Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem drogi łączącej Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2018

Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku „H” Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb Wydziału Chemicznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/254/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.2 Przebudowa Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.8.2018

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie wraz z budową drogi przeciwpożarowej Gmina Pokrzywnica RI.271.1.11.2018

Remont klatki schodowej K1 w DS. Kalisz wraz z dostosowaniem do wymagań przepisów p. pożarowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/50/B/1/18

Przebudowa istniejących czterech zjazdów gruntowych na zjazdy o nawierzchni twardej w leśnictwach Tatynia i Zalesie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.26.2018

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.6.2018

Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/245/2018

Dostawa i montaż 3 daszków nad wyjściami ewakuacyjnymi z budynków ARCUS i DS. AKAPIT Politechniki Rzeszowskiej oraz Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/230/2018

roboty remntowe w obiektach UAM: część 1. remont saniatariatów damskich, męskich i dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu częśc 2. naprawa posadzek z żywicy epoksydowej w przyziemiu budynku Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/61/B/18

,,Remont sali gimnastycznej z przynależnymi pomieszczeniami w Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie". Gmina Śrem BP.271.42.2018.BS

Remont nawierzchni ul. Tarnogórskiej w Woźnikach Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.15.2018

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie drzwi, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji wodociągowej w wybranych pomieszczeniach budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.13.2018

Wykonanie remontu budynku socjalno-technicznego na terenie Szkółki Leśnej w Nowym Młynie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.6.2018

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Imno, oddz. 236 i 237 na odcinku 1,0 km Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita AG.270.2.4.2018

"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce Leśnej - III etao" - V postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.9.2018

Budowa 4 placów składowych o wymiarach 50 x 6 m2 każdy, usytuowanych wzdłuż drogi gminnej Jaźwiny - Sówka - Jelenie, gmina Drawno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.28.2018

Remont budynku gospodarczego leśniczówki Moczydło Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.271.1.24.2018.SAk

Wykonanie instalacji odciągowej i kompensacyjnej dla dygestoriów w pomieszczeniach laboratorium 52c, 29 i 2 w budynku W-12 (10-35) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie instalacji odciągowej i kompensacyjnej dla dygestoriów w pom. 52 i 53 oraz 52c, 29 i 2 bud. W-12 (10-35), WIiTCh, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/096/2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440) Powiat Głubczycki OR.272.10.2018

Remonty dróg na terenie gminy Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.14.2018

Remont skweru przed pawilonem B-7 AGH w Krakowie- KC-zp.272-379/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-379/18

Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod względem nakazów ppoż., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/095/2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/205/2018

Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/238/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...