Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 21/21PN/2019

świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych, pomieszczeń odpadów medycznych, odśnieżania, odladzania terenów utwardzonych, odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-192/19

Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/190/2019

Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem kopii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/230/2019

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Rzeszowskiej: Pokrycie papą dachu, demontaż nieczynnych wentylatorów dachowych - bud. "H" ; Remont wyjścia na dach w bud. "R"; Remont kominów w bud. AOS Bezmiechowa; Remont pokrycia dachowego na przewiązce D.S. Aviata (OKL PRz Jasionka) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/214/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne: Świadczenie usługi hotelowej dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu "Akademia Mistrzów Techniki" nr WND-POWR.03.01.00-00-T093/18-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/112/2019

Zapewnienie noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych podczas warsztatów organizowanych w ramach projektów: Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów. Zamówienie zostało podzielone na dwie części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2061/U/19

Remont MOKiS wraz z rewitalizacją piwnic na potrzeby istniejących pracowni artystycznych. Gmina Myślenice BZP/271/44/2019

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia 30 kV, Dostawa odczynników do analizatora węgla i azotu Thermo Quest 1112, Dostawa stacji RO POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/236/2019

Zamówienie z dziedziny nauki. Zakup aparatu do badania, uwalniania substancji czynnej metodą przepływową (USP 4) wraz z wyposazeniem. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2019

Dostawa bielizny pościelowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/227/2019

Okresowe przeglądy aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-46/19

Dostawa zbrojenia ściany szczelinowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/107/2019

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Reumatologii z Pododdziałem Geriatrii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 33/PN/MN/2019

Szkolenie PRINCE2® Foundation (z grą szkoleniową) dla 3 osób POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/198/2019

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu informatycznego wspierajacego system pracy grupowej w ramach realizacji projektu pn.Programowanie doskonałości -PK XXI.2.0 Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22 umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/093/2019

Dostawa drukarki 3d 1 szt. dla WIMIR -KC-zp.272-501/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-501/19

Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A Politechnika Częstochowska ZP/RB-12/19

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/24/2019

Dostawa sukcesywna przez okres 36 miesięcy blankietów ELS dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/226/2019

Dostawa taboretów laboratoryjnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/229/2019

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku „C” PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/223/2019

Modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu oraz modernizacja instalacji gazów medycznych w Szpitalach Dziecięcych Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 i przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-34/19

dostawa dygestoriów i szaf ognioodpornych do pomieszczeń hali technologicznej H-D8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-507/19

zakup leku Nusinersenum (Spinraza) w programie lekowym leczenia rdzeniowego zaniku mięśni 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 89/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...