Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont okładziny schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Sal Sportowo - Gimnastycznych Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/11/2019

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-06/19

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/069/2019

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.9.2019

Rozbiórka budynku D przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/108/2019/AEZ

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.19.2019

Remont rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST 558 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/34/2019

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/106/2019/AEZ

Budowa samodzielnej kancelarii Brwice Gogolice Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.3.4.2019

"Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy" Gmina Myślenice BZP/271/23/2019

Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.4.2019

Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2019

Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.5.2019

Remont korytarzy pawilonu D-14 - I etap -KC.zp.272-320/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-320/19

Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/35/2019

Budowa linii kablowej między RS AGH nr 2 z GPZ Kampus Tauron - KC-zp.272-328/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-328/19

Remont pokrycia dachowego wraz z konserwacją instalacji odgromowej na budynku Biblioteki Collegium Polonicum UAM w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/30/B/19

Utrzymanie - naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2019 - II postępowanie PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.5.2019

Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.124.2019

Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2019

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego: extra spike, zestawy laryngologiczne, igły lędźwiowe, wężyki do strzykawek automatycznych, akcesoria do przeszczepu skóry, jednorazowy sprzęt medyczny dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-22/19

Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Goleniów w 2019 r Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.5.2019

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.5.2019

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104606R, dz. ew. nr 43 w miejscowości Kolonia Polska w km 0+040 - 0+972 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.60.2.2019

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-333/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-333/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...