Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2020-03-02 godz. 09:45
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek." Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2020

2020.01.14
2020-02-25 godz. 10:00
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. "Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych " realizowanego przez EC Skierniewice Sp. z o.o. w Skierniewicach Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 65/2019/XII

2020.01.21
2020-02-21 godz. 09:30
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 XXXX) - Kc-zp.272-18/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-18/20

2020.01.21
2020-02-21 godz. 09:00
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Krzywina w 2020r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.1.2020

2020.01.17
2020-02-19 godz. 08:30
Dostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder oraz eBook Academic Collection lub równoważnych - KC-zp.272-32/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-32/20

2020.01.09
2020-02-12 godz. 10:00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3084/U/19

2020.01.02
2020-02-07 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/186/2019/AEZ

2020.01.07
2020-02-07 godz. 08:30
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH w Krakowie - KC-zp.272-2/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-2/20

2020.01.22
2020-02-04 godz. 10:00
Szkolenie podnoszące kompetencje językowe-specjalistyczny język angielski z konwersacjami indywidualnymi dotyczącymi prowadzonej dydaktyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/158/2019

0001.01.01
2020-02-04 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. LOG/14/12/2019

2020.01.20
2020-02-04 godz. 09:00
Wykaszanie łąk wraz ze zbiorem wykoszonej biomasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.5.2020

2020.01.22
2020-02-03 godz. 09:30
przeprowadzenie szkolenia z egzaminem Audytor (OZC, C.O., H2O) - KC-zp.272-7/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-7/20

0001.01.01
2020-01-31 godz. 10:00
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Płońsk w roku 2020. Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.1.2020

2020.01.16
2020-01-31 godz. 09:30
Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" dla WGiG - Kc-zp.272-14/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-14/20

2020.01.16
2020-01-30 godz. 11:30
Usługa certyfikowanego szkolenia z egzaminem "Statystyczne sterowanie procesem" - poziom zaawansowany - Kc-zp.272-15/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-15/20

2020.01.21
2020-01-30 godz. 11:00
Wykonanie oraz dostawa materiałów poligraficznych, realizowane w 2 częściach: Wykonanie wraz z sukcesywną dostawą kartek z kalendarza oraz informacji dodatkowej - część I, Druk wraz dostawą przewodnika - część II Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.1.2020

2020.01.22
2020-01-30 godz. 11:00
Usługa monitorowania systemu alarmowego wraz z interwencją GI na 2020 rok dla obiektów Nadleśnictwa Trzebież Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.1.1.2020

2020.01.22
2020-01-30 godz. 10:00
Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.2.2020

2020.01.20
2020-01-30 godz. 10:00
Zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCO Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2931/U/19

2020.01.16
2020-01-30 godz. 09:30
Usługa certyfikowanego szkolenia pn. "Szkoła Tutorów" dla WGiG i WIMiP - Kc-zp.272-13/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-13/20

2020.01.22
2020-01-30 godz. 08:30
Usługa społeczna - usługa szkolenia pracowników dydaktycznych WIMIIP z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - język angielski średniozaawansowany na poziomie B2 - KC-zp.272-33/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-33/20

2020.01.17
2020-01-29 godz. 10:00
Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Baruchowo w 2020 roku Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.03.2020.MH

2020.01.23
2020-01-29 godz. 10:00
Wykonanie skanów 3D oraz pomiarów antropometrycznych 200 osób. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/20/2020

2019.12.24
2020-01-29 godz. 09:00
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/87/2019

2020.01.20
2020-01-28 godz. 11:00
Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych Gmina Myślenice BZP/271/5/2020

1 2