Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Aparatu Ultrasonograficznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 25/25PN/2020

Dostawa plotera tnącego. Dostawa systemu automatyzacji pre- i postprocesingu druku 3D. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/308/2020

Zakup sprzętu medycznego - videobronchoskopu, aparatu EEG i strzykawki automatycznej do TK dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/71/2020

Zakup sprzętu medycznego - toru wizyjnego do zabiegów urologicznych oraz mikroskopu operacyjnego i lasera CO2 dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/70/2020

Dostawa zestawów do przeprowadzania dializy otrzewnowej ADO, CADO Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/09/03/2020

Dostawa produktów leczniczych - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/22/P/2020

Zakup samochodu osobowo-dostawczego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/74/2020

Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/24/20/M

Dostawa akcesoriów i części do sprzętu medycznego w CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/31/07/01/2020

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 5 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/111/2020/AZP

Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej działajacych na terenie powiatu rawickiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.5.2020

dostawa 20 szt. krzeseł obrotowych dla WZ - KC-zp.272-476/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-476/20

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/4 - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/138/2020/AZP

Dostawa skanerów dowodów osobistych oraz sprzętu niezbędnego do drukowania opasek identyfikacyjnych dla pacjentów Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-46-2020

Dostawy uzupełniające Immunoglobulin w programie lekowym B67 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 123/2020

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla Biblioteki Narodowej w celu zapewnienia pracownikom warunków do wykonywania pracy zdalnej, w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp) Biblioteka Narodowa XXXV.264.02.2020

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-27/20

Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/D-55/A/20

Dostawa stanowiska do badań statycznych i dynamicznych sorpcji metodą grawimetryczną wraz ze spektrometrem (zestaw) dla WGiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-428/20

Zakup sprzętu komputerowego wraz Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Powiat Głubczycki PCPR.2120.3.3020

dostawa laptopoów dla Jednostek AGH - KC-zp.272-379/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-379/20

Dostawa elastycznych protez żelowych jądra miażdżystego na zasadzie depozytu dla Szpitala Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/MN/2020

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-57-2020

Dostawa zestawu do naciągu drutów sprężających 7 mm, Dostawa zestawu do naciągu spoltów sprężających 0,5" I 0,6" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/299/2020

Dostawa komputerów przenośnych, dostawa monitorów, dostawa zestawów głośnomówiących dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/304/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...