Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.08.06
2020-12-30 godz. 10:00
Montaż obiektów małej architektury turystycznej, modernizacja wiaty edukacyjnej, schodów i pomostu, budowa miejsc postoju Nadleśnictwo Myślibórz S.270.1.4.2019

2020.12.04
2020-12-29 godz. 11:00
Remont sanitariatów i wymiana uszkodzonych płyt gresowych na podestach w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/157/B/20

0001.01.01
2020-12-21 godz. 11:00
Rozbudowa sieci LAN Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-72-2020

2020.11.16
2020-12-18 godz. 10:00
Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.19.2020

2020.12.02
2020-12-17 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.26.2020.KG

2020.12.02
2020-12-17 godz. 10:00
Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.27.2020.KG

2020.12.02
2020-12-17 godz. 10:00
"Adaptacja pracowni w szkołach Powiatu Limanowskiego w ramach projektu "Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.36.2020

2020.11.30
2020-12-17 godz. 09:30
Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.1.1.2020

2020.12.01
2020-12-16 godz. 12:00
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn." WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH " dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 50/PN/MN/2020

2020.12.01
2020-12-16 godz. 10:00
Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/371/2020

2020.11.20
2020-12-15 godz. 10:00
Wykonanie doboru, dostawy i montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w Budynku Dydaktycznym - Obserwatorium Astronomicznego UAM oraz Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/150/B/20

0001.01.01
2020-12-14 godz. 10:00
Wykonanie instalacji osuszania powietrza wraz z przeróbką ciepła technologicznego oraz wykonanie montażu klimatyzacji w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-11-2020

2020.11.20
2020-12-11 godz. 09:00
Stworzenie infrastruktury rekreacyjno - sportowej w podobszarze rewitalizacji w Biesiadkach Gmina Gnojnik RIiD.271.6.2020

2020.11.25
2020-12-11 godz. 08:45
Budowa płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności 11000l w systemie zaprojektuj i wykonaj 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 118/2020

2020.11.19
2020-12-09 godz. 11:00
Wykonanie instalacji audiowizualnej - Pętle Indukcyjne Macierzowe, 8szt w następujących obiektach UAM: 1."Aula A", "Aula B", Collegium Mathematicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, Poznań; 2. Aula, Sala "PARTER", Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań; 3. Sala 2.64 i Sala 3.65, Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań; 4. Sala "AULA", Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, oraz Aula A - Budynek E, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/145/B/20

2020.11.20
2020-12-09 godz. 10:00
Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ul. Morskiej 81-87 oraz w rejonie ul. Grabowo w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/100/2020/AZP

2020.11.20
2020-12-08 godz. 09:30
Roboty remontowe i instalacyjne w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/113/2020

2020.11.17
2020-12-07 godz. 10:00
prace dekarskie na budynku Wydziału Biologii UAM przy ul. Uniwesytetu Poznańskiego 6 oraz Wydziału Chemii UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/149/B/20

2020.11.17
2020-12-04 godz. 10:00
"Dostosowanie obiektu "Starej Kolonii" w Porębie Wielkiej do potrzeb ewakuacyjnych wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków sanitarno - technicznych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.35.2020

2020.11.12
2020-11-30 godz. 10:00
Wymiana opraw oświetlenia awaryjnego wraz z zamontowaniem nowej centrali ppoż. w budynku Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/134/B/20

2020.11.09
2020-11-27 godz. 09:00
remont instalacji wentylacji w budynkach domów studenckich DS16 "Itaka" i DS17 "Arkadia" przy ulicy Tokarskiego w Krakowie - etap 1 - KC-zp.272-596/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp272-596/20

2020.10.27
2020-11-19 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie Politechnika Częstochowska ZP/RB-10/20

2020.10.16
2020-11-09 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku Polikliniki w Siedlcach. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/01/2020

1