Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Farnej 2/9 w Śremie Gmina Śrem BP.271.32.2020.BS

Dostawa wielofunkcyjnego stanowiska do lutowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/312/2020

awaryjny remont dachu budynku wraz z remontem przewodów kominowych przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-523/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-523/20

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w miejscowości Kulno - włączenie do sieci gminnej w m-ści Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.64.2.2020

Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/298/2020

Zagospodarowanie terenów zielonych przy nowym biurze Nadleśnictwa w Płońsku - Szerominek ul. Spokojna. Działka ewidencyjna nr 3176 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.10.2020

Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie montażu klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-04-2020

Przebudowa budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.3.2020

Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych w Ujeździe oraz utwardzenie terenu w m. Józefin Gmina Ujazd RIR.271.1.13.2020

Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho Gmina Myślenice BZP/271/49/2020

Utrzymanie dróg, wykonanie i utzrymanie szlaków zrywowych w 2020r. - przetarg II PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.2.2020

ROBOTY BUDOWLANE: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACJI - POMIESZCZENIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.6.IX.2020

rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory optyczno-akustyczne - KC-zp.272-487/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-487/20

Zagospodarowanie terenów zielonych przy nowym biurze Nadleśnictwa w Płońsku - Szerominek ul. Spokojna. Działka ewidencyjna nr 3176 Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.7.2020

Remont dachu na Hali Sportowej HS (16-1), Centrum Sportu i Rekreacji, Politechnika Krakowska, ul. Kamienna 17 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/089/2020

Rewitalizacja miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.17.2020.MH

1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala. 2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny). 3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1, wymiany szkła zbrojoneg Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/24/2020

Remont dachu w budynku OSP w Ligocie Woźnickiej Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.17.2020

Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko Gmina Chęciny ZP-IX.271.13.2020.PN

Naprawa odcinków kanalizacji deszczowej przy budynkach "L" i "J" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/291/2020

Budowa i rozbudowa parkingów przy ul. Staszica w Śremie - etap I - Parking nr 1 Gmina Śrem BP.271.30.2020.BS

Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/077/2020

Remont schodów zewnętrznych do przewiązki między budynkami „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/272/2020

Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/MP/7/20

Roboty remontowe i inwestycyjne w budynkach DS-2 i DS-4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/090/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...