Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.11.16
2019-04-18 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.15.2018

2018.11.16
2019-04-18 godz. 08:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.16.2018

2019.03.12
2019-04-12 godz. 09:30
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karwin w latach 2019-2021 - II postepowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.4.2019

0001.01.01
2019-04-08 godz. 10:00
"Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni "P6" (Zadanie 5) i pompowni "P7" (Zadanie 6) w m. Chotomów i Dąbrowa Chotomowska". Wójt Gminy Jabłonna ZP.271.1.10.2019

2019.03.04
2019-04-03 godz. 09:00
Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/25/2019

2019.02.25
2019-04-02 godz. 11:00
Dostawa narzędzi stosowanych w leśnictwie oraz dostawa artykułów do znakowania drzew i drewna Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie EH.270.2.1.2019

2019.03.14
2019-04-02 godz. 09:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej w ramach zadań inwestycyjnych: A. "Kanalizacja sanitarna sołectwa Zabierzów Bocheński. Kanalizacja sanitarna podciśnieniowo - tłoczna, zlewnia VS3 - zadanie 2" B. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska dla przysiółka Pagórki, gmina Niepołomice". WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.1.2019

2019.03.13
2019-04-01 godz. 10:00
Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzemeśnia Gmina Myślenice BZP/271/4/2019

2019.03.13
2019-04-01 godz. 10:00
Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zasań Gmina Myślenice BZP/271/5/2019

2019.03.12
2019-03-29 godz. 14:00
Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.4.2019

2019.03.14
2019-03-29 godz. 10:00
Budowa drogi Chęciny Al. Piłsudskiego Gmina Chęciny ZP-IX.271.4.2019.PN

2019.03.07
2019-03-29 godz. 10:00
ROBOTY BUDOWLANE - OCIEPLENIE BUDYNKU NR 3 I BUDYNKU NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ KOTŁOWNI SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4.I.2019

2019.03.14
2019-03-29 godz. 09:00
Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-152/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC.zp.272-152/19

2019.03.12
2019-03-28 godz. 09:30
Wymiana drzwi wewnętrznych dwóch pomieszczeń w budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak Politechnika Częstochowska ZP/RB-01/19

2019.03.14
2019-03-27 godz. 12:00
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Myślenicach w ramach budżetu obywatelskiego zadanie pod nazwą: Dzieci są najważniejsze - zakup i montaż podłoża syntetycznego Gmina Myślenice BZP/271/6/2019

2019.03.08
2019-03-26 godz. 11:00
"Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/11/Rb/N/AC/2019

2019.03.08
2019-03-26 godz. 10:00
wymiana 2 szt dźwigów osobowych działających w grupie na nowe z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku B Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu oraz 3 letnia konserwacja dźwigów osobowych w budynku B Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2/B/19

2019.03.11
2019-03-26 godz.
Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.3.1.2019

2019.03.07
2019-03-25 godz. 10:00
Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Wolicy Gmina Chęciny ZP-IX.271.3.2019.PN

2019.03.08
2019-03-25 godz. 10:00
przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii i Traumatologii w CSK MSWiA W Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/26/02/01/2019

2019.03.08
2019-03-25 godz. 09:00
Remont świetlików dachowych pawilonu A-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-131/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-131/19

2019.03.14
2019-03-22 godz. 10:00
Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Doświetlenie skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.07.2019.KG

2019.03.07
2019-03-22 godz. 09:00
Przebudowa toalet w budynku D-8 AGH w Krakowie -KC-zp.272-138/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-138/19

2019.03.04
2019-03-21 godz. 13:15
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica Gmina Pokrzywnica RI.271.2.4.2019.MM

2019.03.07
2019-03-21 godz. 12:45
Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DT.270.2.1.2019

1 2