Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.05.17
2021-06-17 godz. 10:30
Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID lub równowazną wraz z wyposażeniem dodatkowym dla WWNiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-160/21

2021.05.17
2021-06-17 godz. 10:00
Wykonanie sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej - 2 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/52/2021/AZP

2021.05.17
2021-06-17 godz. 10:00
Wykonanie sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki Morskiej - 1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/21/2021/AZP

2021.05.14
2021-06-17 godz. 10:00
sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (notebooków) dla jednostek UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/970/D/21

2021.05.14
2021-06-15 godz. 10:00
dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz dosatwa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli do Domu Studenckiego Babilon Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 4: dostawa mebli wraz z montażem oraz dosatwa wraz z zmontażem sprzętu AGD do Biura Obsługi Studenta i Biura Obsługi Wydziału Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1624/D/21

2021.05.18
2021-06-14 godz. 10:30
dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WEiP - KC-zp.272-190/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-190/21

2021.05.17
2021-06-14 godz. 10:00
dostawa młyna typu planetarnego dla WEiP - KC-zp. 272-183/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-183/21

2021.05.10
2021-06-14 godz. 09:00
Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego użytkowanego w obszarze Bloku Operacyjnego i oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/17/2021

2021.05.12
2021-06-14 godz. 09:00
Wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt AGD oraz sprzęt warsztatowy "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/5/2021

2021.05.14
2021-06-11 godz. 11:00
dostawa dwóch zestawów do ważenia wypornościowego dla WIMIC AGH - KC-zp.272-151/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-151/21

2021.05.11
2021-06-11 godz. 10:00
"Sukcesywna dostawa immunoglobuliny, fibrynogenu ludzkiego". Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-12/21

2021.05.14
2021-06-11 godz. 10:00
Dostawa urządzeń drukujących wraz z zmateriałami eksploatacyjnymi - KC-zp.272-139/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-139/21

2021.05.07
2021-06-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-09/21

2021.05.14
2021-06-10 godz. 10:00
Dostawa mieszadeł magnetycznych: z grzaniem (1 szt.) oraz zwykłych bez grzania (3 szt.) dla WFiIS - KC-zp.272-135/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-135/21

2021.04.30
2021-06-09 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/7/2021

2021.05.05
2021-06-08 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej. Politechnika Częstochowska ZP/DK-08/21

2021.05.04
2021-06-07 godz. 11:00
Dostawa płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 10/10PN/2021

2021.05.04
2021-06-07 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyrobów medycznych I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/15/2021

2021.05.04
2021-06-07 godz. 11:00
Centrum danych wraz z systemem kopii zapasowej umożliwiające obsługę warstwy lokalnej MSIM oraz obsługę środowiska IT Szpitala Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/12/2021

2021.05.07
2021-06-07 godz. 10:30
Dostawa zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich Jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-189/21

0001.01.01
2021-06-07 godz. 10:00
Dostawa systemu bezpośredniego obrazowania laserowego w podczerwieni. Dostawa reflektometrów optycznych. Dostawa aparatury badawczej do pomiaru pola prędkości PIV 3D POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/53/2021

2021.05.05
2021-06-07 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobu medycznego Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/5/2021

2021.05.04
2021-06-07 godz. 09:00
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi oraz odczynników do oznaczeń immunologicznych wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/27/2021

2021.05.11
2021-06-07 godz. 09:00
Dostawa 2 szt. laptopów - KC-zp. 272-149/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-149/21

2021.05.04
2021-06-04 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 55/2021

1 2 3 4 5 6