drogi dz. nr ewid. 350; 351; 352; 353 w km 0+000-1+010 w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowa drogi dz. nr ewid. 596 w km 0+000-1+210 miejscowości Ożanna. Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.57.2.2018

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu Pn." ZDROWE MATKA I DZIECKO - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 51/PN/WU/2018

Przebudowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie - Złotawa- ułożenie płyt wielootworowych typ IOMB na odcinku 979 m Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie S.270.1.3.2018

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.25.2018

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi GMINA DRWINIA ZP.271.18.2018

Remont laboratorium H-112 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Chemicznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/292/2018

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.21.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440) Powiat Głubczycki OR.272.12.2018

Remont dróg gminnych na terenie gminy Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.25.2018

Przebudowa ulicy Portowej na terenie Niepołomic GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.24.2018

"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.38.2018

Rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.55.3.2018

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2018

Budowa linii optotelekomunikacyjnej relacji: Politechnika Częstochowska – TZN I. Jasnogórska 84/90 - UJD ul. Dąbrowskiego 14 Politechnika Częstochowska ZP/RB-05/18

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.20.2018

Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/286/2018

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/070/2018

Budowa dróg gminnych w Nochowie - ul. Wiosenna - etap I Gmina Śrem BP.271.48.2018.BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...