Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.20
2020-03-26 godz. 10:00
Świadczenie usług pralniczych wraz dzierżawą bielizny szpitalnej oraz leasingu urządzeń do dystrybucji odzieży medycznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/6/2020

2020.02.21
2020-03-24 godz. 09:30
Usługa przygotowania i startów sekcji AZS AGH w Akademickich Mistrzostwach Polski w sezonie 2019/2020 - Kc-zp.272-45/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-45/20

2020.02.12
2020-03-19 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na pełnienie fumkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja projektu pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 5/5PN/2020

2020.02.12
2020-03-17 godz. 09:00
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - III postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.1.2020

0001.01.01
2020-03-16 godz. 09:00
Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.13.2019.S3

0001.01.01
2020-03-10 godz. 12:00
Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.5.2020

2020.02.07
2020-03-10 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 (III postępowanie) - Leśnictwa Kołowo, Baniewice. PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.1.2020

2020.02.04
2020-03-06 godz. 10:00
Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/103/U/20

2020.02.21
2020-03-06 godz. 09:30
Oznakowanie szlaku turystycznego na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie w ramach zadania "Powstanie szlaku pieszo-rowerowego "Puszczy Gorzowskiej" (modernizacja i powstanie nowej infrastruktury pieszo-rowerowej) Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie SA.270.1.1.2020

2020.02.19
2020-03-06 godz. 09:00
Wykonanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central klimatyzacyjnych, central klimatyzacyjno-grzewczych oraz agregatów chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/5/2020

2020.02.18
2020-03-04 godz. 09:45
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu PZD.DT.252a.1.2020

2020.02.20
2020-03-04 godz. 09:30
usługa szkolenia jednego pracownika administracyjnego Centrum e-Learningu AGH z zakresu: "Administrator Linuksa-Intensywny kurs profesjonalnej administracji Linuksem" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp.272-67/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/20

2020.02.11
2020-03-03 godz. 10:00
Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego w ramach ochrony przeciwpozarowej lasu w Nadleśnictwie Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.12.2020

2020.02.18
2020-03-03 godz. 09:30
Usługa szkolenia komputerowego z Unity i UnrealEngine (rozszerzona rzeczywistość), poziom zaawansowany, dla 3 pracowników WFiIS AGH, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - Kc-zp.272-96/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-96/20

2020.01.28
2020-03-02 godz. 10:00
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3286/U/19

0001.01.01
2020-03-02 godz. 09:45
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek." Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2020

2020.02.21
2020-03-02 godz. 09:30
Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej) Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-08/20

2020.02.21
2020-03-02 godz. 09:30
wynajem autokarów do przewozu uczestników wyjazdów organizowanych przez DSB AGH w roku 2020 - KC-zp.272-88/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-88/20

2020.02.20
2020-02-28 godz. 11:30
Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych "Przez żołądek po świecie" dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski w ramach projektu POWR "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie" (POWR.03.01.00-00-T184/18) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/93/U/20

2020.02.14
2020-02-28 godz. 09:30
Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-89/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-89/20

2020.02.14
2020-02-28 godz. 09:00
Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: "Trening interpersonalny" w ramach projektu POWR.03.05.00.00-Z307/17 KC-zp.272-77/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-77/20

2020.02.19
2020-02-27 godz. 10:30
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.8.Zp.2020

2020.02.21
2020-02-27 godz. 10:00
Organizacja kolonii letniej do Giewartowa dla 40 osobowej grupy dzieci pracowników PRz w wieku od 7 do 13 lat. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/55/2020

2020.02.19
2020-02-27 godz. 08:30
usługę dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków-Kuala Lumpur i Kuala Lumpur-Kraków na konferencję dla WWNiG w ramach projektu Najlepsi z Najlepszych - KC-zp.272-109/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-109/20

2020.02.17
2020-02-26 godz. 13:00
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń i dla Powiatu Pułtuskiego" Gmina Pokrzywnica RI.271.1.2.2020

1 2 3