Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.07.18
2018-08-23 godz. 10:00
wykonanie robót budowlanych w zakresie:1.Roboty remontowo -budowlane 2.Roboty dekarsko-blacharskie 3.Roboty remontowo-budowlane w Poliklinice Radom ul. Orląt Lwowskich 5 4.Roboty remontowo-budowlane Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/01/06/2018

2018.07.13
2018-08-22 godz. 11:00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.21.2018

2018.07.13
2018-08-22 godz. 10:00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.20.2018

2018.07.10
2018-08-13 godz. 10:00
roboty remntowe w obiektach UAM: część 1. remont saniatariatów damskich, męskich i dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu częśc 2. naprawa posadzek z żywicy epoksydowej w przyziemiu budynku Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/61/B/18

2018.07.03
2018-08-13 godz. 09:30
Zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz. 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle", Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II, Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12", Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.6.2018

2018.07.18
2018-08-03 godz. 10:00
Remont segmentów mieszkalnych w budynkach Osiedla Studenckiego UAM w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/60/B/18

2018.07.19
2018-08-03 godz. 10:00
Remont pomieszczeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku 18-1 na terenie CEBEA Politechnika Krakowska ul.Lea 114 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/093/2018

2018.07.18
2018-08-03 godz. 10:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/232/2018

2018.07.19
2018-08-03 godz. 09:30
Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Biskupice. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.2.8.2018

2018.07.19
2018-08-03 godz. 09:00
Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie, Obręb: Pielice, Lipie Góry i Licheń Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie S.270.1.2.2018

2018.07.17
2018-08-02 godz. 10:00
Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.15.2018

2018.07.18
2018-08-02 godz. 10:00
Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/227/2018

2018.07.18
2018-08-02 godz. 10:00
Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/228/2018

2018.07.18
2018-08-02 godz. 10:00
Wykonanie przebudowy 7-miu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w rejonie ul. W. Pola POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/229/2018

2018.07.06
2018-08-02 godz. 09:00
Budowa Przyjaznego Ogrodu Życzliwości przy Przedszkolu Nr 5 w Śremie - II przetarg. Gmina Śrem BP.271.40.2018.BS

2018.07.18
2018-08-02 godz. 09:00
Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz - kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.06.2018

2018.07.19
2018-08-01 godz. 12:00
Wykonanie prac analitycznych i programistycznych na potrzeby modułu Omnis Linked Data w Koncentratorze Metadanych stanowiących część projektu "e-usługa OMNIS" Biblioteka Narodowa XIV/264/7/18

0001.01.01
2018-08-01 godz. 10:00
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2018

2018.07.17
2018-08-01 godz. 10:00
Budowa budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik SA.270.06.2018

2018.07.17
2018-08-01 godz. 10:00
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno- Etap II.1- Zmiany w źródle ciepła Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.7.2018

2018.07.17
2018-08-01 godz. 10:00
remont pionów wentylacyjnych i wentylatorów dachowych wraz z remontem instalacji elektrycznej w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - etap II -KC-zp.272-381/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-381/18

2018.07.13
2018-07-31 godz. 12:30
Remont pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/090/2018

2018.07.12
2018-07-31 godz. 11:00
Remont węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej C.O. w budynkach Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej przy ul. Brzeźnickiej 60a Politechnika Częstochowska ZP/RB-03/18

2018.07.16
2018-07-31 godz. 11:00
Remont garaży dla ambulansów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach" zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 38/PN/MN/2018

2018.06.22
2018-07-31 godz. 09:30
Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód tj. część 2 zadania nr 1 "Oczyszczalnie ścieków" realizowanego w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.5.2018

1 2 3