Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.07.31
2020-09-04 godz. 08:45
Usługi przeglądów i legalizacji wag 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 87/2020

2020.08.03
2020-09-01 godz. 09:30
pakiet szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności informatycznych i dydaktycznych: oprogramowanie Qlik Sense dla pracowników WZ AGH w ramach projektu "ZPR AGH Power II - KC-zp.272-326/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-326/20

2020.07.29
2020-08-31 godz. 09:30
usługi sprzątania w obiekcie sportowym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH przy ulicy Piastowskiej 26a - KC-zp.272-314/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-314/20

2020.07.29
2020-08-31 godz. 08:45
Usługi przeglądów i napraw sprzętu w Centralnej Sterylizacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 81/2020

2020.07.27
2020-08-27 godz. 09:30
Usługa organizacji startów sekcji wyczynowych AZS AGH Kraków w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/21 - Kc-zp.272-309/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-309/20

2020.07.21
2020-08-21 godz. 11:00
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody "Świdwie" w ramach projektu pn." Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" w roku 2020 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.3.1.2020

2020.07.20
2020-08-20 godz. 11:00
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/39/2020

2020.06.30
2020-08-18 godz. 09:30
Usługa dostarczania przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych dla potrzeb AGH - Kc-zp.272-261/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-261/20

2020.07.24
2020-08-17 godz. 10:30
obsługa prac gospodarczych w budynkach i na terenie AGH - KC-zp.272-260/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-260/20

2020.07.10
2020-08-17 godz. 10:00
usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/995/U/20

2020.08.06
2020-08-14 godz. 09:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.9.2020

2020.08.03
2020-08-13 godz. 11:00
"Wybór operatora do zarządzania Projektem STOP SMOG w Gminie Niepołomice" GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.10.2020

2020.08.06
2020-08-13 godz. 10:00
Obsługa serwisowa maszyn cyfrowych z pakietem wydruków dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/230/2020

2020.06.26
2020-08-13 godz. 10:00
Świadczenie usług medycznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/73/2020/AZP

2020.08.05
2020-08-13 godz. 10:00
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu jednostek Zamawiającego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/21/07/02/2020

2020.07.10
2020-08-12 godz. 09:00
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.13.2020

2020.07.30
2020-08-11 godz. 10:00
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych selektywnie i niebezpiecznych oraz odbioru, transportu i unieszkodliwienie odpadów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.22.2020

2020.07.27
2020-08-07 godz. 10:00
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Opracowanie założeń prawnych związanych ze zdefiniowaniem sektora górnictwa, dla WGiG - Kc-zp.272-292/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-292/20

2020.07.01
2020-08-06 godz. 10:00
opracowanie przestrzennego, szczegółowego projektu ekspozycji i projektu techniczno-budowlanego dla Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/124/U/20

2020.07.02
2020-08-05 godz. 09:00
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020 - 2021" - V postępowanie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.5.2020

2020.07.24
2020-08-03 godz. 10:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.5.2020

2020.07.21
2020-07-30 godz. 10:00
Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzczej i administracyjnej Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-13/20

2019.12.23
godz.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2020 R. (art. 13a ustawy Pzp) Biblioteka Narodowa Plan postępowań w 2020 r.

1