Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa układu pomiarowego do badania odporności ekranowania pola elektromagnetycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-05/A/21

Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego składających się z: a. Wdrożenia Systemu monitoringu IT. b. Asysty technicznej IT z wykorzystaniem Systemu monitoringu IT. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2021

Remont schodów zewnętrznych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/36/2021

Dostawa zestawu materiałów do metalografii POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/37/2021

Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony roślin do jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1194/D/21

Dostawa silica gel do chromatografii kolumnowej. Dostawa biuret cyfrowych. Dostawa butelek do hodowli. Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Dostawa odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/35/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa czterech cyfrowych tablic informacyjnych w konfiguracji wielomonitorowej (trzy zestawy z dwoma monitorami 55 oraz jeden zestaw z trzema monitorami 55), do wyświetlania informacji kierunkowych, dot. lokalizacji pomieszczeń i pracowników UAM w j.angielskim, działających w oparciu o system Digital Signage-One Lan, wraz z licencją, konfiguracją i montażem. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1101/D/21

ZAPYTANIE OFERTOWE usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z posesji należących do Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM oraz Domu studenckiego w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/308/U/21

Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i Internetu w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/11/D/Pu/A/2021

dostawy kombinezonów ochronnych typu 4B, 5B, 6B jednorazowych dla zabezpieczenia oddziałów Covid na okres 2 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 28/2021/Covid-19

Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie przez Wykonawcę systemu CRM na potrzeby Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2020

Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu Domem Kultury i realizowaniu zadań publicznych z zakresu edukacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, turystyki i krajoznawstwa GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2021

Usługa przeglądów serwisowych,konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w obiektach AWF w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/01/2021

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-09/21

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Woli Batorskiej 597 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.8.2021

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego im. Św. Kingi w Podłężu GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.9.2021

Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2021

Remont kominów oraz elewacji i balustrad w Budynku Laboratorium Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej Górnej pow. Lesko POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/31/2021

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.7.2021

Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 7 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/10/D/Pu/A/2021

Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-36/21

Dostawa 12 zespołów napędowych w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-01/A/21

Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych w implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwa jako Zarządcy Instalacji Offshorowych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2021/AZP

Doposażenie stanowiska do przygotowania próbek do badań SEM-EBSD w urządzenie do impregnowania (inkludowania) próbek na gorąco, w zestawie praska - cylinder - KC-zp.272-46/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/21

Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/2/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...