Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2020-09-10 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.08.07
2020-08-27 godz. 11:30
Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Woźniki Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.13.2020

2020.07.30
2020-08-25 godz. 10:00
Remont instalacji systemu sygnalizacji pożaru w piwnicy, na parterze, Ip. i IIp. w obiekcie Domu Studenta nr-7 Herkules ul. Sowińskiego 40/48 w Częstochowie Politechnika Częstochowska ZP/RB-05/20

2020.06.25
2020-08-25 godz. 10:00
Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KCzp.272-255/20

2020.08.07
2020-08-25 godz.
Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego i przebudowa pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" Dostosowanie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji PK do potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. Hali Sportowej HS-1 (16-1), ul. Kamienna 17, Kraków" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/072/2020

2020.08.07
2020-08-24 godz. 10:00
Wymiana wykładziny sportowej na arenie sportowej wraz z niezbędnym rusztem oraz malowaniem linii boisk. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/234/2020

2020.08.07
2020-08-24 godz. 10:00
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.73.2020.MS

2020.08.06
2020-08-21 godz. 11:00
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej w budynku Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15/21 w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.11.2020

2020.08.06
2020-08-21 godz. 10:00
Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco Powiat Głubczycki OR.272.4.2020

2020.08.04
2020-08-20 godz. 10:00
Remont pomieszczenia B200 w budynku "B" Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/226/2020

2020.08.05
2020-08-19 godz. 11:00
Przebudowa i budowa ogólnodostępnych boisk do siatkówki plażowej działka nr 1139/2 w Myślenicach, obręb 0003 Gmina Myślenice BZP/271/42/2020

2020.08.03
2020-08-19 godz. 10:00
Wykonanie robót budowlanych dla I LO w ramach zadania: „Wykonanie decyzji Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie malowania ciągów komunikacyjnych” oraz „Modernizacja sali lekcyjnej celem utworzenia nowoczesnej pracowni multimedialnej przeznaczonej do prac projektowych” - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.80.2020.AŚ

2020.07.31
2020-08-18 godz. 10:00
1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/19/2020

2020.07.31
2020-08-18 godz. 09:00
Modernizacja boiska sportowego w Ołpinach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.11.2020

2020.07.28
2020-08-14 godz. 10:00
Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach Powiat Głubczycki OZ.I.272..2.2020

2020.07.30
2020-08-14 godz. 09:00
Budowa Budynku Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.12.2020

2020.07.28
2020-08-13 godz. 11:30
Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie - segment S1, S2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/069/2020

2020.07.23
2020-08-13 godz. 10:00
Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - renowacja okien w części zachodniej budynku Collegium Minus, Część 2 - prace remontowe malarskie wraz z wymianą skrzydeł drzwiowych w DS. Słubice UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/47/B/20

2020.07.23
2020-08-13 godz. 10:00
Wzmocnienie układu belek w budynku DS.-6 (21-4) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego "Kwadrat" do wymagań ochrony ppoż. budynek DS.-6 (21-4), ul. Skarżyńskiego" Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/068/2020

2020.07.21
2020-08-13 godz. 09:00
Remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-337/20

2020.07.22
2020-08-12 godz. 10:30
Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP I - Stan surowy otwarty Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.27.Zp.2020

2020.07.21
2020-08-12 godz. 10:00
Klimatyzacja w pomieszczeniach budynku "J" Politechniki Rzeszowskiej (dla Studium Języków Obcych i Wydziału Zarządzania PRz) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/210/2020

2020.07.28
2020-08-12 godz. 09:30
Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 9 "Omega" (DS-9) przy ul Budryka 9 w Krakowie KC-zp.272-343/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-343/20

2020.07.27
2020-08-11 godz. 11:00
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PLRU.02.01.00-20-0074/18-00Pn." Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne " dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 29/PN/WU/2020

2020.07.24
2020-08-10 godz. 12:00
modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap - wymiana okien. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN w Krakowie DOP.260.5.2020

1 2