Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowego ciągnika siodłowego 6 x 4 z nową naczepą niskopodwoziową - szt.1 wraz z serwisem gwarancyjnym polegającym na świadczeniu usług z zakresu wykonywania przeglądów i napraw Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.2.2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-37/18

Dostawa tygli ceramicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/86/2018

Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych Szpital Specjalistyczny PPN/L/1/18

Zakup 3 busów dla Powiatu Głubczyckiego w ramachZintegrowanego Transportu Subregionu Południowego - Etap I Powiat Głubczycki OR.272.5.2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Sterowniki programowalne Akademia Morska w Gdyni CRZP/64/2017/AEZ

dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chromatograficznego oczyszczania białek (FPLC) z wyposażeniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/12/18

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.8.2018

dostawa 475 szt cylindrycznych ogniw Li-ion 18650 - KC-zp.272-153/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-153/18

Kompleksowe dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie PR do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/20/D/N/AC/2018

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza oraz urządzenia do odpylania instalacji POPIOŁY Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/039/2018

dostawa i montaż jednego zestawu klimatyzatorów typu multisplit i 3 zestawów klimatyzatorów typu split w domach studenckich na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-169/18

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki : Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/044/2018

Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy Politechnika Częstochowska ZP/D-04/18

Dostawa gadżetów reklamowych - 1 Akademia Morska w Gdyni CRZP/36/2018/AEZ

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1485/D/18

Dostawa 5 szt. dygestoriów dla Wydziału Chemicznego PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/35/2018

Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 9/PN/WU/2018

Dostawa 1 szt.źródło mierzące (SMU) do 1100V dla WFiIS- KC-zp.272-155/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-155/18

dostawa 1 szt. spektrometru dla WIMiC- KC-zp.272-74/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-74/18

Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/34/2018

Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.5.2018

Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/11/18

Dostawa 1 szt.analizatora impedancji dla WFiIS- KC-zp.272-154/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie -KC-zp.272-154/18

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - dodatkowe wyposażenie - Instalacja pneumatyki Akademia Morska w Gdyni CRZP/31/2018/AEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...