Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018.07.31
2018-10-23 godz. 10:00
SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA GMINA DRWINIA ZP.ED.271.3.2018

2018.09.04
2018-10-12 godz. 10:00
Dobudowa szybu windowego do budynku Ł na terenie CSK MSWIA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/20/08/02/2018

2018.09.05
2018-10-05 godz. 10:00
Budowa Uniwersyteckich Obiektów Sportowych etap II (stadion lekkoatletyczny, kort tenisowy otwarty, obiekty gospodarcze wraz z drogami, zielenią i infrastrukturą techniczną) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/83/B/18

2018.09.18
2018-10-05 godz. 09:30
Rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.55.3.2018

2018.08.29
2018-10-05 godz. 09:00
Przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii w CSKMSWIA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/22/08/01/2018

2018.07.31
2018-10-03 godz. 10:00
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2018

2018.09.13
2018-10-02 godz. 11:00
Budowa linii optotelekomunikacyjnej relacji: Politechnika Częstochowska – TZN I. Jasnogórska 84/90 - UJD ul. Dąbrowskiego 14 Politechnika Częstochowska ZP/RB-05/18

2018.09.13
2018-10-02 godz. 11:00
Remont pokoi i sanitariatów na II i VI piętrze budynku oraz zabezpieczenie balkonów na II, IV, V, VI kondygnacji Domu Studenta nr 7 HERKULES Politechnika Częstochowska ZP/RB-06/18

2018.09.07
2018-10-02 godz. 10:00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.20.2018

2018.09.14
2018-10-01 godz. 12:30
Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/070/2018

2018.09.12
2018-10-01 godz. 09:00
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU NADLEŚNICTWA BOLEWICE, MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH SKARB PAŃSTWA PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BOLEWICE NA.270.1.5.2018

2018.09.14
2018-10-01 godz. 09:00
Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin w 2018 r. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.5.2018

2018.08.21
2018-09-28 godz. 10:00
Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/71/2018

2018.09.12
2018-09-28 godz. 10:00
Remont pomieszczeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku 18-1 na terenie CEBEA Politechnika Krakowska ul.Lea 114 Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/118/2018

2018.09.13
2018-09-28 godz. 08:45
Budowa wiaty wolnostojącej w konstrukcji drewnianej z wyposażeniem turystycznym umiejscowionej na działce nr 313 położonej w Widzieńsku, gm. Stepnica Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.12.2018

2018.09.11
2018-09-26 godz. 11:40
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. III postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.18.2018

2018.09.12
2018-09-26 godz. 11:30
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach - etap I Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.17.2018

2018.09.11
2018-09-26 godz. 11:30
Remont instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku zakładowego stanowiącego własność AGH zlokalizowanego przy ul. Gramatyka 7a w Krakowie.- KC-zp.272-464/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-464/18

2018.09.11
2018-09-26 godz. 10:40
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Piasek. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.17.2018

2018.09.11
2018-09-26 godz. 10:00
Remont mieszkań R-82/83, R-31 i R-12 w Domu Asystenta - bud. "R" Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/286/2018

2018.09.05
2018-09-26 godz. 10:00
naprawa gzymsu nad wejściem głównym budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/84/B/18

2018.08.29
2018-09-25 godz. 11:40
Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. III postępowanie. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.16.2018

2018.09.07
2018-09-25 godz. 10:00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem GMINA DRWINIA ZP.271.19.2018

2018.09.10
2018-09-25 godz. 10:00
Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz SA.270.1.12.2018

2018.09.10
2018-09-25 godz. 09:30
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Karwin w 2018 roku - etap II Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin NI.270.13.2018

1 2 3