Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Automatyzacji Okrętowych Systemów Energetycznych Akademia Morska w Gdyni CRZP/55/2017/AEZ

Dostawa odzieży medycznej oraz obuwia dla personelu medycznego. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/02/Z/2018

Dostawa telefonu z aplikacjami dla osób niewidzących i niedowidzących. Dostawa zespołów transmisji sygnałów multimedialnych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/45/2018

Doposażenie laboratorium H-212 w systemy zabudowy dopasowane do istniejących stołów wyspowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/48/2018

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2018 - 1 Akademia Morska w Gdyni CRZP/14/2018/AEZ

Dostawa przepływomierza ciepła dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZN-01/18

Dostawa serwera z wyposażeniem do obsługi laboratoriów dydaktycznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/009/2018

Dostawa systemów do stabilizacji kręgosłupa wraz z udostępnieniem instrumentarium dla Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2/PN/WU/2018

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu Cyfrowe Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.1.2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Modernizacja i doposażenie Laboratorium Urządzeń Radiokomunikacyjnych Akademia Morska w Gdyni CRZP/109/2017/AEZ

dostawa 1 szt. mikroskopu bilogicznego dla WIMiR- KC-zp.272-48/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-48/18

Dostawy: odczynników, kontroli, kalibratorów i matreiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych, odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Starlyte V, pasków plastikowych z antybiotykami, testów immunochromatograficznych kasetkowych, krążków antybiogramowych, krążków diagnostycznych oraz testów do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie ujęte w 7 zadaniach asortymentowych. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/08/D/N/AC/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/5/2018

Dostawa części lotniczych dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/36/2018

Dostawa kolumn. Dostawa odczynników do chromotografii. Dostawa przepływomierzy turbinowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/44/2018

Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej oraz przełączników sieciowych w ramach projektu: pn. "Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej w CSK MSWiA w Warszawie": Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/26/01/03/2018

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2018

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/162/D/18

Sukcesywna dostawa teczek akta studenta przez okres 36 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/38/2018

Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratoriów Napędów Okrętowych, Energoelektroniki i Podstaw Elektroniki Akademia Morska w Gdyni CRZP/90/2017/AEZ

Dostawy bielizny szpitalnej oraz dostawa i montaż łóżeczek dziecięcych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/09/D/Nu/A/2018

Dostawa zawiesiny do prowadzenia procesu SPS.Dostawa mikrokuwety do spektrofotometru.Dostawa odczynników chemicznych.Dostawa materiałów modelowych RP.Dostawa szkła labolatoryjnego i drobneg sprzętu labolatoryjnego. Dostawa zasilacza. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/40/2018

Dostawa środków czystości oraz sprzetu do sprzątania. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/01/Z/2018

Zakup i sukcesywna dostawa stentów i stengraftów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/31/01/01/2018

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2018 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/010/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...