Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa, wędlin i drobiu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.1.Zp.2020

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/32/2019

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy cieplnych na rok 2020. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 1/2020/I

Dostawa eksykatorów szafkowych, dostawa biuret cyfrowych, dostawa młynka laboratoryjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/9/2020

Dostarczanie artykułów spożywczych 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ 20WSzU-R.ZP.2611.1.2020

Dostawa i wdrożenie serwerów, urządzeń sieciowych oraz ups - KC-zp.272-796/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-796/19

Dostawa i montaż mebli dla laboratorium komputerowego 3.23 w budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-770/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-770/19

dostawa ścieniarki mechanicznej typu Dimpler- KC-zp.272-8/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-8/20

Dostawa systemu do pomiaru dynamicznego temperatury z możliwością analizy i rejestracji do stanowiska badawczego, dostawa systemu pomiaru i rejestracji danych obciążeń złożonych, dostawa materiałów konstrukcyjnych do stanowiska badawczego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/15/2019

Dostawa sprzętu Datacomp_użytkownik testowy 1/ZP/2020

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/83/2019

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/82/2019

Dostawa bonów/kuponów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.1.2020

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do obiektu Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/02/D/N/AC/2020

Zamówienie z dziedziny nauki. Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych (Odc_56) "Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim POIR TEAM TECH C5 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/001/2020

Elementy stalowe do badań POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/8/2020

Dostawa i montaż dwóch szlabanów elektromechanicznych przy budynku P POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/13/2020

Dostawa elementów oraz naprawa przyłącza gazów technicznych urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/14/2020

zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów chirurgii kręgosłupa oraz różnego asortymentu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/28/11/02/2019

Dostawa wosku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/12/2020

Dostawa akcesorii do kriostatu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/11/2020

zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych do programów terapeutycznych. chemioterapii, leków różnych w tym środków kontrolowanych, płynów infuzyjnych, preparatów do produkcji żywienia pozajelitowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/22/11/01/2019

Najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym dwa urządzenia wg specyfikacji nr 1, dwa urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla Studium Języków Obcych AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-794/19

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/6/2020

Sukcesywna dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/60/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...