Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.11.16
2019-01-03 godz. 09:30
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.15.2018

2018.11.16
2019-01-03 godz. 08:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.16.2018

2018.10.26
2018-12-07 godz. 11:40
Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.23.2018

2018.11.16
2018-12-05 godz. 10:00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.29.2018

2018.11.16
2018-12-05 godz. 10:00
Remont pomieszczeń magazynów SiMJU, korytarza RTG i pomieszczenia USG i ułożenie i naprawa posadzek pcv typu Tarkett 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 85/2018

2018.11.16
2018-12-04 godz. 11:00
Wymiana wykładziny w sali 206 w budynku głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-12/18

2018.11.16
2018-12-04 godz. 09:30
Modernizacja oddziałów szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-60/18

0001.01.01
2018-12-03 godz. 11:00
Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/SZP/89/2018

2018.11.16
2018-12-03 godz. 09:00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-602/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-602/18

2018.11.15
2018-11-30 godz. 10:00
Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/377/2018

2018.11.07
2018-11-30 godz. 10:00
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/102/B/18

2018.11.15
2018-11-30 godz. 09:00
Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-593/18

2018.11.14
2018-11-29 godz. 10:00
Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo – granica gminy/województwa Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.19.2018.KG

2018.10.19
2018-11-28 godz. 10:00
adaptacja akustyczna pracowni protetyki słuchu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/75/B/18/2

2018.11.09
2018-11-27 godz. 10:00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.23.2018

2018.10.18
2018-11-27 godz. 09:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie Nr 2 w leśnictwie Raduń w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.11.2018

2018.10.19
2018-11-27 godz.
Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 2 w leśnictwie Raduń, obejmujące budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice SA.270.1.14.2018

2018.10.22
2018-11-26 godz. 09:00
Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/92/2018

2018.10.31
2018-11-23 godz. 09:30
Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego galerii "GIL", bud. W-7 (10-36), Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Nadbudowa budynku Galerii GIL", bud. (10-36), ul. Warszawska 24, Kraków". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/135/2018

2018.11.08
2018-11-23 godz. 09:00
"Budowa drogi leśnej Łysogórki Moryń przy Szkółce Leśnej - III etap" - VI postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.1.10.2018

2018.11.05
2018-11-20 godz. 10:00
Dostawa i montaż 3 daszków nad wyjściami ewakuacyjnymi z budynków ARCUS i DS. AKAPIT Politechniki Rzeszowskiej oraz Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do przewiązki pomiędzy budynkami H i K Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/351/2018

2018.11.05
2018-11-20 godz. 09:30
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2018 roku - etap III Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.15.2018

2018.10.23
2018-11-19 godz. 11:30
Remont dróg wewnętrznych na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej (10-0) przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/138/2018

2018.10.31
2018-11-16 godz. 10:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z zasilaniem w obiekcie byłej Stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/272/2018

2018.10.31
2018-11-16 godz. 10:00
Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/353/2018

1 2