Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Produkcja techniczna w postaci zapewnienia sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz zapewnienie profesjonalnego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą, a także montażem i demontażem techniki scenicznej na potrzeby realizacji technicznej Koncertu Finalistów Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2018

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.25.2018

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drwini w celu utworzenia Centrum Opieki Nad Małymi dziećmi GMINA DRWINIA ZP.271.18.2018

Dostawa komputera stacjonarnego dla Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/124/2018

Wykonanie, dostawa i montaż mebli w paw. D-1, pokój 403 - KC-zp.272-497/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-497/18

dostawa 20 miesięcznej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego do analiz wytrzymałościowych oraz dynamicznych - wersja komercyjna, przy wykorzystaniu 8 rdzeni procesora KC-zp.272-494/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-494/18

Usługa cateringowa podczas konferencji na zakończenie studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w 2018 roku. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/122/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku francuskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/946/U/18

Uzupełnienie zestawu do pomiaru wybranych parametrów materiałów dielektrycznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/301/2018

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa" w ramach realizacji projektu pn.: "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.28.2018

Dostawa wraz z montażem mebli do kwatery myśliwskiej w Borowcu. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno SA.270.3.33.2018

Dostawa przełączników sieciowych wraz z akcesoriami Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/108/2018/AEZ

Budowa linii optotelekomunikacyjnej relacji: Politechnika Częstochowska – TZN I. Jasnogórska 84/90 - UJD ul. Dąbrowskiego 14 Politechnika Częstochowska ZP/RB-05/18

Dostawa reaktora laboratoryjnego UV Politechnika Częstochowska ZP/ZN-07/18

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.20.2018

Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/286/2018

Wykonywanie usług logistycznego zabezpieczenia organizacji polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.10.2018

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/070/2018

Modernizacja systemu Telewizji Dozorowanej (CCTV) wraz z wymianą urządzeń w budynkach Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.21.2018

Dostawa materiałów do laparotomii i laparoskopii, leczenia nietrzymania moczu, korekcji narządów rodnych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-49/18

Dostawa ultrabooka dla WIMiIP, dostawa komputera przenośnego dla WGiG - KC-zp.272-481/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-481/18

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim „Akapit” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/276/2018

Przygotowanie i realizacja zajęć dydaktycznych w ramach projektu Politechnika Młodego Odkrywcy, edycja 2018/19, 2019/20. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/291/2018

Dostawa zestawów do badania, odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego na potrzeby projektu Akademia Czystego Morza - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/105/2018/AEZ

Remont pomieszczeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku 18-1 na terenie CEBEA Politechnika Krakowska ul.Lea 114 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/118/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...