Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Realizacja tymczasowego pawilonu wystawienniczo - kulturalnego "Pokój na lato" Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.3.2020

"Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa 2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.11.2020

Usługa przeglądów serwisowych, konserwacji, napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 80, 82, 84 oraz wykonanie oceny stanu technicznego urządzenia resursu i przeglądu specjalnego urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach AWF Kraków Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/03/2020

Obsługa programu licencyjnego Microsoft Select Plus Academic w ramach umowy nadrzędnej o numerze S1015362 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/032/2020

Wykonanie i dostawa próbek do badań. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/80/2020

Dostawa aluminiowych płytek pomiarowych. Dostawa frezów do cięcia kompozytów. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/74/2020

Dostawa wytrząsarki o ruchu posuwisto-zwrotnym z platformą dla WGGiIŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-137/20

Dostawa korpusu z zespołem kruszącym. Dostawa modułów. Dostawa blach/formatek aluminiowych. Dostawa oleju. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/70/2020

Usługa prania wodnego, chemicznego, krochmalenia i prasowania dla potrzeb jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/031/2020

Usługi monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/Z/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów instalacji elektrycznej oraz renowacji konserwatorskiej komina zewnętrznego na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/020/2020

Dostawa i montaż mebli biurowych do pawilonu B-3, pok. 218 dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-66/20

Dostawa systemowego monitora procesów wytrzymałościowych. Dostawa układu sterowania i nadzoru procesami wytwarzania przyrostowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/68/2020

Dostawy sukcesywne akcesoriów endoskopowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 24/2020

dostawa inkubatora z wytrząsaniem - KC-zp.272-127/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-127/20

Przeprowadzenie szkolenia "Certyfikowany specjalista ds. jakości" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-110/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-110/20

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-121/20

Dostawa 12 silników wraz ze sterownikami. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/63/2020

Wykonanie i dostawa próbek do badań. Dostawa decybelomierza z sygnałem analogowym lub cyfrowym. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/65/2020

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 2 / 2020

Dostawa mebli dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/026/2020

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-05/A/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 21-27 czerwca 2020 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/237/U/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 (III postępowanie) - Leśnictwa Kołowo, Baniewice. PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.1.2020

dostawa 3-letniej ogólnouczelnianej licencji na program antywirusowy ESET Endpoint Antywirus lub równoważny dla AGH- KC-zp.272-103/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-103/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...