Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie przez Wykonawcę systemu CRM na potrzeby Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/111/2020

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do oddziału i poradni Geriatrycznej ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- SPR Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/08/D/P/AC/2021

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/2/2021

Dostawa elektrod i ich elementów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/17/2021

Dostawa wskaźników kontroli mycia mechanicznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-27/21

Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w programach terapeutycznych na 2021 r. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 3/2021

Dostawa kruszyw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO/3/2/2021

Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych - switch Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-8-2021

ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM TYPU A2 ( 2 TRANSPORTOWE KOMORY IZOLACYJNE) Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/A/05/21

Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych dla potrzeb Kuchni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 3/3PN/2021

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego, urologicznego jednorazowego użytku oraz kołderek do ogrzewania pacjentów i implantów jądra dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-02/21

Dostawa przenośnego bezprzewodowego projektora multimediallnego, dostawa urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/15/2021

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg w pomieszczenia tomografu komputerowego wraz z przeszkoleniem pracowników; w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" wraz z dotacją celową Gminy Miejskiej Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/33/2020

"Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-01/21

Sukcesywne dostawy materiałów dla Zakładu Endoskopii Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-1-2021

Dostawę kuponów podarunkowych na rok 2021 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 6/2021/II

Dostawa produktów leczniczych: do programów lekowych, chemoterapii, leków różnych, żywienia dojelitowego oraz antybiotyków Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/01/2020

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2021

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - zamiatarki kompaktowej Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.2.2021

Kultury mikrobiologiczne I Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.1.2021

Sukcesywna dostawa okładek na dyplomy oraz teczek akt studenta dla Politechniki Rzeszowskiej przez okres 36 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/12/2021

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukaerek dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-22/21

Dostawa akcesoriów do pracowni cytostatycznej, płynów do perfuzji oraz środków dezynfekcyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/18/12/02/2020

Dostawa sprzętu komputerowego (test) Datacomp_użytkownik testowy 18/ZP/2021

Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-18/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...