Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.05.21
2019-06-07 godz. 14:00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.9.2019

2019.05.14
2019-06-07 godz. 10:00
Budowa drogi leśnej wyznaczonej w planie urządzania lasu jako dojazd pożarowy nr 31 w leśnictwie Żmijowiec i Przedlesie, w Nadleśnictwie Międzychód Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.2.2019

2019.05.21
2019-06-06 godz. 10:00
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/106/2019/AEZ

2019.05.20
2019-06-06 godz. 10:00
"Modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu pn.: "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego" współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.13.2019

2019.05.21
2019-06-05 godz. 08:30
przebudowa stacji transformatorowej nr 4079 w bud. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-346/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-346/19

2019.05.02
2019-06-04 godz. 11:00
Budowa obiektów urządzeń wodnych Leśnictwo Grabowo oddz. 115, 116, 117 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna ZG.270.1.4.2019

2019.05.17
2019-06-04 godz. 10:00
Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.12.2019

2019.05.17
2019-06-03 godz. 10:00
Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu OR.272.2.5.2019

2019.05.20
2019-06-03 godz. 09:30
Remont korytarzy pawilonu D-14 - I etap -KC.zp.272-320/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-320/19

2019.04.23
2019-06-03 godz. 09:00
Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/35/2019

2019.04.18
2019-06-03 godz. 09:00
Remont rozdzielni nn-0,4 kV w stacji transformatorowej MST 558 w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/34/2019

2019.05.17
2019-06-03 godz. 09:00
Budowa samodzielnej kancelarii Brwice Gogolice Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mieszkowice SA.270.3.4.2019

2019.05.17
2019-06-03 godz. 08:30
Budowa linii kablowej między RS AGH nr 2 z GPZ Kampus Tauron - KC-zp.272-328/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-328/19

2019.05.02
2019-05-31 godz. 10:30
Remont pokrycia dachowego wraz z konserwacją instalacji odgromowej na budynku Biblioteki Collegium Polonicum UAM w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/30/B/19

2019.05.16
2019-05-31 godz. 10:00
Utrzymanie - naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2019 - II postępowanie PGL LP Nadleśnictwo Gryfino SA.270.2.5.2019

2019.05.16
2019-05-31 godz. 10:00
Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.124.2019

2019.05.16
2019-05-31 godz. 08:45
Wykonanie napraw odcinków dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Goleniów w 2019 r Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE - Nadleśnictwo Goleniów SA.270.2.5.2019

2019.05.14
2019-05-30 godz. 11:40
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.5.2019

2019.05.14
2019-05-30 godz. 10:00
Budowa budynku biurowego, budynku garażowo-gospodarczego, parkingu oraz infrastruktury technicznej, służących gospodarce leśnej Nadleśnictwa Sulęcin, w miejscowości Sulęcin na działkach o nr ewid. gr. 4036/3,4036/4 obręb 0046 Sulęcin. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sulęcin S.270.2.2.2019

2019.05.10
2019-05-30 godz. 09:30
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104606R, dz. ew. nr 43 w miejscowości Kolonia Polska w km 0+040 - 0+972 Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.60.2.2019

2019.05.20
2019-05-30 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego: extra spike, zestawy laryngologiczne, igły lędźwiowe, wężyki do strzykawek automatycznych, akcesoria do przeszczepu skóry, jednorazowy sprzęt medyczny dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-22/19

2019.05.15
2019-05-30 godz. 09:00
Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-333/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-333/19

2019.05.14
2019-05-29 godz. 10:00
Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Myślenice BZP/271/19/2019

2019.05.07
2019-05-29 godz. 10:00
Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/85/2019/AEZ

2019.04.17
2019-05-29 godz. 10:00
Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-210/19

1 2 3