Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.04.2018

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem. GMINA DRWINIA ZP.271.12.2018

Budowa węzła cieplnego wraz z automatyką, instalacją wod-kan, elektryczną, wentylacyjną oraz przyłączem do miejskiej sieci c.o. budynek DS B-1(20-1A) ul.Bydgoska 19 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/066/2018

Malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic drzwiowych w łazienkach w budynku domu studenckiego DS-1 Olimp w Krakowie, przy ul. Rostafińskiego 9, KC-zp.272-279/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-279/18

"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce leśnej - III etap" - III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.5.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej RG-Z.271.54.2018

Remont pomieszczeń 203, 204 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki - budynek 11-1 (00-1) Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/065/2018

Modernizacja klatek schodowych w paw. B-5 AGH w Krakowie- KC-zp.272-261/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-261/18

Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod względem nakazów ppoż., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/067/2018

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.11.2018

Przebudowa dróg pożarowych wraz ułożeniem rur osłonowych dla systemu energetycznego Uczelni przy bud. D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-274/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-274/18

Remont i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w ramach zadania pn. "Modernizacja instalacji c.o. i kotłowni gazowej w budynku KN-1 (14-1), Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej ul. Kanonicza 1 w Krakowie" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/058/2018

Remont Auli w budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/55/2018/AEZ

Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Leśniczówce w Poddyminie, działka nr 454/8, gmina Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.2710.1.16 2018

Budowa drogi dojazdowej do gruntów leśnych w Leśnictwie Kartlewo o łącznej długości 3 983,13 m Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita AG.270.2.3.2018

Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 623. obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.05.2018

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.3.4.2018

Dokończenie przebudowy rozdzielni elektrycznej nn wraz z przebudową szachtu wentylacyjnego na szacht kablowy, budowa części WLZ oraz rozdzielni kondygnacyjnych w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-249/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-249/18

Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz- etap II Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.5.2018

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2018

Dostawa i montaż elementów placów zabaw na terenach sołeckich gminy Śrem wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Śremie - II przetarg. Gmina Śrem BP.271.26.2018.BS

Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie - etap II (km 0+350÷ 0+605) Gmina Śrem BP.271.23.2018.BS

Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.3.2018

Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.3.2018

Budowa sali pneumatycznej wraz ze sztuczną nawierzchnią GMINA DRWINIA ZP.271.10.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...