Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.06.14
2019-07-18 godz. 09:30
druk cyfrowy i dostawa książek dla Wydawcictw AGH - KC-zp.272-350/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-350/19

0001.01.01
2019-07-16 godz. 12:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 19.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.41.2019

2019.06.06
2019-07-10 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2019". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.8.2019

2019.05.31
2019-07-03 godz. 09:30
przygotowanie i druk albumu "Agates near Cracow, Poland" - KC-zp.272-341/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-341/19

2019.06.12
2019-07-02 godz. 11:00
Zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCO, nr sprawy ZP/785/U/19 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/785/U/19

2019.06.12
2019-06-28 godz. 09:30
usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-361/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-361/19

2019.06.14
2019-06-27 godz. 09:30
Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-16/19

2019.05.20
2019-06-26 godz. 10:00
grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/395/U/19

2019.06.06
2019-06-26 godz. 10:00
Wykonanie projektu instalacji hydrantowej dla budynków UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/419/U/1/19

2019.06.07
2019-06-25 godz. 11:00
wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1113/U/19

2019.04.30
2019-06-25 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2019/AEZ

2019.06.14
2019-06-24 godz. 12:00
transport autokarowy dla grupy studentów meksykańskich w dniach 29.06-15.07.2019 (4 wycieczki) - KC-zp.272-424/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-424/19

2019.06.13
2019-06-24 godz. 11:30
Kontrakt serwisowy (12 miesięczny) obejmujący zainstalowane na AGH mikroskopy elektronowe firmy FEI: Nova Nano SEM 200 (D8090), Nova Nano SEM 450 (9921038), Inspect S (9921048), Tecnai G2 20 TWIN (D2125), Quanta 200 FEG (D8049), Tecnai F20 (D9921043), Quanta 3D 200i (9921055), Versa 3D FEG (9921056) - Kc-zp.272-366/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-366/19

2019.06.10
2019-06-24 godz. 11:00
Usługi poligraficzne dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1008/U/19

2019.06.11
2019-06-24 godz. 10:00
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Organizacja konwersacji/konsultacji językowych-język angielski w ramach realizacji projektu pn. Programowanie doskonałości PK XXI 2.0 Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/080/2019

2019.06.07
2019-06-24 godz. 09:45
Wykonanie, dostawa i montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelażami Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.2.2.2019

2019.05.20
2019-06-24 godz. 09:30
Usługa organizacji startów sekcji wyczynowych AZS AGH Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/20 - Kc-zp.272-268/19. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-268/19

2019.05.31
2019-06-24 godz. 08:30
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, Zadanie 6. Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej - KC-zp.272-269/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-269/19

2019.06.13
2019-06-21 godz. 09:30
Usługa żywienia całodziennego kolonistów przebywających w Ośrodku AGH w Łukęcinie - KC-zp.272-415/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-415/19

2019.05.31
2019-06-21 godz. 08:30
przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych: Szkolenie Python (szkolenie i egzamin) - KC-zp.272-293/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-293/19

2019.06.04
2019-06-19 godz. 13:00
Obsługa bankowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.264.03.2019

2019.06.12
2019-06-19 godz. 10:00
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w siedzibie zamawiającego, Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Modeling of Biological Structures”, Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/176/2019

2019.06.04
2019-06-19 godz. 09:30
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (V) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków oferty wariantowej znajduje się w dziale II siwz. Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.6.2019

2019.06.10
2019-06-18 godz. 10:00
Wykonanie i sprawdzenie 3 wersji oprogramowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/170/2019

2019.06.06
2019-06-18 godz. 10:00
Transport z Zespołem Specjalistycznym typu S dla SZOZ nMiD w Poznnaiu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-25/19

1 2