Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowego ciągnika siodłowego 6 x 4 z nową naczepą niskopodwoziową - szt.1 wraz z serwisem gwarancyjnym polegającym na świadczeniu usług z zakresu wykonywania przeglądów i napraw Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.2.2018

Kompleksowa obsługa techniczna i organizacyjna Uroczystej Inauguracji Rejsu Niepodległości Akademia Morska w Gdyni CRZP/37/2018/AEZ

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.8.2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza oraz urządzenia do odpylania instalacji POPIOŁY Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/039/2018

Świadczenie usług transportowych przez okres 12 miesięcy dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/100/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki : Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/044/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Usługa cateringu (w formie lunch i przerwa kawowa) dla uczestników projektu PIKAP Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/043/2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.7.2018

Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/89/2018

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/75/2018

Dostawa 1 szt.źródło mierzące (SMU) do 1100V dla WFiIS- KC-zp.272-155/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-155/18

Likwidacja nieszczelności dachu w budynku L-31, L-30 dla WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/98/2018

Usługa przeprowadzenia zintegrowanych kursów bezpieczeństwa STCW Akademia Morska w Gdyni CRZP/34/2018/AEZ

Dostawa 1 szt.analizatora impedancji dla WFiIS- KC-zp.272-154/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -KC-zp.272-154/18

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.5.2018

czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/496/U/18

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Dębno w 2018 r. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.2.2018

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Różańsko Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko SA.270.2.1.2018

Obsługa Kwatery Myśliwskiej Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.5.2018

Zakup pompy infuzyjnej przepływowej szt. 5 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-34/18

Dostawa mikrokart żelowych i odczynników do posiadanego analizatora immunohematologicznego IH-500 firmy Bio-Rad Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-19/18

Dostawa części eksploatacyjne do urządzeń analizy cieplnej. Dostawa części eksploatacyjne do urządzeń do pomiaru właściwości proszków i zawiesin. Dostawa reduktorów do gazów. Dostawa lokalizatora zbrojenia. Dostawa kamery inspekcyjna. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/94/2018

Remont urządzeń ppoż. (zbiornik i zastawka) w leśnictwie Binowo (gm. Gryfino, ob. Radziszewo) PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.3.2018

Dostawa ubrania letniego typ 1 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie EH.270.2.05.2018

dostawa analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta dla WIMiC KC-zp.272-124/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-124/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...