Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.12.19
2019-01-28 godz. 10:00
Usługa codziennego, całodobowego żywienia pacjentów w tym niemowląt i małych dzieci oraz przygotowanie i wydanie posiłków profilaktycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.5.XII.2018

2018.12.18
2019-01-21 godz. 10:40
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2019. II postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.25.2018

2018.12.18
2019-01-21 godz. 09:00
"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Choszczno w latach 2019-2020" PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno ZG.270.2.2.2018

2018.12.18
2019-01-21 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2019 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard N.270.1.9.2018

2018.12.18
2019-01-21 godz. 08:45
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Goleniów w roku 2019 Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.14.2018

2018.12.11
2019-01-15 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2865/U/18

2018.12.14
2019-01-15 godz. 09:30
organizowanie i prowadzenie zajęć "aerobik w wodzie" dla pracowników, emerytów i rencistów AGH- KC-zp.272-590/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-590/18

2018.12.17
2019-01-09 godz. 10:30
Przeprowadzenie szkoleń dla kadr dydaktycznych i administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (WNPiD oraz WPA w Kaliszu) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2630/U/18

2018.12.13
2019-01-08 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2119/U/19

2018.10.19
2019-01-08 godz. 09:00
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/91/2018

2018.12.11
2019-01-07 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i studentów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1981/U/18

2018.12.14
2019-01-03 godz. 10:30
usługa tarnsportowa w karju dla studentów i parcowników WIMiR AGH w roku 2019 - KC-zp.272-641/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-641/18

2018.11.27
2019-01-03 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Mathematicum UAM przy ul. przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2647/U/18

2018.12.17
2019-01-03 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - dozorowanie fizyczne obiektów - ochrona powierzonego mienia i przebywających osób Zespołu Pałacowo Parkowego w Gułtowach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2993/U/18

2018.12.14
2019-01-03 godz. 09:00
naprawy i bieżąca konserwacja instalacji CO, instalacji solarnych, wymiennikowni ciepła z hydroforniami i stacjami uzdatniania wody zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. KC-zp.272-597/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-597/18

2018.12.05
2018-12-28 godz. 12:00
Ubezpieczenie mienia Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-101/18

0001.01.01
2018-12-28 godz. 11:00
Usługa ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/50/2018

2018.12.17
2018-12-28 godz. 10:00
Kompleksowe zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/428/2018

2018.12.12
2018-12-28 godz. 10:00
świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/U/18/1

2018.12.17
2018-12-28 godz.
Przeprowadzenie szkolenia dla 30 uczestników (studentów) w ramach programu POWER 3.5, certyfikowane szkolenie na pełnomocnika i audytora wew. zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 KC-zp.272-634/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-634/18

2018.12.17
2018-12-27 godz. 10:00
Przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Szkolenie Solidworks dla 8 osób w ramach projektu: "Uczestnictwo zespołu Legendary Rover Team Politechniki Rzeszowskiej w prestiżowych, międzynarodowych zawodach analogów łazików marsjańskich - University Rover Challenge 2018, European Rover Challenge 2018 oraz Sumo Challenge" (W67) - oferta złożona w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0." POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/434/2018

2018.12.07
2018-12-27 godz. 10:00
Usługa w zakresie wykonywania badań diagnostycznych obrazowych - tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Szpital Specjalistyczny KO/TK/11/18

0001.01.01
2018-12-27 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. /4/11/2018

2018.12.13
2018-12-21 godz. 12:00
Nadzór autorski i opieka serwisowa nad systemem PACS Alteris Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-102/18

2018.12.13
2018-12-21 godz. 11:00
Modernizacja i naprawa mechanizmów i urządzeń stanowiących wyposażenie ekspozycji stałej "Niemcy w Warszawie" Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.25.2018

1 2 3