Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.10.17
2018-11-26 godz. 12:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa" w ramach realizacji projektu pn.: "E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.44.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 9:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2019 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard N.270.1.7.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 10:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2019 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.20.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w roku 2019 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz ZG.270.1.2018

2018.10.15
2018-11-23 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dobrzany w latach 2019-2020 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dobrzany S.270.8.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2019 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.3.1.2018

2018.10.16
2018-11-23 godz. 09:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karwin w latach 2019-2021 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.14.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 09:00
"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Choszczno w latach 2019-2020" PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno ZG.270.2.1.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadlesnictwa Kłodawa w latach 2019-2021 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.4.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 08:45
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Goleniów w roku 2019 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.13.2018

2018.10.17
2018-11-23 godz. 08:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzychód w latach 2019 i 2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.4.2018

2018.10.17
2018-11-22 godz. 12:00
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna", w ramach realizacji projektu pn.: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanwoskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.43.201

2018.10.13
2018-11-21 godz. 10:00
Usługa utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach ZOZ Oświęcim oraz wykonywania czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagających przygotowania medycznego, usługi transportu wewnętrznego odpadów Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4.X.2018

2018.10.10
2018-11-19 godz. 11:00
Usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/10/09/01/2018

2018.10.04
2018-11-16 godz. 12:00
"Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica"" Gmina Pokrzywnica RI.271.1.12.2018.MK

2018.10.10
2018-11-16 godz. 11:00
Usługa sprzątania budynków zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2299/U/2018

2018.10.09
2018-11-15 godz. 09:30
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-17/18

2018.10.03
2018-11-12 godz. 09:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2018

2018.09.12
2018-11-05 godz. 12:00
Usługa całodobowego sprawowania nadzoru oraz wykonywania prac naprawczych i konserwacyjno-eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń wspierających infrastrukturę serwerowni Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV/264/8/18

2018.09.20
2018-11-02 godz. 09:30
Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-46/18

2018.09.21
2018-10-30 godz. 10:00
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ: platforma komunikacyjna, dydaktyczna i internetowa (usługa opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1767/U/18

2018.10.18
2018-10-29 godz. 09:00
Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice w sezonach zimowym 2018/2019 i 2019/2020 GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.27.2018

2018.10.17
2018-10-26 godz. 10:00
Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2019 roku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/322/2018

2018.09.19
2018-10-26 godz. 09:30
kompleksowe ubezpieczenie majątku AGH oraz ACK Cyfronet AGH od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, mienia w transporcie krajowym oraz kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych - KC-zp.272-460/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-460/18

2018.10.17
2018-10-25 godz. 10:00
Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.X.2018

1 2 3