Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.12.30
2021-03-31 godz. 09:00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/93/2020

2020.12.30
2021-02-19 godz. 15:30
Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.9.2020

2020.12.28
2021-02-19 godz. 10:00
wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w postepowaniu przeprowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujących rewitalizację obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę Koszarowca na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/173/B/20

0001.01.01
2021-02-15 godz. 12:00
Budowa ulicy Dębowej w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje) Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.3.2021

0001.01.01
2021-02-12 godz. 12:00
Budowa ulicy Bukowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz budową i przebudową infrastruktury technicznej (bez chodników i zjazdów na posesje) Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.2.2021

2020.12.24
2021-02-08 godz. 10:00
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/186/2020/AZP

2021.01.21
2021-02-08 godz. 10:00
Równanie i żwirowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2021 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.1.2021

2020.12.28
2021-02-05 godz. 10:00
Przebudowa pomieszczeń IX piętra w budynku Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie - Etap II Pododdział Chorób Wewnętrznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/03/2020

2020.12.31
2021-02-04 godz. 10:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice Powiat Głubczycki OR.272.13.2020

2020.12.22
2021-02-04 godz. 10:00
Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/118/2020

2020.12.28
2021-02-03 godz. 10:00
Wykonanie robót instalacyjnych w budynku I Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/01/2020

2020.12.30
2021-02-02 godz. 10:00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku Klisino-Pomorzowice Powiat Głubczycki OR.272.12.2020

2020.12.23
2021-02-01 godz. 10:30
Remont sanitariatów w budynku 18-1 (segment A) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej, ul. Lea 114, Kraków - w formule "zaprojektuj i wykonaj". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/110/2020

2020.12.30
2021-02-01 godz. 10:00
"Zabudowa otwarta rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej 1246O oraz częściowy remont nawierzchni w miejscowości Bernatów" Powiat Głubczycki OR.272.11.2020

2020.12.30
2021-02-01 godz. 08:30
Usługa malowania wszystkich pomieszczeń oraz wymianę opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-734/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-734/20

2020.12.28
2021-01-27 godz. 10:00
Przebudowa Domu Studenckiego DS. AKAPIT POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/397/2020

2020.12.21
2021-01-26 godz. 10:00
remont instalacji elektrycznych w budynku Klubu "Zaścianek" przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - część 3 - KC-zp.272-733/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-733/20

2020.12.22
2021-01-22 godz. 10:00
" Dostarczenie i budowa masztu obserwacyjnego strunobetonowego ppoż. w miejscowości Szerominek - leśnictwo Kuchary, Nadleśnictwo Płońsk", zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę. Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.16.2020

2020.12.23
2021-01-22 godz. 09:00
modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 - WM-zp.2/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WM-zp.2/20

2020.12.29
2021-01-20 godz. 10:00
"Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.41.2020

2020.12.23
2021-01-19 godz. 09:30
„Budowa drewnianej wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, montaż zakupionych tablic edukacyjnych na ścieżce przy rezerwacie przyrody Karsiborskie Paprocie – III postępowanie” Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje SA.270.2.7.2020

2020.12.30
2021-01-18 godz. 08:30
rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory głosowe - KC-zp.272-744/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-744/20

2020.12.23
2021-01-14 godz. 09:00
wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-737/20

2020.12.29
2021-01-13 godz. 12:00
Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-4R-341 Pn." WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH " dofinansowanego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 56/PN/MN/2020

1