Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wypożyczenie urządzeń pomiarowych w celu przeprowadzenia pomiarów kinematycznych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/31/2020/AZP

Zakup sprzętu dla modernizowanej specjalności mechanika konstrukcji - laptopy 18.szt., w ramach realizacji projektu pn.: "Projekt "REG - region uczący się" finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/165/2019

Dostawa ośmiu sztuk komputerów stacjonarnych do dydaktycznej pracowni komputerowej oraz ośmiu sztuk dysków zewnętrznych, w ramach realizacji projektu pn.: Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018 - 22, dofinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/013/2020

Usługa szkolenia komputerowego z Unity i UnrealEngine (rozszerzona rzeczywistość), poziom zaawansowany, dla 3 pracowników WFiIS AGH, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-19/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-19/20

Projekt adaptacji pomieszczeń nr 004 i 005 w budynku L-27 na potrzeby Wydziału Chemicznego PRz oraz Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/30/2020

Dostawa paliw płynnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w 2020 i 2021 roku. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2020

Dostawa Nanocząstek miedzi. Dostawa grafenu i cząstek grafenu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/25/2020

Wykonanie analiz symulacji numerycznych zaworów bezpieczeństwa wraz z wykonaniem stanowiska testowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/31/2020

dostawa licencji pakietu oprogramowania MagmaSoft lub równoważny w wersji akademickiej, na 16 stanowisk - KC-zp.272-58/20 w ramach projektu POWR. 03.05.00-00-Z309/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-58/20

Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/23/2020

Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-14/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-14/20

Dostawa płaszcza grzewczego. Dostawa sond do pomiaru. Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa mieszadeł wraz z akcesoriami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/24/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2020/AZP

Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2020 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/006/2020

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do transportu studentów WGGiIŚ w czasie zajęć terenowych - KC-zp.272-46/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/20

Dostawa gadżetów reklamowych promujących Miasto i Gminę Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/6/2020

Dostawa narzędzi monolitycznych narzędzi węglikowych z wlotowanymi ostrzami z azotku boru. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/28/2020

usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-40/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/20

Sukcesywna dostawa immunoglobuliny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-04/20

Wykaszanie łąk wraz ze zbiorem wykoszonej biomasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.5.2020

Sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości 30 000 litrów dla ACMiN Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-39/20

Dostawa termopar. Dostawa uszczelnienia teropary. Dostawa materiałów labolatoryjnych. Dostawa materiałów do kompozytów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/26/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2020/AZP

dostawa komory fitotronowej, komory klimatycznej z nawilżaczem ultradzwiękowym, komory laminarnej i sonikatora. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6389/D/1/19

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l, wraz z urządzeniami do jej podawania, do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7247/D/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...