Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.02.19
2019-03-26 godz. 11:30
Serwis oprogramowania i usługi rozwojowe dla systemu HMS Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/012/2019

2019.02.20
2019-03-26 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/113/U/19

2019.02.14
2019-03-19 godz. 09:00
Specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH przy ul. Buszka 4 w Krakowie. KC-zp.272-67/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/19

2019.02.19
2019-03-11 godz. 10:00
Okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/212/U/19

2019.01.18
2019-03-11 godz. 10:00
usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/07/01/01/2019

2019.02.19
2019-03-06 godz. 10:00
Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2019/AEZ

2019.02.18
2019-03-05 godz. 10:00
Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/46/U/19

2019.02.08
2019-03-04 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń i wykładów dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1984/U/18

2019.02.21
2019-03-04 godz. 10:00
Organizacja samolotowej wycieczki do Portugalii dla pracowników i emerytów Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin w 2019 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/54/2019

2019.02.20
2019-03-04 godz. 09:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w 2019 roku Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.5.2019

2019.02.19
2019-03-04 godz. 08:30
Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-2/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-2/19

2019.02.21
2019-03-01 godz. 10:00
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunku automatyka i robotyka POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/43/2019

2019.02.21
2019-03-01 godz. 10:00
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów Rhino + Grasshopper w ramach projektu "Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej" w ramach umowy POWR.03.05.00-00-Z209/17. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2019

2019.02.19
2019-03-01 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia budynków przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- ETAP II oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2019/AEZ

2019.02.21
2019-03-01 godz. 09:30
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Usługa w zakresie dostarczania posiłków (cateringu) dla słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów, szkoleń oraz wykładowców związana z realizowanymi w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/024/2019

2019.02.19
2019-02-28 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programu SDL Trados Studio dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii w ramach projektu "UNIWERSYTETJUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2996/U/18

2019.02.21
2019-02-28 godz. 10:00
Obsługa Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego (PAD) oraz dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2019 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież ZGpoż.270.2.1.2019

2019.01.23
2019-02-27 godz. 10:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2019. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.1.2019

2019.01.08
2019-02-27 godz. 10:30
obsługa portierni w pawilonach AGH oraz zastępstwa za urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe pracowników Straży AGH - KC-zp.272-20/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-20/19

2019.01.24
2019-02-27 godz. 10:00
świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/117/U/19

2019.02.19
2019-02-26 godz. 12:00
Wykonanie naprawy systemu chłodzenia wewnętrznego aparatu PET/CT oraz dostawa wraz z wymianą modułu do bramkowania oddechowego w aparacie rezonansu magnetycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-10/19

2019.02.15
2019-02-26 godz. 11:30
Wydruk indeksów dla uczestników projektu "Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/U-03/19

2019.02.18
2019-02-26 godz. 10:30
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu (dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych) pn.: "Inspiracje naukowe" realizowanego na Politechnice Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/025/2019

2019.01.31
2019-02-26 godz. 10:30
Certyfikowane szkolenia - "Oprogramowanie Autodesk Fusion 360" - KC-zp.272-40/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-40/19

2019.02.21
2019-02-26 godz. 10:00
Wykonywanie usług portierskich, stróżowania oraz dozorowania obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, przy ul. Uzdrowiskowej 2 oraz Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Dojazd 32. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/22/2019

1 2