Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
dostawa foteli, biurek i szafy dla WIMiR - KC-zp.272-266/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-266/20

Dostawa komponentów automatyki przemysłowej i komponentów sieciowych do budowy linii przemysłowej i trenażerów zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu "REG - region uczący się" nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/057/2020

Sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdroowtnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-38/20

Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z 1 miejscem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim w ramach realizacji programu: Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.10.2020

Przetarg Nieograniczony na zakup i dostawę gazowej wytwornicy pary z zamkniętą komorą spalania z wentylowanymi palnikami gazowymi dwustopniowymi zapewniającymi sprawność powyżej 90% z podwójnym płaszczem Kotla i dobrą izolacją termiczną, obłożenie z blachy nierdzewnej z pełną automatyką pracy z zabezpieczeniami i zapewniające bezpieczeństwo i transmisję sygnałów na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 19/19PN/2020

Dostawa 2 szt. wielofunkcyjnych urządzeń do zasypywania worków piaskiem, na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II-.272.2.7.2020

Dostawa samolotu dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/157/2020

Dostawa źródeł mierzących z akcesoriami. Dostawa zasilaczy labolatoryjnych. Dostawa stołu optycznego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/214/2020

Dostawa programowania KISSsoft lub równoważnego do projektowania, definiowania geometrii i obliczeń wytrzymałościowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2020

Dostawa stołu stalowego, dostawa zestawu sit służących do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, dostawa zestawu materiałów do prowadzenia procesów elektropolerowania, dostawa i wykonanie elementów stalowych do badań. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/217/2020

Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny PPN/L/2/20

dostawa laptopów dla WIMiIP - KC-zp.272-264/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-264/20

Dostawa analizatora parametrów jakości energii Politechnika Częstochowska ZP/ZN-08/20

Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC dla Katedry Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-30/A/20

Dostawa sprzętu do badań endoskopowych i urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 28/PN/MN/2020

Sukcesywne dostawy materiałów szewnych,kleju chirurgicznego, staplerów oraz klipsów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-37-2020

Dostawa i montaż sprzętu AV wraz z konstrukcją Galerii VR do budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DAZ-ZP-03-2020

Dostawa respiratorów stacjonarnych dla dzieci i dorosłych - 10 sztuk. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-41-2020

Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn."Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez korona wirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego nr RPO.08.04.01-20-0083/20 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 27/PN/MN/2020

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/27/2020

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-38-2020

Dostawa oraz montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II". GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.8.2020

Dostawa, montaż i konserwacja dźwigu osobowego w istniejącym szybie w budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/94/2020/AZP

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu jednorazowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-35/20

Sukcesywna dostawa przypraw, wędlin oraz jajek dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/45/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...