Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2020-11-23 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Siedlce w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Siedlce Z.270.1.2020

0001.01.01
2020-11-23 godz. 09:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sokołów w latach 2021-2022 Nadleśnictwo Sokołów ZG.270.2.1.2020

2020.10.20
2020-11-20 godz. 10:00
Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/978/U/20

0001.01.01
2020-11-19 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.3.2020

0001.01.01
2020-11-19 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2021 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.4.2020.S3

2020.10.14
2020-11-18 godz. 11:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łapanów w roku 2021 Gmina Łapanów IBP.III.271.4.2020

2020.10.13
2020-11-18 godz. 11:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.429.910zł Gmina Myślenice BZP/271/51/2020

2020.10.16
2020-11-17 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Płońsk w Latach 2021-2022. Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.9.2020

2020.10.13
2020-11-16 godz. 11:00
Sukcesywny odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek i zawartości piaskowników, powstających na oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Niepołomice. WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.2.2020

0001.01.01
2020-11-16 godz. 10:00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Szerzyny oraz ich zagospodarowanie w 2021 r. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.18.2020

0001.01.01
2020-11-16 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DLiUT.260.39.2020

2020.10.09
2020-11-12 godz. 08:45
Usługi przeglądów i legalizacji wag 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 122/2020

2020.10.07
2020-11-10 godz. 11:00
Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/52/2020

2020.10.19
2020-11-09 godz. 09:30
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2021 i 2022 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.73.2.2020

0001.01.01
2020-11-04 godz. 10:00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY JABŁONNA, W LATACH 2021-2022 Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.24.2020

2020.10.09
2020-11-04 godz. 09:00
Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego, znajdującego się w Filii nr 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/73/2020

2020.10.02
2020-11-03 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2020

2020.10.21
2020-11-03 godz. 09:30
pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych: oprogramowanie Qlik Sense dla pracowników WZ AGH w ramach projektu "ZPR AGH Power II - KC-zp.272-556/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-556/20

2020.09.29
2020-11-03 godz. 08:45
Usługi przeglądów technicznych i napraw pomp infuzyjnych produkcji firmy Braun 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 111/2020

2020.10.07
2020-11-02 godz. 10:00
Wyłonienie przewoźnika samochodowego do rozładunku wagonów i przwozu miału węglowego w 2021 roku Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 38/2020/X

2020.09.30
2020-11-02 godz. 09:00
USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.IX.2020

2020.10.20
2020-10-29 godz. 11:00
Kompleksowa obsługa w zakresie ratownictwa wodnego Krytej Pływalni w Niepołomicach WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.4.2020

2020.10.20
2020-10-29 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć (ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, konwersatoriów) dla studentów kierunku Psychologia w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot został podzielony na 22 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1687/U/20

2020.10.16
2020-10-29 godz. 09:30
Obsługa serwisowa akceleratora TrueBeam Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-39/20

2020.10.20
2020-10-29 godz. 09:30
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Statystyka dla nie statystyków - wprowadzenie do Data Science w R - KC-zp.272-565/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-565/20

1 2 3