Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rewitalizacja miejscowości Kłotno Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.21.2019.KG

Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Leśnictwie Kołczewo w 2019 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje ZG.270.2.11.2019

Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tatynia, Węgornik 25a, działka ewidencyjna nr 669, obr. Tatynia, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.24.2019

Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tanowo, ul. Szczecińska 46, Tanowo, działka ewidencyjna nr 685/28, obr. Tanowo, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.25.2019

Budowa umocnienia skarpy brzegowej rzeki Czarna Hańcza, Nadleśnictwo Głęboki Bród. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród SA.270.11.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie instalacji sygnalizacji pozaru w budynku przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.31.2019

Remont pomieszczenia H-01 w celu utworzenia Studenckiej strefy wypoczynku oraz cichej nauki w budynku H Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/335/2019

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.94.2019.MK

Remont drogi gminnej nr 581225K w km 0+000 do km 1+020 w miejscowości Grobla w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.22.2019

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.20.2019

Zagospodarowanie przestrzeni wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.21.2019

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia profesjonalnego sprzętu i elementów wyposażenia scenograficznego wraz ze specjalistyczną obsługą techniczną na potrzeby realizacji technicznej tj. multimedialnej, oświetleniowej, dźwiękowej i wybranych elementów scenograficznych (obejmującej dostarczenie montaż i demontaż sprzętu oraz wybranych elementów scenografii, a także obsługę prób oraz imprezy) koncertu z dancingiem pt.: ,,Dancing Łubu Dubu Muzeum Powstania Warszawskiego 7/2019

Budowa ulic: Branickiego, Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego w Chęcinach Gmina Chęciny ZP-IX.271.16.2019.PN

Remont mieszkania R-303 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/328/2019

Wykonanie zewnętrznej instalacji wody od studni głębinowej do budynku leśniczówki w Węgorniku 25A Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.22.2019

Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku przy Al. Armii Krajowej 36B Politechnika Częstochowska ZP/RB-20/19

Przekształcenie i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych WGGiOŚ AGH do realizacji nowych zadań w ramach projektu Restrukturyzacja Centrum Miękinia - KC-zp.272-697/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-697/19

Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tatynia, Węgornik 25a, działka ewidencyjna nr 669, obr. Tatynia, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.20.2019

Budowa wiaty drewnianej przy leśniczówce Tanowo, ul. Szczecińska 46, Tanowo, działka ewidencyjna nr 685/28, obr. Tanowo, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.21.2019

Budowa punktu czerpania wody Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.2.4.2019

Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jawornik na działce nr 1320/2 w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS Gmina Myślenice BZP/271/54/2019

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/181/2019/AEZ

"Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych" w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych, na przejściach dla pieszych: Gmina Myślenice BZP/271/55/2019

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco. Powiat Głubczycki OR.272.5.2019

Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.8.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...