Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska Gmina Chęciny ZP-IX.271.12.2020.PN

Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.15.2020.MH

"Rozbudowa i przebudowa obiektu basenowego z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu "Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Akademii Sportu". Gmina Ujazd RIR.271.1.10.2020

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Agronomówki Godziszów Trzeci Gmina Godziszów RI.0721.19.2020

Naprawa odcinków kanalizacji deszczowej przy budynkach "L" i "J" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/275/2020

Przebudowa dwóch sal chorych Oddziału Wewnętrznego I i jednej sali Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na izolatki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.30.Zp.2020

WYKONANIE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI "PD-2" W DĄBROWIE CHOTOMOWSKIEJ Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.1.15.2020

Remont kominów oraz drewnianych elementów elewacji i balustrad budynku Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej Górnej pow. Lesko.; Naprawa i malowanie konstrukcji drewnianej wiata grillowa ''GRZYBEK'' naprawa paleniska, odprowadzenie wody deszczowej - na Osiedlu Studenckim Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/261/2020

Dostawa stanowiska do zgrzewania, Dostawa inkubatora CO2 do hodowli komórek o pojemności 170 litrów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/265/2020

Izolacja ścian fundamentowych i zabezpieczenia kamiennego cokołu w części elewacji południowej i zachodniej w dawnym królewskim pałacu w Łobzowie, budynek PP-1 (11-1), WA i WIMiF, Politechnika Krakowska, ul. Podchorążych 1, Kraków - etap 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/075/2020

Klimatyzacja w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 034, 035, 152 dla Katedry Przeróbki Plastycznej WBMiL PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/257/2020

Wykonanie przebudowy dwóch węzłów energetycznych: centralnego ogrzewania budynku P i ciepłej wody użytkowej w budynku SCKiN Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/256/2020

Budowa 37 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.14.2020.MH

Remont pomieszczenia B200 w budynku B Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/250/2020

Budowa budynku OSP Głogoczów - wykonanie elewacji Gmina Myślenice BZP/271/45/2020

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/249/2020

remont sali wykładowej nr 320 paw. B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-427/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/20

Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice - Gzowo Gmina Pokrzywnica RI.271.1.11.2020

Modernizacja drogi dojazdowej do pól pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.14.2020

Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła. Powiat Głubczycki OR.272..5.2020

Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003 Gmina Myślenice BZP/271/43/2020

Budowa rampy dla niepełnosprawnych przy budynku pływalni krytej (Zespół Krytych Pływalni) Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/18/2020

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn. Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 35/PN/WU/2020

Remont dachu niskiego budynku V Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/243/2020

wykonanie instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS w UCI AGH w pawilonie C1 - KC-zp.272-387/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-387/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...