Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-3/19

dostawa soczewek wewnątrzgałkowych asferycznych z iniektorem jednorazowym i kartridżem SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZW/2/2019

Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-34/18

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/1/2019/AEZ

Dostawa resektoskopu bipolarnego do zabiegów histeroskopowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-2-2019

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2019

Dostawa zestawu do chromatografii GCMS z jonizacją El z pirolizerem Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/168/2018

zakup i sukcesywna dostawa hemofiltrów, jednorazowych akcesoriów kompatybilnych z zestawem artroskopwym Smith & Nephew, shantów, cewników balonowych do akluzji aorty, taśm rehabilitacyjnych, asortymentu do zabiegów Fango, zestawów do nadłonkowego drenażu pęcherza moczowego, szwu syntetycznego monifilamentowego, portów naczyniowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/30/11/05/2018

zakup dwóch zestawów przełączników typu CORE oraz dyskó twardych NL-Sas Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/12/01/2018

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2019

dostawa baz danych do spektrometru SPECTROMAXX - KC-zp.272-16/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-16/19

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 05/2019/UE

dostawa systemu do badań DLS wraz z jego instalacją i uruchomieniem. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/35/18

Dostawa elementów do samolotu Regular budowanego na zawody SAE Aero Design 2019 w ramach projektu POWER Najlepsi z Najlepszych 3.0 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/6/2019

Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 12 miesięcy dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/439/2018

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 49/2019/UE

Dostawa produktów leczniczych (w tym z programu lekowego) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-106/18

Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku: Igły, końcówki do noża harmonicznego i zestawy do radiofarmaceutyków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-107/18

Dostawa opatrunków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-108/18

Sukcesywne dostawy do Domu pomocy Społecznej w Szczyrzycu materuałów medycznych jednorazowego użytku Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-15/18

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych w pięciu pomieszczeniach w segmencie G Collegium Chemicum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6187/D/18

Produkty spożywcze - suche Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu DPS.ZP-271-14/18

zakup i sukcesywna dostawa podłozy do hodowli drobnoustrojów z krwi wraz z dzierżawą automatycznego monitorowania posiewów oraz do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/30/11/02/2018

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 01/2019

zakup i sukcesywna dostawa zastawek serca, pierścieni, zestawów do punkcji opłucnej, kabli EKG, zestawów do drenażu klatki piersiowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/14/12/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...