Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.NPR.271.2.2019

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-31/A/19

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla studentów Politechniki Krakowskiej kursów przygotowujących do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2 oraz przeprowadzenie egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego i technicznego na poziomie B2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/134/2019

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/174/2019/AEZ

Dostawa, instalacja i uruchomienie głowicy liniowej SML44 do aparatu ARIETTA 850 szt. 1 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-63/19

Usługa cateringowa dla Biura Karier i Marketingu Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-12/19

Dostawa 2 szt. drukarek 3D pracujących w technologii FDM wraz z systemem wieloekstruderowym dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-599/19

Subskrypcja systemu operacyjnego klasy desktop oraz pakietu biurowego dla Katedry Informatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-641/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-641/19

Przetarg nieograniczony na zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 25/25PN/2019

Dostawa oprogramowania NI Academic Site License - LabVIEW lub równoważne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/278/2019

Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-05/19

Dostawa przetworników AC i CA RID/2019/GA/3 - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/173/2019/AEZ

dostawę zewnętrznego modułu detektorów światła rozproszonego i wiskozymetrycznego do systemu chromatografii żelowej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4399/D/19

referencyjny, uniwersalny przyrząd do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-524/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-524/19

Dostawa drukarek 3 D dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-33/A/19

Usługa cateringowa dla uczestników projektu Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie) Politechnika Częstochowska ZP/US-09/19

Dostawa 35 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych z monitorami oraz 1 szt. przełącznika sieciowego - KC-zp.272-624/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-624/19

Dostawa komputerów przenośnych oraz wysokowydajnego notebooka do obliczeń MES i obróbki danych tomograficznych dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-626/19

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/294/2019

wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wyminą instalacji wentylacji mechanicznej na terenie CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/08/01/2019

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - KC-zp.272-606/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-606/19

Zakup dwóch ambulansów sanitarnych o standardzie "P" wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego ujęte w dwóch zadaniach Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/43/D/N/AC/2019

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą, a także montażem i demontażem techniki scenicznej na potrzeby realizacji technicznej Koncertu Finalistów Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2019

Zakup śmigieł do samolotu PA-34 SP-TUC dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/283/2019

Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/276/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...