Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
DOPOSAŻENIE ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI POPRZEZ ZAKUP I DOSTAWĘ CYFROWEGO APARATU RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZESTAWU DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ ( STERYLIZATOR) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 57/PN/WU/2018

Dostawa tygli ceramicznych, Dostawa pirometru przenośnego, Dostawa materiałów modelowych DMLS POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/429/2018

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (plastik, makulatura i szkło) z Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz z domu studenckiego "Aviata" zlokalizowanych w Jasionce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/424/2018

Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-103/18

Usługa transportowa - wynajem autokaru wraz z kierowcą, do przewozu stypendystów Centrum AGH UNESCO w roku 2018/2019 - Kc-zp.272-614/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-614/18

Dostawa zestawu specjalistycznych układów sterowania z elementami wykonawczymi i pomiarowymi cz. 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/423/2018

Świadczenie usług dostarczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb AGH - świadczenie usług dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dostarczanych pod wskazany adres - Kc-zp.272-611/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-611/18

Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/414/2018

Dostawa tensometrów. Dostawa stołów laboratoryjnych. Dostawa materiałów modelowych RP. Dostawa materiałów do analizatora elementarnego Dostawa materiałów do VC. Dostaw kolumn analitycznych z proteiną A i SEC. Dostawa wzorców twardości. Dostawa kolumn, filtrów. Dostawa materiałów i odczynników. Dostawa rotora do homogenizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/419/2018

Dostawa aparatu fotograficznego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/422/2018

Utrzymanie - naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Chojna Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.24.2018

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla WIMiR - Kc-zp.272-610/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-610/18

Wykonanie konstrukcji stalowej do badań laboratoryjnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/406/2018

Dostawa tygli ceramicznych, Dostawa blachy z nadstopu niklu In 625. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/420/2018

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-624/18

Dostawa biurety cyfrowej, Dostawa pirometru przenośnego, Dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego, Dostawa materiałów modelowych DMLS, Dostawa prętów węglikowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/413/2018

Dostawa projektora LCD, Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/403/2018

Modernizacja wytłaczarki. Modernizacja sprzętu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/418/2018

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (plastik, makulatura i szkło) z Ośrodka Kształcenia Lotniczego oraz z domu studenckiego "Aviata" zlokalizowanych w Jasionce w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/410/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej: "Rozbiórka komina zewnętrznego przy budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni" Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/140/2018/AEZ

Platforma programistyczna dla systemów wbudowanych z zestawem elementów elektronicznych - w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/138/2018/AEZ

Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.23.2018

Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2018

Dostawa stolika do rozpływu zapraw cementowych oraz mikroskopu stereoskopowego SMZ wraz zestawem akcesoriów dla Zakład Budownictwa Ogólnego PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/405/2018

Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł, foteli obrotowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/404/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...