Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.22.2018.KG

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (plastik, makulatura i szkło) z Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz z domu studenckiego "Aviata" zlokalizowanych w Jasionce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/424/2018

Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego galerii "GIL", bud. W-7 (10-36), Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nadbudowa budynku Galerii GIL", bud. (10-36), ul. Warszawska 24, Kraków". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2018

Wykonanie konserwacji punktu czerpania wody w Leśnictwie Zielona Góra Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.15.2018

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-623/18

Utrzymanie - naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.24.2018

dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/105/B/18

Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/19/11/01/2018

Dostawa i montaż 3 daszków nad wyjściami ewakuacyjnymi z budynków ARCUS i DS. AKAPIT Politechniki Rzeszowskiej oraz Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/391/2018

Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.23.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/373/2018

Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/151/2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.29.2018

Remont pomieszczeń magazynów SiMJU, korytarza RTG i pomieszczenia USG i ułożenie i naprawa posadzek pcv typu Tarkett 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 85/2018

Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-60/18

Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-593/18

Wymiana wykładziny w sali 206 w budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-12/18

Remont laboratoriów B-18 oraz B-22 w budynku B PRz, przy ul. Wincentego Pola 2. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/371/2018

Przebudowa pomieszczenia C-129 w budynku C-3 w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/128/2018/AEZ

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-602/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-602/18

Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/377/2018

Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo – granica gminy/województwa Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.19.2018.KG

Dostawa i wymiana drzwi w pomieszczeniach 108a i 108b bud. L PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/389/2018

adaptacja akustyczna pracowni protetyki słuchu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/75/B/18/2

Budowa strategicznego punktu poboru wody na cele p.poż. na zachodnim brzegu Jeziora Piaski, działka nr ewidencyjny 385, 288, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki . Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.40.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...