Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-12-11 godz. 10:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w roku 2020 Nadleśnictwo Lubichowo ZG.270.1.7.2019

2019.10.09
2019-11-12 godz. 10:30
świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH - KC-zp.272-638/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-638/19

2019.10.09
2019-11-12 godz. 10:00
Przewóz osób hemodializowanych i przewóz sanitarny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 94/2019

2019.10.08
2019-11-08 godz. 09:30
usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/04/09/01/2019

2019.09.27
2019-11-05 godz. 10:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas odbudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.3.3.2019.MRN

2019.09.26
2019-10-29 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/50/2019

2019.09.25
2019-10-29 godz. 11:00
Odbiór i wywóz, odzysk i unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków w Niepołomicach WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.3.2019

2019.10.11
2019-10-29 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projekt nr POWR.03.05.00-00-Z303/18 pt. "UNIWERSYTET JUTRA II - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2026/U/19

2019.09.27
2019-10-29 godz. 08:30
skład komputerowy, łamanie i druk periodyku Akademii Górniczo-Hutniczej "Vivat Akademia" nr 21, 22, 23 i 24 - KC-zp.272-605/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-605/19

2019.09.25
2019-10-28 godz. 13:00
usługa stałej obsługi urządzeń i instalacji klimatyzacji wentylacji, chłodniczych i automatyki wraz z naprawą zainstalowanych w obiektach CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/30/08/01/2019

2019.10.11
2019-10-28 godz. 09:30
Prace z zakresu gospodarki leśnej w roku 2020 w lasach i zadrzewieniach w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.61.2.2019

2019.10.11
2019-10-21 godz. 12:30
Usługa przeprowadzenia certyfikowanego egzaminu w zakresie obsługi oprogramowania PROCAST, dla WO - Kc-zp.272-528/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-528/19

2019.10.11
2019-10-21 godz. 11:30
usługę dostarczenia biletów lotniczych na trasie Kraków- Tuluza (Francja) -Kraków dla SJO AGH - KC-zp.272-670/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-670/19

2019.10.11
2019-10-21 godz. 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.20.2019.KG

2019.10.03
2019-10-18 godz. 13:45
świadczenie usług serwisowych systemu CliniNet, NetRAAD i systemu aptecznego Eurosoft Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZO-2375/11/09/01/2019

2019.10.10
2019-10-18 godz. 12:45
Najem urządzeń drukujących współpracujących z systemem do zdalnej diagnostyki serwisowej oraz kontroli kosztów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/10/01/2019

2019.10.10
2019-10-18 godz. 11:00
opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wymiany instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.29.2019

2019.10.10
2019-10-18 godz. 10:00
Serwis urządzenia laboratoryjnego GLEEBLE 3800 Politechnika Częstochowska ZP/ZO-06/19

2019.10.10
2019-10-18 godz. 10:00
Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/32/2019

2019.10.10
2019-10-18 godz. 10:00
Przywrócenie przejezdności leśnych dróg gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.7.2019

2019.09.13
2019-10-18 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w roku 2019". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.25.2019

2019.10.10
2019-10-18 godz. 08:30
skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią do 65% objętości książek wraz z przygotowaniem plików do druku - KC-zp.272-625/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-625/19

2019.10.09
2019-10-17 godz. 12:00
Uruchomienie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-61/19

2019.10.09
2019-10-17 godz. 10:00
Przeprowadzenie egzaminów certyfikującego na poziomie zaawansowanym dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/292/2019

2019.09.25
2019-10-17 godz. 10:00
USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW APARATURY MEDYCZNEJ Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.1.IX.2019

1 2 3