Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.11.05
2019-12-06 godz. 10:00
usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2681/U/19

2019.11.04
2019-12-05 godz. 10:30
ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-698/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-698/19

0001.01.01
2019-12-03 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starogard w roku 2020 oraz zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisła Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.10.2019

0001.01.01
2019-12-03 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.14.2019.S3

0001.01.01
2019-12-02 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2020 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.7.2019

2019.10.18
2019-11-27 godz. 11:00
USŁUGA WYKONANIA TRANSPORTU SANITARNEGO Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.3.X.2019

2019.10.21
2019-11-27 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Głusko- II postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.3.2.2019

2019.11.15
2019-11-26 godz. 11:00
Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/59/2019

2019.11.15
2019-11-26 godz. 10:00
Odbiór, transport, zagospodarowanie i/lub unieszkodliwianie stałych odpadów powstałych na obiektach spółki w wyniku prowadzenia działalności "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.4.2019

2019.11.15
2019-11-25 godz. 12:00
Kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/60/D/N/L/2019

2019.11.14
2019-11-25 godz. 11:00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku 2020 Gmina Myślenice BZP/271/58/2019

2019.11.15
2019-11-25 godz. 09:30
Usługa transportu ciężarowego przewozowego oraz transportu narzędzi i sprzętu medycznego na rzecz jednostek organizacyjnych SZOZ n MiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-360/19

2019.11.15
2019-11-25 godz. 09:30
Usługa szkoleniowa pracowników Działu Współpracy z Administracja i Gospodarką AGH z języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-739/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-739/19

2019.11.14
2019-11-22 godz. 12:30
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - język angielski ogólny średniozaawansowany dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH wchodzących w skład redakcji czasopisma Journal of Casting &Materials Engineering - Kc-zp.272-718/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-718/19

2019.11.14
2019-11-22 godz. 12:00
Świadczenie usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Biblioteki Narodowej w Warszawie wraz z ich odbiorem przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego Biblioteka Narodowa XIV.263.13.2019

2019.11.14
2019-11-22 godz. 11:30
realizacja badania ankietowego (400 kompletnych ankiet) dla WZ AGH - KC-zp.272-703/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-703/19

2019.11.14
2019-11-22 godz. 10:30
Sukcesywna usługa w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń pisemnych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-39/19

0001.01.01
2019-11-22 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Płońsk w roku 2020. Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.6.2019

2019.11.06
2019-11-22 godz. 10:00
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta FT oraz zapewnienie procesu certyfikacji. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/357/2019

2019.11.06
2019-11-22 godz. 10:00
Remont klasowy roczny/pośredni s/v Dar Młodzieży - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/204/2019/AEZ

2019.11.12
2019-11-22 godz. 10:00
Wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń budynku administracyjnego Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.6.2019

2019.11.15
2019-11-22 godz. 10:00
Usługa szkolenia w programie AutoCAD- poziom zaawansowany (z uwzględnieniem modelowania 3D) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/367/2019

2019.11.15
2019-11-22 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników PRz z tematyki: prezentacji i wystąpień publicznych oraz zarządzania projektami informatycznymi. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/352/2019

2019.11.08
2019-11-22 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE- dozorowanie fizyczne obiektów i ochrona powierzonego mienia Zespołu Pałacowo Parkowego w Gułtowach i przebywających w nim osób Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2647/U/19

2019.11.13
2019-11-22 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z pakietu MS na środowisku Microsoft Office 365 w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2646/U/19

1 2 3 4