Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2020-11-30 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.10.06
2020-11-05 godz. 10:00
Roboty remontowe w obiektach UAM część 1 montaż klimatyzacji w pomieszczeniu 032 dla serwerowni Centrum Informatycznego w budynku Wydziału Fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 część 2 wymiana posadzki i malowanie pomieszczeń dydaktycznych i laboratorium dla Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki UAM przu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/98/B/20

2020.10.19
2020-11-04 godz. 08:30
wydzielenie odpływów sieciowych z rozdzielni głównej niskiego napięcia (RG-nN) stacji nr 44089 w pawilonie U-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-562/20

2020.10.16
2020-11-03 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/01/2020

2020.10.19
2020-11-03 godz. 09:00
Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.15.2020

2020.10.14
2020-10-30 godz. 10:00
wymiana opraw oświetlenia iluminacyjnego w budynku Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/113/B20

2020.10.13
2020-10-30 godz. 10:00
wymiana instalacji teletechnicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM [SSP, CCTV, SSWiN, zasialnie rezerwowe] - Etap I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/111/B/20

0001.01.01
2020-10-29 godz. 10:00
WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI POMPOWNI P16 (ZADANIE 12) W CHOTOMOWIE Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.23.2020

0001.01.01
2020-10-29 godz. 10:00
Budowa budynku obsługującego basen odkryty przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.75.2020

2020.10.14
2020-10-29 godz. 10:00
Wymiana rozdzielni elektrycznej w pom. nr B-11 w budynku „B” przy ul. W. Pola 2, oraz modernizacja rozdzielni elektrycznej w pom.nr 01 w bud. L-27 Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie; Dostosowanie wejścia do budynku "P" Politechniki Rzeszowskiej dla potrzeb osób niepełnosprawnych; Remont wiatrołapu DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej wraz z wymianą aluminiowych ścianek wydzielających wiatrołap – dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/315/2020

2020.10.13
2020-10-29 godz. 08:30
przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-431/20

0001.01.01
2020-10-28 godz. 10:00
Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Pod Lasem w Miejscowości Lubnów odcinek od ul. Leśnej do ul. Konwaliowej w km 2+277 – do km 2+677 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.74.2020

2020.10.13
2020-10-28 godz. 10:00
Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie PN/MP/9/20

2020.10.07
2020-10-27 godz. 10:00
Prace remontowe w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym na piętrze budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PCz Politechnika Częstochowska ZP/RB-09/20

2020.10.12
2020-10-27 godz. 09:00
Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-549/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-549/20

2020.10.07
2020-10-27 godz. 08:30
przebudowa Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-519/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-519/20

2020.08.17
2020-10-26 godz. 12:00
Budowa budynku Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną (bez wyposażenia) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/73/B/20

2020.10.19
2020-10-26 godz. 10:00
Remont nawierzchni brukowych na terenie Politechniki Rzeszowskiej - dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/321/2020

2020.10.14
2020-10-23 godz. 11:15
Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia Gmina Myślenice BZP/271/55/2020

2020.10.13
2020-10-23 godz. 11:00
Modernizacja Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - Etap III Gmina Myślenice BZP/271/54/2020

2020.10.16
2020-10-23 godz. 10:00
Naprawa odcinków kanalizacji deszczowej przy budynkach "L" i "J" POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/319/2020

2020.10.12
2020-10-22 godz. 11:00
Modernizacja drogi położonej na dz. Nr 524 w m. Zasań gmina Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/53/2020

2020.10.12
2020-10-22 godz. 11:00
Przebudowa boiska sportowego na dz. Nr 120/9 , 161/8 w m. Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/52/2020

2020.10.07
2020-10-22 godz. 10:00
Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/302/2020

2020.10.07
2020-10-22 godz. 10:00
Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach CSK MSWiA w Warszawie. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/23/09/01/2020

1 2