Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2021-04-09 godz. 09:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021 - V edycja Nadleśnictwo Łąck SA.270.3.2021

2021.03.03
2021-04-06 godz. 08:30
Przeglądy i naprawy aparatu Gamma Kamery Tarczowej Nucline TH-33 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 12/2021

2021.02.26
2021-03-31 godz. 11:00
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/3/2021

2021.03.03
2021-03-31 godz. 09:00
Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-07/21

2021.02.22
2021-03-29 godz. 11:00
Wykonanie usługi Asysty technicznej dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4/4PN/2021

0001.01.01
2021-03-18 godz. 10:00
Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem w latach 2021-2022 - IV części Gmina Śrem BP.271.7.2021.BS

2021.03.04
2021-03-15 godz. 10:00
Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych w implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwa jako Zarządcy Instalacji Offshorowych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2021/AZP

2021.01.18
2021-03-15 godz. 09:30
Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 18 01 01*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08, 16 05 06*, 16 05 09, 15 02 03, 08 03 18 i 16 06 04 dla grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/1/2021

2021.03.04
2021-03-15 godz. 09:00
Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-05/21

2021.03.04
2021-03-12 godz. 10:00
Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami pracodawców odpowiedzialnymi za zarządzanie i implementacje systemami bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych podczas eksploracji dna morskiego- powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/19/2021/AZP

0001.01.01
2021-03-12 godz. 10:00
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500-1:5000, w formacie baz danych systemu Geo - Info Mapa. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.3.1.2021

0001.01.01
2021-03-11 godz. 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sanitariatów i wybranych pomieszczeń w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.1.2021

2021.03.03
2021-03-11 godz. 10:00
Wykłady fakultatywnych z zakresu standardów zarządzania polityką bezpieczeństwa na jednostkach offshorowych w eksploracji i eksploatacji dna morskiego oraz podczas instalacji i użytkowania farm wiatrowych - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/18/2021/AZP

2021.03.03
2021-03-11 godz. 09:30
wykonanie wieloaspektowych analiz wspomaganych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym - KC-zp.272-008/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-008/21

2021.03.02
2021-03-10 godz. 10:00
Zakup usługi prac badawczych w zakresie opracowania parametrów przeróbki POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/20/2021

0001.01.01
2021-03-09 godz. 12:00
Zakup aktualizacji pakietów oprogramowania do wirtualizacji oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.2.2021

2021.02.05
2021-03-09 godz. 10:00
Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/3/2021/AZP

2021.02.26
2021-03-08 godz. 10:00
Przeprowadzenie wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chmury obliczeniowej - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2021/AZP

2021.02.24
2021-03-05 godz. 10:30
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.008.Zp.2021

0001.01.01
2021-03-05 godz. 09:00
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników w ciągu dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/2/2021

2021.02.25
2021-03-05 godz. 09:00
"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-03/21

2021.02.22
2021-03-02 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/14/2021/AZP

2021.02.18
2021-03-02 godz. 09:30
odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wiekogabarytowych z AGH - KC-zp.272-001/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-001/21

2021.02.16
2021-03-01 godz. 10:00
Serwisowo-okresowe przeglądy techniczne stoiska badawczego Seal Rig POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/11/2021

2021.02.17
2021-03-01 godz. 09:30
konsultacje psychologa w ramach programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH - KC-zp.272-009/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-009/21

1 2