Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.09.18
2020-10-28 godz. 09:00
Przeglądy techniczne i naprawy aparatury medycznej, tomografu komputerowego firmy GE Healthcare oraz urządzeń peryferyjnych i angiografu firmy Siemens SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/62/2020

0001.01.01
2020-10-26 godz. 10:00
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r." Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.12.2020

2020.09.18
2020-10-21 godz. 10:00
Remont dla odnowienia klasy r/v IMOR wraz z remontem 2 z 3 silników głównych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/29/2020/AZP

0001.01.01
2020-10-19 godz. 09:45
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek. Gmina Opatówek Zp.In.271.13.2020

2020.09.11
2020-10-14 godz. 10:00
Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2020

2020.09.09
2020-10-14 godz. 09:00
Wykonywanie przeglądów i napraw sprzętu medycznego, znajdującego się w Filii nr 2 SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/60/2020

2020.09.23
2020-10-09 godz. 10:30
Ochrona budynków Collegium Polonicum w Słubicach przed kradzieżą, rabunkiem lub zniszczeniem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1387/U/20

2020.09.23
2020-10-08 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/50/2020

2020.09.24
2020-10-08 godz. 10:30
Świadczenie usług w ramach programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników i byłych pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/US-15/20

2020.09.22
2020-10-06 godz. 10:30
Usługa społeczna na przeprowadzenie szkoleń dla kadr dydaktycznych z programu SDL Trados Studio Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1272/U/20

2020.09.25
2020-10-05 godz. 11:30
Kurs języka niemieckiego dla dwóch pracowników administracyjnych COP, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC.zp.272-491/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-491/20

2020.08.31
2020-10-05 godz. 10:00
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. Budowa ciepłowni geotermalnej w oparciu o rekonstrukcję dwóch otworów geotermalnych Skierniewice GT-1 i Skierniewice GT-2 wraz z wierceniem nowego otworu Skierniewice GT-3 oraz wpięcie nowej ciepłowni geotermalnej w sieć cieplną Energetyki Cieplnej. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 30/2020/VIII

2020.09.14
2020-10-05 godz. 09:30
pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych: oprogramowanie Qlik Sense dla pracowników WZ AGH w ramach projektu "ZPR AGH Power II - KC-zp.272-461/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-461/20

2020.09.24
2020-10-05 godz. 09:00
Świadczenie usług doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z przygotowaniem odpowiedzi na zapytania oraz odwołania Wykonawców w zakresie zadania pn. ,,Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/59/2020

2020.09.25
2020-10-02 godz. 12:00
Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności intelektualnej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/20

2020.09.24
2020-10-02 godz. 10:00
Konserwacja oraz serwis instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej oraz urządzeń chłodzących typu split i multisplit w budynkach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/289/2020

2020.09.24
2020-10-02 godz. 09:30
obsługa prac gospodarczych w budynkach i na terenie AGH - KC-zp.272-492/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-492/20

2020.09.18
2020-10-02 godz. 09:30
Usługa druku cyfrowego i dostawa książek dla Wydawnictw AGH - Kc-zp.272-325/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-325/20

2020.08.31
2020-10-02 godz. 09:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik. Gmina Gnojnik RIiD.271.4.2020

2020.09.24
2020-10-02 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji ciepłej wody i instalacji kanalizacyjnej oraz wymiany instalacji elektroenergetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/63/2020

2020.09.22
2020-10-01 godz. 10:30
Sukcesywna usługa transportowa przewozu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu "Ciekawi świata - nowe możliwości" Politechnika Częstochowska ZP/U-12/20

2020.09.16
2020-10-01 godz. 10:00
Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1331/U/20

2020.09.23
2020-10-01 godz. 10:00
Wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-493/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-493/20

2020.09.23
2020-10-01 godz. 09:30
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach Projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-501/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-501/20

2020.09.23
2020-10-01 godz. 08:30
Wykonanie projektu windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-479/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-479/20

1 2