Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków Politechnika Częstochowska ZP/ZN-06/18

Dostawa i montaż sprzętu Audio Video dla sali 117 i 118 w D-8 AGH KC-zp.272-415/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-415/18

Gadżety promocyjne z logo Biura Karier i reklamą Inżynierskich Targów Pracy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/117/2018

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla oddziału AiIT i na sale pooperacyjne oddziału chirurgicznego i ortopedycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.40.Zp.2018

wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia do sali 117 i sali 118 w budynku D-8 AGH - KC-zp.272-408/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-408/18

Dostawa sprzętu komputerowego - TEST Datacomp_użytkownik testowy 100/2018/TEST

Dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/099/2018

Realizacja, dostawa i montaż elementów wyposażenia i scenografii wystawy muzealnej Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.20.2018

Dostawa spektrofotometru z termostatem dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/99/2018/AEZ

Dostawa 3 szt. dygestoriów dla Wydziału Chemicznego PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/271/2018

Dostawa zestawów do badania, odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego na potrzeby projektu Akademia Czystego Morza Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/97/2018/AEZ

Zakup i dostawa tlenu medycznego, sprężonego powietrza, ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiorników i butli Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-48/18

Dostawa kamer - KC-zp.272-433/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-433/18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-15/18

Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.12.2018

Dostawa sprzętu komputerowego - TEST Datacomp_użytkownik testowy 49/2017/UE

Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/216/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 - 8 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/98/2018/AEZ

Dostawa komputerów i monitorów dla Instytutu Informatyki Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/112/2018

Dostawa programowalnego zasilacza laboratoryjnego. Dostawa robota/manipulatora kartezjańskiego. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przecinarki. Dostawa stołu laboratoryjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/267/2018

dostawa 10 kompletów klimakonwektorów dla Collegium Polonicum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3202/D/1/18

dostawa notebooków dla WFiIS Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-371/18

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 7 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/96/2018/AEZ

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 48/2017/BZP

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/32/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...