Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 48/2018

Zakup zestawu osłonnego z ołowiu OT POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/215/2018

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/218/2018

Dostawa aparatu do badania zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej. Dostawa materiałów ceramicznych. Dostawa aparatu do badania konsystencji mieszanki betonowej ze stolikiem wibracyjnym. Dostawa modeli ramienia robota. Dostawa grubościomierza. Dostawa tensometrów i akcesoriów. Dostawa mikroskopu. Dostawa elementu eksploatacyjnego do urządzenia grzewczego. Dostawa przepływomierza. Dostawa ups POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/223/2018

Wykonanie i dostawa obwodów drukowanych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/219/2018

Dostawa foteli biurowych dla Kwestury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/087/2018

dostawa i uruchomienie technologiczno-pomiarowe stanowiska do wytwarzania i badań in situ nanostruktur sensorowych w Zintegrowanym Laboratorium Nanostruktur Sensorowych- KC-zp.272-248/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-248/18

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem skomputeryzowanej, automatycznej maszyny wytrzymałosciowej do testów ściskania próbek dla WGGiOŚ Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-330/18

Dostawa rozdrabniarko - kruszarki przeznaczonej do rozdrabniania pozostałości pozrębowych i remontu dróg leśnych Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.23.2018

dostawa taboretów i krzeseł laboratoryjnytch do sal 15,paw.B-4 oraz 610 ,paw.B-5 dla WIMiIP - KC-zp.272-341/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-341/18

Dostawa laboratoryjnej suszarki. Dostawa laboratoryjnego stajomentru ph--metru. Dostawa systemu oczyszczania wody z wyposażeniem. Dostawa drukarki. Dostawa oscyloskopów cyfrowych. Dostawa multimetrów cyfrowych. Dostawa wyparki rotacyjnej wraz z wyposażeniem. Dostawa wyłącznika aparatury CVD.Modernizacja mikroskopu metalograficznego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/209/2018

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/214/2018

Dostawa pakietu ogniw litowo-jonowych dla projektu "AGH Solar Plane" - Kc-zp.272-311/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-311/18

Dostawa mebli dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/082/2018

Dostawa licznika Geigera-Mullera wraz z miernikiem cyfrowym, Dostawa źródła punktowego beta Sr-90, Dostawa źródła punktowego alfa Am-241, Dostawa żródła punktowego gamma Cs-137, Dostawa źródła punktowego gamma Co-60, Dostawa źródła punktowego gamma Co-60, Dostawa zestawu pomiarowego z elektronicznym licznikiem G-M, Dostawa precyzyjnego miernika wysokonapięciowego z dzielnikiem napięciowym i okablowaniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/211/2018

dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy dla potrzeb Akademii Górniczo – Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytety Rolniczego oraz Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA - KC-zp.272-217/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-217/18

Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek Canon na okres 12 miesięcy. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 51/2018

dostawa elementów do doposażenia stanowiska spektroskopii optycznej - KC-zp.272-351/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-351/18

Dostawy kompletów operacyjnych i kaset z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów wiskoelastycznych i preparatu do barwienia tkanek ujętych w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/34/D/N/L/2018

Dostawa sprzętu do badań urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 31/PN/WU/2018

dostawa wagi analitycznej dla WIMiC KC-zp.272-328/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-328/18

Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/204/2018

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/202/2018

Dostawa urządzeń medycznych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/08/Z/2018

dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Urologii i Pracowni Genetyki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 55/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...