Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Zadanie nr 1: Dostawa autosamplera i detektora DAD Zadanie nr 2: Dostawa zestawu dozowników strzykawkowych i próżniowego koncentratora wirówkowego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/144/2018

Dostawa tygli aluminiowych. Dostawa sond. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych. Dostawa rotora do homogenizatora. Dostawa jednorazowych płytek pomiarowych do reometru. Dostawa odczynników chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/345/2018

Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii i zaćmy oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/26/P/18

Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-61-2018

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 206/2018/TEST

Dostawa suszarki laboratoryjnej. Dostawa materiałów RP. Dostawa akcesoriów do aparatury RP. Dostawa wzorców twardości. Dostawa modułu uzupełniającego. Dostawa zasilacza z implementacją krzywej paneli PV. Dostawa uchwytu do badań odporności na erozję. Dostawa cyfrowego analizatora. Dostawa zespołów linii technologicznej do badań procesu wytwarzania filamentów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/368/2018

Dostawa form stalowych, drukarki 3D, siłomierza tensometrycznego i czujnika pomiaru przemieszczeń, falownika do lasera TruDisk 1000 (E1153A0046), zestawu specjalistycznych układów sterowania z elementami wykonawczymi i pomiarowymi cz. 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/369/2018

Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 205/2018/TEST

Dostawa i montaż systemów monitoringu na terenie obiektów Nadleśnictwa Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.13.2018

,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.36.2018

Dostawa tablic obrotowo- jezdnych. Dostawa tablic ceramicznych. Dostawa gablot ogłoszeniowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/327/2018

Andrzej - TEST 7 (PO) Datacomp_użytkownik testowy 62/2018

Dostawa sprzętu komputerowego. (6z - test Datacomp_użytkownik testowy 201/2018/6z

Dostawa sprzętu komputerowego (1zad. - TEST) Datacomp_użytkownik testowy 200/2018/1z

Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków i produktów spożywczych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/56/D/N/L/2018

Dostawa opatrunków Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-73/18

Dostawa produktów lekowych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-87/18

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.34.2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2018

Zakup i dostawa lasera excimerowego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/27/P/18

Dostawa stanowiska do wizualizacji przepływów laminarnych i turbulentnych, Dostawa zestawu pipet automatycznych, Dostawa zestawu do kontroli temperatury spoin, Dostawa szlifierko-polerki wraz z wyposażeniem, Dostawa zestawu do wykonywania bezcieniowego zdjęć makro i dokumentowania, badanych obiektów, Dostawa zestawu do natryskiwania płomieniowego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/355/2018

Dostawa materiałów do druku 3d POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/366/2018

Dostawa palnika do natryskiwania płomieniowego. Dostawa kalibratora. Dostawa przepływomierza ultradźwiękowego. Dostawa czterokwadratowego sterownika silnika prądu stałego. Dostawa stanowiska do badań. Dostawa zestawu do skanowania i kontroli spoin 2D/3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/357/2018

Dostawa projektorów multimedialnych, wyposażenia do projektorów, wizualizerów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/337/2018

dostawa serewera obliczeniowa - KC-zp.272-557/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-557/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...