Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.05.14
2021-06-16 godz. 10:00
Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/1/2021

2021.05.10
2021-06-10 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie centrali wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb sal operacyjnych nr 1, nr 2 i nr 3 Centralnego Bloku Operacyjnego oraz sali wybudzeń w Pawilonie C Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/10/2021

2021.05.18
2021-06-09 godz. 11:30
Przebudowa boiska wraz z nadbudową i przebudową budynku szatniowego w kompleksie szkolnym oraz infrastrukturą towarzysząca - ETAP I - przebudowa i nadbudowa budynku szatniowego Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.4.2021

0001.01.01
2021-06-07 godz. 10:00
Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.39.2021

2021.05.05
2021-06-07 godz. 10:00
"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/9/2021

0001.01.01
2021-06-03 godz. 12:00
Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Godziszów Gmina Godziszów RI.0721.5.2021

0001.01.01
2021-06-02 godz. 11:00
Nadbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku OSP w Grojcu Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.9.2021

2021.05.17
2021-06-02 godz. 11:00
Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-206/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-206/21

0001.01.01
2021-06-02 godz. 10:00
Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich – Etap 1 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.38.2021

2021.05.18
2021-06-02 godz. 10:00
Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87" - ETAP IV - ściana A/E7, A/E9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/55/2021/AZP

2021.05.17
2021-06-02 godz. 09:00
Wykonanie 4 pomieszczeń WC wraz z WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Strażaka w Gnojniku. Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2021

2021.05.18
2021-06-02 godz. 09:00
Wymiana okien PCV na nowe aluminiowe w salach wykładowych w Zespole Pomieszczeń Naukowo - Dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/06/2021

2021.05.14
2021-06-01 godz. 11:30
Budowa systemu identyfikacji wizualnej na terenie Gminy Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.3.2021

0001.01.01
2021-06-01 godz. 10:00
Przebudowa obiektu sportowego w Parku im. Powstańców Wlkp. - II części Gmina Śrem BP.271.28.2021.BS

2021.05.17
2021-06-01 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 1 - Renowacja okien w części budynku Collegium Minus - etap II; Część 2 - Remont pomieszczeń po PKO w budynku Collegium Martineum dla potrzeb Wydziału Prawa i Administracji UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/29/B/21

0001.01.01
2021-06-01 godz. 09:45
Przebudowa drogi gminnej nr 675500P Rożdżały - Kobierno. Gmina Opatówek Zp.In.271.8.2021

2021.05.04
2021-05-31 godz. 11:00
Przebudowa drogi gminnej 540285K w km od 0+000 do 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w m. Jawornik Gmina Myślenice BZP/271/50/2021

2021.05.13
2021-05-31 godz. 10:00
Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcję aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2021

0001.01.01
2021-05-31 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej prawej i lewej strony południowej oraz ścian bocznych budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu- etap II Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.25.2021.AŚ

0001.01.01
2021-05-31 godz. 09:45
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku. Gmina Opatówek Zp.In.271.7.2021

2021.05.14
2021-05-31 godz. 09:00
Remont strefy wolnego dostępu Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp.272-197/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-197/21

2021.05.14
2021-05-31 godz. 09:00
Modernizacja pomieszczeń Sekcji Dokumentów Publicznych w łączniku P-A0-A1 i pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-215/21

2021.05.14
2021-05-31 godz. 08:40
Roboty remontowe budynków nr 6 i 12 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 73/2021

2021.05.07
2021-05-28 godz. 15:45
Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Ispina GMINA DRWINIA ZP.271.1.2021

2021.05.11
2021-05-26 godz. 08:00
Budowa wiaty turystycznej w Osieku Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.6.2021

1 2 3