Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.05.14
2020-06-18 godz. 11:30
Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/050/2020

2019.08.06
2020-06-18 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.06.01
2020-06-17 godz. 10:00
Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/139/2020

2020.05.25
2020-06-17 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/35/B/20

2020.06.02
2020-06-17 godz. 10:00
wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach oddziału Pulmonologii i Alergologii oraz SOR 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 66/2020

2020.06.02
2020-06-17 godz. 09:30
remont sali 327 w budynku P-A4C4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-229/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-229/20

2020.05.29
2020-06-15 godz. 10:30
Remont izolacji piwnic od strony północnej pawilonu S-2 na ternie AGH wraz z remontem rur spustowych - KC-zp.272-223/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-223/20

2020.05.29
2020-06-15 godz. 10:00
"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem: I część od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa oraz II część ul. Zelejowa, ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza" Gmina Chęciny ZP-IX.271.6.2020.PN

2020.05.29
2020-06-15 godz. 10:00
Remont i modernizacja pomieszczenia nr 81 A w budynku K PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/137/2020

2020.05.27
2020-06-15 godz. 10:00
Remont pomieszczeń nr H-19, H-65, H-83 i H-83a dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/129/2020

2020.05.29
2020-06-15 godz. 10:00
Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Ł, sektor C POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/135/2020

2020.05.29
2020-06-15 godz. 10:00
Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP VII - Aula Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/59/2020/AZP

2020.05.25
2020-06-15 godz. 10:00
Roboty remontowe w obiektach UAM: remont instalacji oświetleniowej w hallu głównym oraz szatni budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu montaż ścianek aluminowych p.poż. wraz z robotami budowlanymi w budynku Domu Akademickiego UAM przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu remont piwnicy w budynku głównym - przeziemie budynku Obserwatorium Astronomicznego UAM przy ul. Słonecznej 36 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/45/B/20

2020.05.28
2020-06-15 godz. 10:00
Remont posadzek w budynku W6(10-28) Pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/053/2020

2020.04.28
2020-06-15 godz. 10:00
Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - etap I. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 15/ZP/2020/P

2020.05.29
2020-06-15 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej w ZSS - I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.41.2020.AŚ

2020.05.26
2020-06-15 godz. 09:30
Roboty remontowe na obiektach Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszwskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/039/2020

2020.05.29
2020-06-15 godz. 09:00
Przebudowa sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie - KC-zp.272-239/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-239/20

2020.05.25
2020-06-10 godz. 10:00
Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/133/2020

2020.05.19
2020-06-09 godz. 10:00
Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-03/20

2020.05.21
2020-06-09 godz. 10:00
Dostawa oraz montaż oświetlenia zewnętrznego dla terenu wokół DS.-ów przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej - ETAP 2" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/048/2020

2020.05.23
2020-06-09 godz. 09:30
Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.2020

2020.05.25
2020-06-09 godz. 09:00
wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-225/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-225/20

2020.05.12
2020-06-08 godz. 10:00
Remont garaży przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu w celu przystosowania ich na magazyn książek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/30/B/20

2020.05.22
2020-06-08 godz. 09:30
wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian od strony południowej pawilonów B-1, B-2 oraz łączników P-B1-B2, P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-208/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-208/20

1 2