Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.12.30
2021-03-31 godz. 09:00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/93/2020

2021.03.04
2021-03-22 godz. 11:30
Prowadzenie całorocznego remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.1.2021

0001.01.01
2021-03-22 godz. 09:45
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa. Gmina Opatówek Zp.In.271.3.2021

0001.01.01
2021-03-19 godz. 10:10
Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej Gmina Śrem BP.271.15.2021.BS

2021.03.04
2021-03-19 godz. 10:00
Remont sali wykładowej K6 w budynku K Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/27/2021

0001.01.01
2021-03-17 godz. 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie boiska otwartego do koszykówki przy ul. Grota Roweckiego/Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.8.2021

0001.01.01
2021-03-16 godz. 09:45
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szałe ul.Słoneczna i ul. Południowa z odgałęzieniami. Gmina Opatówek Zp.In.271.2.2021

0001.01.01
2021-03-15 godz. 10:10
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 29/5 w Śremie Gmina Śrem BP.271.12.2021.BS

0001.01.01
2021-03-15 godz. 10:00
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/5 w Śremie Gmina Śrem BP.271.9.2021.BS

0001.01.01
2021-03-15 godz. 10:00
Zabezpieczenie budynku dawnego spichlerza w Osolinie. GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.19.2021

2021.02.19
2021-03-10 godz. 11:00
Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/2/2021

2020.12.23
2021-03-10 godz. 10:30
Remont sanitariatów w budynku 18-1 (segment A) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej, ul. Lea 114, Kraków - w formule "zaprojektuj i wykonaj". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/110/2020

2021.02.23
2021-03-10 godz. 09:00
Przebudowa laboratorium 018 w pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-32/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.275-32/21

0001.01.01
2021-03-08 godz. 11:00
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku Jaszkowo - Góra - Psarskie Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-5/2021

0001.01.01
2021-03-05 godz. 11:00
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-4/2021

0001.01.01
2021-03-04 godz. 11:00
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brześnica Powiat Śremski w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Śremie PZD.II.343-3/2021

0001.01.01
2021-03-04 godz. 09:45
Remont drogi w miejscowości Zduny ul. Polna Gmina Opatówek Zp.In.271.1.2021

2021.02.11
2021-02-26 godz. 09:00
Przebudowa drogi pożarowej oraz remont parkingu przy pawilonie D-10 - KC-zp.272-21/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-21/21

2020.12.28
2021-02-22 godz. 10:00
Wykonanie robót instalacyjnych w budynku I Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/22/12/01/2020

2020.12.28
2021-02-19 godz. 10:00
wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w postepowaniu przeprowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujących rewitalizację obszaru powojskowego przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez przebudowę Koszarowca na obiekt naukowo-badawczy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Wielkopolską Bibliotekę Prawniczą, etap II Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/173/B/20

1