Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Nr sprawy: 22/22PN/2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 22/22PN/2020

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń drukujących Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/46/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/116/2020/AZP

Druk informatorów oraz albumów Absolwenci PCz w ramach projektu NAWA - International Alumni Politechnika Częstochowska ZP/U-11/20

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-35/A/20

Przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego dla studentów/ek Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" - Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy. Politechnika Częstochowska ZP/US-14/20

Dostawy papieru ręcznikowego w roli z dzierżawą dozowników Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/54/D/Nu/A/2020

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, realizowana w 3 częściach: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych - część I, Wykonanie i dostawa stalowych breloków - część II, Wykonanie i dostawa książeczek Jak narysować?- część III Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP. 3121.8.2020

Zakup programu do obliczeń statystycznych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K.2-381/21/2020

Dostawa i montaż projektora cyfrowego DCI wraz z systemem nagłośnienia GMINA NIEPOŁOMICE ZPMN.271.1.2020

Remont pomieszczenia B200 w budynku B Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/250/2020

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/2 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/118/2020/AZP

Budowa budynku OSP Głogoczów - wykonanie elewacji Gmina Myślenice BZP/271/45/2020

Remont sanitariatów na I i II piętrze (pomieszczenia nr 126, 128, 213, 215) w budynku P przy ulicy Poznańskiej 2 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/249/2020

Dostawa zbrojenia palisady Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/079/2020

Dostawa prototypowej mieszanki betonowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/080/2020

Dostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.8.2020

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-433/20

Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/114/2020/AZP

remont sali wykładowej nr 320 paw. B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-427/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/20

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 24/ 24PN / 2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 24/24PN/2020

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-399/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-399/20

Zakup usługi rocznego wsparcia technicznego (supportu), zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania wraz z udzieleniem właściwych licencji, dla urządzeń firewall Check Point 12600 (2 szt.) i Checkpoint 1180 (4 szt.) dostarczonych w ramach projektu e-PRz. Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/254/2020

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, skaner, drukarka) wraz z dostawą i szkoleniem. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/224/2020

Dostawa przecinarki stołowej i automatycznej szlifierki kątowej dla WIMiC - KC-zp.272-425/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-425/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...