Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Produkcja wystawy czasowej ma terenie parku Powstańców Warszawy w Warszawie. Muzeum Powstania Warszawskiego 1/2018

Sukcesywna dostawa teczek akta studenta przez okres 36 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratoriów Napędów Okrętowych, Energoelektroniki i Podstaw Elektroniki Akademia Morska w Gdyni CRZP/90/2017/AEZ

Dostawa zawiesiny do prowadzenia procesu SPS.Dostawa mikrokuwety do spektrofotometru.Dostawa odczynników chemicznych.Dostawa materiałów modelowych RP.Dostawa szkła labolatoryjnego i drobneg sprzętu labolatoryjnego. Dostawa zasilacza. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/40/2018

Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - stolarka drzwiowa i okienna, klapy oddymiające. Akademia Morska w Gdyni CRZP/11/2018/AEZ

Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku "V" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/20/2018

Dostawa odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora elementarnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/33/2018

Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - powtórne Akademia Morska w Gdyni CRZP/13/2018/AEZ

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2018 PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.1.2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie EH.270.2.02.2018

Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu komputerowego na potrzeby montażu filmowego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.4.2018

Konserwacja tomografu komputerowego Somatom Emation 16 ze stacją Syngo-Via Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/07/U/N/AC/2018

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-38/18

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Podstaw Automatyki Akademia Morska w Gdyni CRZP/86/2017/AEZ

Dostawa 1 szt łaźni wodnej dla WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-4/18

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza Powiat Głubczycki OR.272.2.2018

Dostawa 18 sztuk dysków twardych wykonanych w technologii półprzewodnikowej SATA III 2,5 o pojemności min. 240 GB, wraz z sankami do montażu dysków 2,5 do gniazda 3,5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/011/2018

Dostawa mięsa i wędlin na statki szkoleniowe Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 Akademia Morska w Gdyni CRZP/5/2018/AEZ

Usługa dostarczania, przygotowania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/140/U/2018

Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 Akademia Morska w Gdyni CRZP/4/2018/AEZ

dostawa 1 szt reometru - KC-zp.272-26/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-26/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2335/U/I/17

Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni. Akademia Morska w Gdyni CRZP/7/2018/AEZ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w sezonie łowieckim 2018/2019 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.1.2018

Dostawa drobnego sprzętu medycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-9/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...