Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup wraz z dostawą 4 szt. aparatu KTG dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-80/19

Rewitalizacja dwóch boisk do siatkówki plażowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/120/2019

Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.86.2019

Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.6.2019.PN

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z częściowym utwardzeniem placu w miejscowości Czermna oraz utwardzenie placów i wykonanie nowych nasadzeń roślinności wieloletniej w miejscowości Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.5.2019

Budowa punktu czerpania wody na cele przeciwpożarowe na terenie Nadleśnictwa Drawno Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.2.2019

Budowa drogi leśnej Jezierce - etap 3 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.5.2019

Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno o długości ok. 1,437 km- etap I Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.1.2019

Remont pomieszczeń magazynów CMSiMJU, ułożenie wykładziny pcv, remont pom. w budynku nr 10 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 42/2019

Przebudowa pomieszczeń nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia dla tych pomieszczeń w bud. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-212/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-212/19

wykonanie prac malarskich w laboratoriach budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-215/19

Przebudowa przepustu Łukowa Gmina Chęciny ZP-IX.271.5.2019.PN

Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.3.2019

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-11-2019

Przeprowadzenie analizy dorobku naukowego AGH w kontekście międzynarodowym, mającej na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów badawczych dla uczelni Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-228/19

ROBOTY BUDOWLANE - OCIEPLENIE BUDYNKU NR 3 I BUDYNKU NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4.I.2019

Usługa utrzymania Modułu Archiwizacji Repozytorium Cyfrowego Biblioteka Narodowa XIV.263.3.2019

Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej (Pracownia angiografii i RTG) na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/05/03/01/2019

Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzemeśnia Gmina Myślenice BZP/271/4/2019

Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zasań Gmina Myślenice BZP/271/5/2019

Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/25/2019

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.4.2019

przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii w CSK MSWiA W Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/26/02/01/2019

Budowa drogi Chęciny Al. Piłsudskiego Gmina Chęciny ZP-IX.271.4.2019.PN

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-152/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-152/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...