Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa 1 szt aparatu fotograficznego dla WWNiG KC-zp.272-43/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-43/19

Dostawa akumulatorów do zasilania samolotu Regular. Dostawa wraz z wymianą lampy RTG w dyfraktometrze rentgenowskim ARL XTRA-101. Dostawa tokarki uniwersalnej precyzyjnej. Dostawa części aparatury CVD POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/42/2019

Sprzątanie pomieszczeń w 4 Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/019/2019

Przebudowa wybranych pomieszczeń w kondygnacji podziemnej budynku „V” (kancelaria tajna) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/25/2019

Dostawa materiałów laboratoryjnych. Dostawa kształtek izolacyjnych, Dostawa zestawu kontrolera lotu dla bezzałogowych statków powietrznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/33/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/2/2019/AEZ

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-38/19

Dostawa zestawów do ćwiczeń laboratoryjnych. Dostawa modułu liniowego z akcesoriami. Wykonanie i dostawa elementów stalowych do badań. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2019

Wynajem autobusu z kierowcą-sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2019 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/014/2019

Dostawa tabliczek informacyjnych oraz folii okiennej dla Ortopedii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 17/2019

Usługa ubezpieczenia floty pojazdów CSK MSWiA w Warszawie w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/31/01/02/2019

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa przygotowania i przeprowadzenia zawodowego egzaminu certyfikowanego pt. Napęd i sterowanie hydrostatyczny w układach odlewniczych maszyn ciśnieniowych - Kc-zp.272-9/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-9/19

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Pracowni Endoskopii w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 "Zdrowe matka i dziecko - poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 01/PN/WU/2019

Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków K i H wraz z kompensacją mocy biernej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/18/2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/26/2019/AEZ

Certyfikowane szkolenia w zakresie badań wizualnych VT oraz badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-46/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/19

Szkolenie w zakresie obsługi programu AutoCAD wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wystawieniem certyfikatów I i II stopnia (Międzynarodowych Certyfikatów CAD firmy Autodesk) KC-zp.272-56/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-56/19

dostawa mikroskopu z wyposażeniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/03/19

Dostawa tokarki uniwersalnej precyzyjnej. Dostawa części aparatury CVD. Dostawa termopar. Dostawa filtrów do central nawiewno-wywiewnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/36/2019

Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenckich POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/34/2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, druków i książek do ewidencji procedur medycznych, papieru ksero, kopert, akcesoriów komputerowych, baterii, artykułów gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących artykułów papierniczych i biurowych (grupa 1), kopert (grupa 2), papier ksero (grupa 3), części eksploatacyjne i akcesoria do komputerów (grupa 4), druki medyczne: (grupa 5), książki szpitalne (grupa 6), artykuły gospodarcze (grupa 7), baterie (grupa 8), tonery i cartridge (grupa 9). Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/3/2019

Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2019

Wzorcowanie maszyn wytrzymałościowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/31/2019

Ochrona osób i mienia, obsługa central telefonicznych, parkingu oraz monitoringu obiektów należących do Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-9/19

Wykonanie dokumentacji projektowej : Aktualizacja zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych zasilających budynki C1, C2, C3 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/3/2019/AEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...