Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.28
2020-05-05 godz. 10:00
Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-02/20

2020.03.30
2020-05-04 godz. 10:00
Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 15/2020/III

2020.03.24
2020-04-30 godz. 10:00
Budowa dźwigu od strony bloku Ł i bloku A na terenie CSKMSWIA (projekt i realizacja) nadzór autorski. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/13/03/02/2020

2020.03.19
2020-04-21 godz. 09:30
Remont budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na Klub Seniora Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.66.2.2020

2020.03.27
2020-04-17 godz. 10:30
Roboty remontowe, wymiana drzwi i okien w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/024/2020

2019.08.06
2020-04-17 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.03.30
2020-04-15 godz. 11:30
Remonty dróg na terenie Gminy Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.9.2020

2020.02.25
2020-04-14 godz. 12:00
Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. "Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie" Biblioteka Narodowa XIV.263.1.2020

2020.03.26
2020-04-10 godz. 10:00
Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/90/2020

2020.03.26
2020-04-10 godz. 10:00
Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/91/2020

2020.03.19
2020-04-03 godz. 10:00
Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200 Gmina Chęciny ZP-IX.271.3.2020.PN

2020.03.09
2020-04-02 godz. 11:00
Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacja pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/19/Rb/N/AC/2020

2020.03.10
2020-04-02 godz. 09:30
Przebudowa klatki schodowej nr 2 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-140/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-140/20

2020.03.16
2020-03-31 godz. 10:00
Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.2.2020.PN

2020.03.12
2020-03-31 godz. 10:00
ROBOTY BUDOWLANE: REMONTY - 5 ZADAŃ Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.III.2020

2020.03.16
2020-03-31 godz. 10:00
Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz w 2020 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.1.2020

2020.03.12
2020-03-27 godz. 10:00
Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w okresie 12 miesięcy w obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/76/2020

2020.03.12
2020-03-27 godz. 09:00
NAPRAWA I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE W 2020 R Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie SA.270.1.2.2020

2020.03.06
2020-03-27 godz. 09:00
Wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-134/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-134/20

2020.03.11
2020-03-26 godz. 09:00
Budowa otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowa placu manewrowego o pow. 420m2 wraz z punktem czerpania wody (studnią głębinową) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.1.2020

2020.03.10
2020-03-24 godz. 09:00
Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.19.2020

2020.02.12
2020-03-03 godz. 10:00
Dostawa czterech klimatyzatorów kasetonowych do pomieszczenia auli 011 w budynku głównym, z montażem dostarczonych urządzeń w miejscu przeznaczenia, podłączeniem, regulacją i próbnym rozruchem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska ZP/RB-01/20

1