Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa aparatu USG z wyposażeniem Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/27/20/M

dostawa drobnych elementów do naprawy spektrometru dla WIMiP AGH w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-622/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-622/20

Zakup sprzętu na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/25/P/2020

dostawę 4szt. laptopoów - KC-zp.272-536/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-536/20

dostawa komputera przenośnego (laptopa) dla WIMiR, KC-zp.272-642/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-642/20

Prenumerata czasopism zagranicznych do zbiorów Biblioteki Narodowej w 2021 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.2.2020

Prenumerata czasopism polskich do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2021 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.3.2020

Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2021 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) Biblioteka Narodowa XXVII.264.1.2020

Dostawa sprzętu komputerowego Datacomp_użytkownik testowy 2/ZP/2020

Dostawa tkanin do kompozytów POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/355/2020

Dostawa obciążenia elektronicznego. Rozbudowa stanowiska do monitorowania parametrów fizyko-chemicznych oleju. Dostawa sondy dymowej z kontrolerem. Dostawa zestawu do monitorowania parametrów fizyko-chemicznych oleju. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do centrum obróbki elektroerozyjnej-wycinarka posiadanym przez Zamawiajacego. Dostawa enkoderów absolutnych wraz kablami przyłączeniowymi i sprzęgłami. Dostawa stanowiska laboratoryjnego do wykonywania form do odlewania precyzyjnego metali metodą wytapianych modeli. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/362/2020

Dostawa i montaż systemu AV do auli WN Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/161/2020/AZP

Wykonanie sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/156/2020/AZP

Dostawa modułów pomiarowych. Programowalne obciążenie elektroniczne. Modernizacja stanowiska silnika turbinowego AMT Olympus. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/360/2020

Zakup mobilnej izolatki dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia i zapobiegania rozprzestrzeniania się skutków choroby zakaźnej COVID-19 - postępowanie II. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 37/ZP/2020/P

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Nr sprawy 29/29PN/2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 29/29PN/2020

Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia i koncentratów do hemodializy dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/48/2020

Dostawa kolorowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/354/2020

Dostawa licencji ASFU motoru bazy danych ORACLE licencją Standard Edition 2 perpetual ( najnowsza edycja) Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-66-2020

Wykonanie choinki świątecznej z montażem oraz wynajem i montaż oświetlenia świątecznego Gmina Myślenice (REG)BZP/271/19/2020

Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/56/2020

Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku - 31 Pakietów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.37.Zp.2020

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-65-2020

Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części, nr przetargu ZP/2848/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2848/D/20

Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/160/2020/AZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...