Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla WIMIR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-376/19

Dostawa: Elementy stalowe do badań; Materiały do metalografii dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/202/2019

dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego salki konferencyjnej i pokoju biurowego oraz stałej zabudowy aneksu kuchennego z urządzeniami dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp. 272-437/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-437/19

Dostawa produktów leczniczych Datacomp_użytkownik testowy 55/2019/PL/1z

Dostawa stanowiska do przygotowywania zgładów metalograficznych i badania mikrostruktury próbek dla WMN, KC-zp.272-440/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-440/19

Dostawa generatorów oraz obciążeń dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - Kc-zp.272-306/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-306/19

Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki I Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-33-2019

Rozbudowa systemu akwizycji danych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/191/2019

Dostawa teczek aktowych wiązanych wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-19/19

Dostawa radiofarmaceutyku: generator technetowy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-45/19

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/16/2019

Dostawa kolektora próżniowego widełkowego wraz z akcesoriami. Dostawa oscyloskopu cyfrowego. Dostawa 2-kanałowego rejestratora WLAN temperatury i wilgotności. Dostawa stanowiska do do automatycznej rejestracji charakterystyk częstotliwościowych (SFRA) admitancji/impedancji własnych i wzajemnych uzwojeń transformatorów. Dostawa mirnika i materiałów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/201/2019

Dostawa penetrometru otworowego typu PHI-09 do badań własności wytrzymałościowych skał stropowych- KC-zp.272-421/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-421/19

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego GMINA NIEPOŁOMICE ZPOSPS.271.1.2019

Sukcesywna dostawa obłożeń dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-24/19

Dostawa produktu leczniczego abciximabum dla pacjentów Szpitala Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/47/2019

Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej. Gmina Myślenice BZP/271/32/2019

zakup i dostawa wyposażenia wraz z instalacją i montażem wyposażenia do istniejącej Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/05/01/2019

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.29.Zp.2019

Dostawa sprzętu komputerowego - 4 Partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2007/D/19

Dostawa elementów wyposażenia stanowiska "Robot przemysłowy IRB 1600 z układem sterowania IRC" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/197/2019

Przetarg nieograniczony na zakup dronów (BSP) wraz z akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1987/D/19

Zakup średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP ZAWADA Gmina Myślenice BZP/271/30/2019

Roczna licencja oprogramowania Matlab lub równoważne POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/173/2019

dostawa mebli biurowych wraz z montażem i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie DS. Babilon Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł i foteli biurowych do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1977/D/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...