Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.08.07
2020-09-16 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Nr sprawy: 22/22PN/2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 22/22PN/2020

0001.01.01
2020-09-15 godz. 10:00
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E (GZ-50) w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-255/15/2020

2020.08.07
2020-09-11 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2837/D/20

2020.08.05
2020-09-09 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/50/2020

2020.08.04
2020-09-08 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Politechnika Częstochowska ZP/DK-19/20

2020.08.05
2020-09-08 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-20/20

2020.08.07
2020-09-08 godz. 10:00
Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/13/2020

2020.08.05
2020-09-07 godz. 11:00
Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/28/2020

2020.08.04
2020-09-07 godz. 09:00
Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, immunochemii i serologii wraz z dzierżawą analizatorów w 4 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/14/20/D

2020.08.04
2020-09-07 godz. 09:00
"Dostawa kruszyw do budowy drogi leśnej pożarowej nr 4 w leśnictwie Kania, Nadleśnictwo Dobrzany" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.5.2020

2020.07.28
2020-09-07 godz. 08:50
dostawę diatermii, platformy elektrochirurgicznej, aparatu do kriochirurgii, aparatu do ABR, aparatu EKG foteli zabiegowych i kozetek lekarskich dla inwestycji budowa kompleksu Polikliniki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 86/2020

2020.07.24
2020-09-03 godz. 10:30
Dostawa urządzenia 3D do kontroli geometrii kół i osi pojazdów samochodowych dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-29/A/20

2020.08.03
2020-09-03 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1700/D/20

2020.07.31
2020-09-02 godz. 10:30
Dostawa 3 szt. tabletów graficznych i 1 szt. laptopa 2w1 - KC-zp. 272-297/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-297/20

2020.07.24
2020-09-02 godz. 10:00
dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: część 1: dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Morfologii Zwierząt Wydziału Biologii UAM w Poznaniu część 2: dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu, część 3: dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Marketingu Redakcja "Życie Uniwersyteckie" część 4: dostawa sprzętu komputerowego dla Pracowni Biologii Operacyjnej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2139/D/20

2020.07.31
2020-09-02 godz. 10:00
dostawa 20 szt. krzeseł obrotowych dla WZ - KC-zp.272-333/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-333/20

0001.01.01
2020-09-01 godz. 10:00
Dostawa sprzętu laboratoryjnego - I Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.13.2020

2020.07.21
2020-08-31 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 21/21PN/2020

2020.07.28
2020-08-31 godz. 08:00
Dostawa zestawów komputerowych i drukarek dla inwestycji budowa kompleksu Polikliniki 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 80/2020

2020.07.21
2020-08-25 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-14/20

2020.07.07
2020-08-25 godz. 10:00
Dostawa leków i wyrobów leczniczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/39/2020

2020.07.21
2020-08-25 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 4 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1944/D/20

2020.07.22
2020-08-24 godz. 10:00
dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych i dydaktycznych Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2635/D/20

2020.07.22
2020-08-24 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/205/2020

2020.07.22
2020-08-24 godz. 10:00
Dostawa leków układu sercowo - naczyniowego, pokarmowego, oddechowego i analgetyki SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/46/2020

1 2 3 4 5 6