Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa radiofarmaceutyku: generator technetowy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-45/19

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy" Gmina Myślenice BZP/271/39/2019

Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej. Gmina Myślenice BZP/271/32/2019

Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia pn. Symulacje termiczne elektroniki w obudowie we FloTherm dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/189/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii w bud. nr 3, piętro III, str. południowa" oraz kompleksowa obsługa inwestorska w/w zadania 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2019

Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/37/2019

Wykonywanie bieżących robót remontowych na obiektach Politechniki Krakowskiej zlokalizowanych w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/086/2019

wykonanie remontu pracowni przemian fazowych nr 6,7,8 w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-409/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-409/19

Zakup średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP ZAWADA Gmina Myślenice BZP/271/30/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej :Aktualizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynkach C1, C2 i C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/130/2019/AEZ

malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w budynku Domu Studenckiego (DS-7) Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - KC-zp.272-411/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-411/19

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-08/19

Dostarczanie artykułów spożywczych oraz wody mineralnej 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.13.2019

Remont instalacji elektrycznej (III piętro i korytarz) w budynku W-10 (10-25) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/085/2019

Wymiana częściowa wyeksploatowanej stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych zewnętrznych stalowych (1 szt.) na nowe w obiektach AWF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/12/2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowościach Zielona Wieś i Wydawy - ETAP II Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 5 / 2019

Zakup oraz dostawa łaźni wodnej - KC-zp.272-401/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-401/19

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.11.2019

Remont pomieszczeń w pawilonie D-5 wraz z infrastrukturą - I etap w ramach zadania pn.: Remont pomieszczeń parteru wraz z remontem strefy wejścia do pawilonu D-5 - KC-zp.272-407/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-407/19

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej, KC-zp.272-381/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-381/19

Montaż wodomierzy w DS Ikar PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/188/2019

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/10/Z/2019

Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce. Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce polegać ma na rozbiórce pokrycia dachowego z blachy, rozbiórce konstrukcji więźb dachowych, rozebranie rynien, demontaż przewodów odgromowych i uziemiających, przemurowanie kominów, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, opielanie połaci dachowych łatami, rynny dachowe, pokrycie dachu blachą powlekaną dachówką, malowanie, montaż przewodów odgromowych i uziemiających. Gmina Myślenice BZP/271/28/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystosowania budynków B-6 i H-B6 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów pożarowych oraz dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej tych budynków: Część I - przystosowanie bud. B-6 do przepisów ppoż. Część II - przystosowanie bud. H-B6 do przepisów ppoż. Część III - poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 - umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0123/17-00. - KC-zp.272-427/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-427/19

Remont szatni i pomieszczeń w przyziemiu Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/31/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...