Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-10-29 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/50/2019

2019.09.13
2019-10-16 godz. 13:15
Grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu oraz członków ich rodzin Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 24/24PN/2019

2019.09.13
2019-10-16 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w roku 2019". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.25.2019

2019.09.04
2019-10-10 godz. 12:00
Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 135/2019/N/SUWAŁKI

2019.09.19
2019-10-08 godz. 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń dla kadr administracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej w ramach projektu "UNIWERSYTET JUTRA - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2157/U/19

2019.08.28
2019-10-03 godz. 10:00
Usługa serwisowa- przeglądy techniczne wg. wymogów producenta oraz pogwarancyjna opieka serwisowa bez kosztów cześci użytych do napraw sprzętu medycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/08/01/2019

2019.09.17
2019-10-02 godz. 11:00
Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/29/2019

2019.08.30
2019-10-01 godz. 12:00
Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/22/2019

2019.09.20
2019-10-01 godz. 11:30
Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu "Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie)" Politechnika Częstochowska ZP/US-10/19

2019.09.20
2019-10-01 godz. 11:30
Usługa cateringowa dla uczestników projektu "Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP (uczenie się przez całe życie)" Politechnika Częstochowska ZP/US-09/19

2019.09.20
2019-10-01 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Laboratoria chemiczne w budynku ARCUS PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/294/2019

2019.08.30
2019-10-01 godz. 10:00
Kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/21/2019

2019.09.23
2019-10-01 godz. 09:00
Pełnienie obowiązków elektryka zmianowego w ramach pełnienia całodobowego dyżuru w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/53/2019

2019.09.23
2019-09-30 godz. 11:00
P rodukcja techniczna w postaci zapewnienia sceny wraz z transportem i specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego sprzętu dźwiękowego i oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą, a także montażem i demontażem techniki scenicznej na potrzeby realizacji technicznej Koncertu Finalistów Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej" Muzeum Powstania Warszawskiego 6/2019

2019.08.22
2019-09-30 godz. 10:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podłężu i Woli Batorskiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.22.2019

2019.09.20
2019-09-30 godz. 09:30
Catering (usługi bufetowe) w formie stołu szwedzkiego w dniu 18.10.2019 dla maksymalnie 90 uczestników obchodów 100-lecia AGH, w Katedrze Telekomunikacji AGH - KC-zp.272-573/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-573/19

2019.09.19
2019-09-27 godz. 11:00
Skład i wydanie monografii pt. "Bezpieczeństwo pracy..." - KC-zp.272-491/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-491/19

2019.09.19
2019-09-27 godz. 10:00
Ochrona osób i mienia w obiektach i na terenach przyległych do obiektów Politechniki Rzeszowskiej, w tym ochrona budynków Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Akapit, Ikar, Nestor POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/276/2019

2019.09.19
2019-09-27 godz. 10:00
sukcesywny druk gazet studenckich pt. "Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo" oraz "Fenestra" Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2202/U/19

2019.09.16
2019-09-27 godz. 09:00
Usługa prania bielizny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-44/19

2019.09.19
2019-09-27 godz. 08:30
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa certyfikowanego szkolenia pt. Druk 3D, dla WO - Kc-zp.272-529/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-529/19

2019.09.19
2019-09-26 godz. 10:00
Usługa cateringowa w dniu 11.10.2019 r. - 69. Inauguracja Roku Akademickiego 2019 / 2020 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/291/2019

2019.09.18
2019-09-26 godz. 10:00
Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/169/2019/AEZ

2019.09.18
2019-09-26 godz. 10:00
Przeprowadzenie usługi ewaluacji instytucjonalnej UAM w ramach projektu nr MNiSW/2019/357/DIR/AZ "Akredytacje zagraniczne" w ramach działania 3.3 "Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2368/U/19

2019.09.17
2019-09-26 godz. 09:30
Usługa cateringowa podczas spotkań organizowanych w ramach projektu "TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0" Politechnika Częstochowska ZP/US-08/19

1 2