Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Utworzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.4.2020

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynkach DS-1, DS-2, DS-3 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/067/2020

Wymiana drzwi do auli oraz wymiana drzwi do biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2-381/14/2020

Rewitalizacja miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.12.2020.MH

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/220/2020

Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/209/2020

malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-315/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-315/20

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie budowy 3-ch wiat śmietnikowych dla kompleksów budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/207/2020

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.3.2020

Remont laboratorium komputerowego nr 206 w pawilonie D-14 WZ, na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-322/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-322/20

Odbudowa zniszczonej drogi na dz. Nr 1327 w m. Bysina gmina Myślenice Etap I (w km 0+000 - 0+310) Gmina Myślenice BZP/271/41/2020

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.72.2020.AŚ

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/190/2020

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2020

wymiana windy w budynku mieszkalnym w Krakowie przy ulicy Skarbińskiego 2 - WM-zp.1/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WM-zp.1/20

Wykonanie przepustów P1, PB, PC, PD, PE, PF i PG na drodze leśnej - pożarowej nr 4 w leśnictwie Kania Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.4.2020

Przetarg nieograniczony na budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddzialów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2020

remont kapitalny wymiennikowni ciepła w Domu Studenckim DS-17 Arkadia przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-268/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-268/20

remont korytarzy pawilonu D-14 - etap III - KC-zp.272-284/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/20

Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/195/2020

roboty remontowe w obiektach UAM [2 części] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/66/B/20

Remont drogi gminnej publicznej nr 104605R w miejscowości Kuryłówka w km 0+000-1+137 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.69.2.2020

Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: "Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-307/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp272-307/20

Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/37/2020

Dostawa i montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych wraz z instalacją ciepła technologicznego, sterowania i zasilania urządzeń w hali sportowej w budynku „Ł” segment C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...