Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-04-21
2018-06-01 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa strzykawek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/13/04/01/2018

2018-04-13
2018-05-30 godz. 12:00
Dostawa dużego robota pirotechnicznego dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.5.2018

2018-04-18
2018-05-30 godz. 11:00
Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/22/D/N/AC/2018

2018-04-19
2018-05-30 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa szczepionek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/06/04/02/2018

2018-04-21
2018-05-29 godz. 11:00
Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/16/2018

2018-04-20
2018-05-29 godz. 10:00
Dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz foteli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1760/D/18

2018-04-14
2018-05-29 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego wraz z dzierżawą aparatu dla Oddziału Okulistycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/28/03/01/2018

2018-04-21
2018-05-28 godz. 11:00
zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP2375/03/04/01/2018

2018-04-20
2018-05-28 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa różnych wyrobów medycznych oraz roztworów formaldehydu Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/12/04/02/2018

2018-04-21
2018-05-28 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej "Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego" wykonywane w ramach inwestycji "Modernizacja oddziałów: ginekologiczno - położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.IV.2018

2018-04-17
2018-05-25 godz. 11:00
sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku- II partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/13/18

2018-04-19
2018-05-25 godz. 10:00
Dostawa dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowych zestawów samochodowych - 3 szt. do przewozu drewna dłużycowego wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.3.2018

2018-04-13
2018-05-24 godz. 12:00
Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 28 zadaniach asortymentowych Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/21/D/N/L/2018

2018-04-14
2018-05-24 godz. 11:00
Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/11/2018

2018-04-17
2018-05-24 godz. 08:30
dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi - KC-zp.272-160/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-160/18

2018-04-17
2018-05-23 godz. 12:00
Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji diagnostycznej oraz rozbudowa dwóch stacji Image Diagnost Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-35/18

2018-04-14
2018-05-23 godz. 11:00
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/17/2018

2018-04-17
2018-05-23 godz. 10:00
dostawa zestawu komputerowego dla WGiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-175/18

2018-04-17
2018-05-23 godz. 10:00
dostawa stanowiska do badania administracyjnych systemów dynamicznego ważenia pojazdów Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-184/18

2018-04-17
2018-05-23 godz. 09:30
dostawa mebli na wymiar na WIMiIP - KC-zp.272-73/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-73/18

2018-04-17
2018-05-23 godz. 09:00
Dostawa stentów i cewników dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/41/2018

2018-04-13
2018-05-22 godz. 11:00
Dostawa sprzetu komputerowego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/14/18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 907/PN/14/18

2018-04-10
2018-05-18 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa zastawek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/03/02/2018

2018-04-06
2018-05-17 godz. 10:00
dostawa opatrunków oraz obłożeń stosowanych na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/29/2018

2018-04-23
2018-05-15 godz. 10:30
Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/D/18

1 2 3 4 5 6