Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.01.02
2019-02-05 godz. 12:00
Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. wraz z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r., Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-02 z dnia 6 października 2017 r. oraz Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-03 z dnia 19 grudnia 2018 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Biblioteka Narodowa XIV/264/16/18

2019.01.18
2019-02-04 godz. 11:00
Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 5/PN/WU/2019

2019.01.18
2019-02-04 godz. 10:00
Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "CZARNI" STANIĄTKI GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.4.2019

2019.01.15
2019-02-04 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium Uszczelnień PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/14/2019

2019.01.16
2019-02-01 godz. 09:30
Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego galerii "GIL", bud. W-7 (10-36), Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nadbudowa budynku Galerii GIL", bud. (10-36), ul. Warszawska 24, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/007/2019

2019.01.07
2019-01-31 godz. 11:00
Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.1.2019

2019.01.14
2019-01-31 godz. 10:00
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.3.2019

2019.01.16
2019-01-31 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.02.2019.KG

2019.01.11
2019-01-31 godz. 09:30
Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276, 21/277 obręb 0006 Nowa Huta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie rezerwowej instalacji elektrycznej dla wszystkich obiektów kampusu PK w Czyżynach, WM, Al. Jana Pawła II, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/166/2018

2019.01.16
2019-01-31 godz. 09:00
Wykonanie na rowie melioracji szczegółowej progu zabezpieczającego przed odpływem wód z torfowiska (pow. 0,76 ha) w Nadleśnictwie Gryfino, Leśnictwie Śmierdnica, oddz. 34g (dz. ewid. nr 34, obr. Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo) PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.2.2019

2019.01.14
2019-01-30 godz. 10:00
Remont sal nr 13 i 14 (dziś nr 9, S5 i nr 8, S40 w budynku S Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/16/2019

2018.11.16
2019-01-30 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.15.2018

2019.01.15
2019-01-30 godz. 09:00
Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-25/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-25/19

2018.11.16
2019-01-30 godz. 08:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.16.2018

2019.01.14
2019-01-29 godz. 10:00
Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/11/2019

2019.01.11
2019-01-28 godz. 10:00
Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/10/2019

2018.10.22
2019-01-28 godz. 09:00
Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/92/2018

0001.01.01
2019-01-26 godz. 12:15
vvxcv Datacomp_użytkownik testowy 51/2018

2018.12.21
2019-01-25 godz. 12:00
Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-105/18

2019.01.10
2019-01-25 godz. 11:30
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/003/2019

2018.12.10
2019-01-24 godz. 10:00
Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/398/2018

2018.12.11
2019-01-24 godz. 09:30
Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.11.2018

2018.12.05
2019-01-24 godz. 09:00
Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.34.2018

0001.01.01
2019-01-22 godz. 09:00
Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/89/2018

2019.01.02
2019-01-18 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek, gm. Baruchowo w km 0+700 do km 2+310 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.01.2019.KG

1 2