Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.04.15
2019-05-21 godz. 11:30
Całodobowa ochrona należących do Politechniki Krakowskiej terenów i budynków oraz obsługa portierni i szatni w budynkach wydziałów. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/049/2019

2019.04.23
2019-05-09 godz. 10:00
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla miasta Miejska Górka o pow. ok. 294 ha oraz dla części Gminy Jutrosin o pow. ok. 453 ha, w formacie baz danych systemu Geo-Info Mapa. Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.1.2019

2019.04.17
2019-05-08 godz. 09:30
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (IV) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.58.5.2019

2019.04.05
2019-05-08 godz. 09:00
Przeglądy aparatury medycznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-25/19

2019.04.19
2019-05-07 godz. 12:00
rganizacja i przeprowadzenie maks. 784 szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - KC-zp.272-252/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-252/19

2019.04.04
2019-05-07 godz. 11:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2864/U/18

2019.04.18
2019-05-07 godz. 10:00
Usługa drukowania publikacji uczelnianych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/82/2019/AEZ

2019.04.19
2019-05-07 godz. 10:00
przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń Prince2 Foundation- KC-zp.272-232/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-232/19

2019.03.19
2019-05-07 godz. 10:00
Usługi przeglądów okresowych i napraw aparatów rtg IBIS SIMPLY HP32 i aparatów do hemodializy DIALOG i DIALOG+ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 25/2019

2019.04.19
2019-05-07 godz. 09:30
Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie "Zarządzanie zespołem w budownictwie - pracownikami na placu budowy" - KC-zp.272-200/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-200/19

2019.04.05
2019-05-07 godz. 08:30
naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-219/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-219/19

2019.04.19
2019-05-06 godz. 09:00
usługa szkolenia Linkedin w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-246/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-246/19

2019.04.19
2019-05-06 godz. 08:30
usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - usługę szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu w zakresie "Komunikacja i feedback", w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-231/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-231/19

2019.04.23
2019-04-30 godz. 11:00
Produkcja techniczna plenerowych koncertów odbywających się w pawilonie "Pokój na lato" Muzeum Powstania Warszawskiego 2/2019

2019.04.23
2019-04-30 godz. 10:00
Utrzymanie w kulturze rolnej gruntów Politechniki Rzeszowskiej położonych w miejscowości Bezmiechowa Górna, gmina Lesko POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/131/2019

2019.04.19
2019-04-30 godz. 08:30
usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-277/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-277/19

2019.04.18
2019-04-29 godz. 10:00
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu Politechniki Krakowskiej pn. „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/058/2019

2019.04.17
2019-04-29 godz. 09:30
przeprowadzenie dla AGH cyklu 6 szkoleń dla nauczycieli akademickich i cyklu 5 szkoleń dla studentów - KC-zp.272-179/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-179/19

2019.04.19
2019-04-29 godz. 08:30
usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ w kraju i za granicą - KC-zp.272-220/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-276/19

2019.04.17
2019-04-26 godz. 13:00
Renowacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy Gmina Pokrzywnica RI.271.2.5.2019.MK

2019.04.18
2019-04-26 godz. 11:30
Opieka nad dziećmi z zespołem Aspergera w trakcie warsztatów edukacyjnych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/055/2019

2019.04.10
2019-04-26 godz. 10:30
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. "Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM"- przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/623/U/19

2019.04.19
2019-04-26 godz. 10:30
Usługa dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach SZOZnMiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-142/19

2019.04.17
2019-04-26 godz. 10:00
Wykonanie planów ewakuacji dla budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/129/2019

2019.04.12
2019-04-26 godz. 10:00
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 04/ZP/2019

1 2 3