Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap I Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.6.2018

Dostawa sprzętu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2018

Ekspozycja i promocja wynalazków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w roku 2018 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-09/18

Dostawa książek na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu" (Instytut Kultury Europejskiej) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3208/D/18

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem kopii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/240/2018

Wykonanie remontu budynku socjalno-technicznego na terenie Szkółki Leśnej w Nowym Młynie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.6.2018

Budowa 4 placów składowych o wymiarach 50 x 6 m2 każdy, usytuowanych wzdłuż drogi gminnej Jaźwiny - Sówka - Jelenie, gmina Drawno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.1.28.2018

Dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-42/18

Remont budynku gospodarczego leśniczówki Moczydło Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.271.1.24.2018.SAk

wynajęcie autokarów wraz z kierowcą na potrzeby zajęć terenowych ze studentami w Zatoce Gdańskiej - KC-zp.272-382/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-382/18

Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod względem nakazów ppoż., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/095/2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy wiat śmietnikowych dla kompleksu budynków przy ul. W. Pola i ul. Akademickiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/205/2018

Wykonanie instalacji c.c.w.u. dla pomieszczeń żłobka/przedszkola w budynku "J" PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/238/2018

Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/098/2018

Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie-KC-zp.272-389/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-389/18

Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/MN/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 6 Akademia Morska w Gdyni CRZP/76/2018/AEZ

Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/234/2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków "K" i "H" wraz z kompensacją mocy biernej i usunięciem kolizji z planowaną inwestycją w Politechnice Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/237/2018

zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych UPS dla CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/03/07/01/2018

Wykonanie termomodernizacji leśniczówki Żółwino Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.2.4.2018

Remont schodów zewnętrznych przy bud. „K” (od strony bud. „S”) Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/244/2018

Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/227/2018

Dostawa, montaż i ustawienie mebli do budynku Arcus Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/241/2018

Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/232/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...