Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa narzędzia obróbkowe do prób na maszynie CNC. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/125/2020

Dostawa systemu pomiaru pola magnetycznego z kamerą 3D w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-17/A/20

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki 3D. Dostawa zestawu pomiarowego wielokanałowego, modułowego z szybkimi kartami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/122/2020

dostawa pieca rurowego, jednostrefowego, pionowego z regulacją wysokości i/lub kąta nachylenia, o temperaturze pracy stałej min. 1200°C dla WIMiIP - KC-zp.272-203/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-203/20

Zakup i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2020

Współrealizacja programu kształcenia na kierunku Informatyka, zakres Cyberbezpieczeństwo dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-06/20

usługa wykonania specjalizowanych folii - KC-zp.272-184/2020 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-184/20

Dostawa licencji oprogramowania komputerowego do kompleksowej realizacji badań ankietowych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/017/2020

Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-177/20

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowych aparatów rtg typu: pantomograf i mammograf w budynku Polikliniki 10WSKzP SP ZOZ w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 39/2020

naprawa elewacji budynków WCZT polegająca na skuciu i uzupełnieniu odspojonych płytek elewacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/23/B/20

Dostawa worków foliowych Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-98/20

Przetarg nieograniczony na utylizację i wywóz odpadów medycznych oraz komunalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 11/11PN/2020

Wykonanie przebudowy fundamentu pod maszynę wytrzymałościową ZD-100 - laboratorium WBIŚ i A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/116/2020

Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku na Oddział Intensywnej Terapii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 53/2020

Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno - Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 8/PN/MN/2020

Dostawa przenośnego systemu do pomiaru fotosyntezy w liściach oraz respiracji gleby Politechnika Częstochowska ZP/ZN-01/20

Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1750 ton na sezon grzewczy 2020/2021 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-07/20

Odbiór i wywóz do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.11.2020

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa certyfikowanego szkolenia pt. Odlewnictwo ciśnieniowe - Kc-zp.272-156/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-156/20

wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-189/20

Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/25/D/N/AC/2020

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru ksero dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-12/20

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu P dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-15/20

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-188/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...