Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.10.21
2020-11-23 godz. 09:30
Dostawa 1 szt. serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-448/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-448/20

2020.10.19
2020-11-23 godz. 08:00
Dostawy sukcesywne materiałów diagnostycznych, odczynników, worków rozpuszczalnych do bielizny, worków na zwłoki, pojemników na materiał diagnostyczny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 115/2020

2020.10.16
2020-11-20 godz. 13:00
Dostawa półmasek filtrujących dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/09/10/01/2020

2020.10.14
2020-11-20 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Nr sprawy 29/29PN/2020 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 29/29PN/2020

2020.10.20
2020-11-20 godz. 10:00
dostawa 2 szt. laptopów dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-529/20

2020.10.20
2020-11-20 godz. 09:00
Dostawa siatek, skobli i gwoździ do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w roku 2021. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego TTZ.270.1.2.2020

2020.10.20
2020-11-20 godz. 08:30
dostawa spektrometru podczerwieni FTIR - KC-zp.272-548/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-548/20

2020.10.16
2020-11-18 godz. 10:00
dostawy produktów leczniczych, wybranych opatrunków oraz wyrobów medycznych do witrektomii na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 119/2020

2020.10.16
2020-11-18 godz. 09:30
Dostawa i montaż spektrometru emisyjnego UV-VIS dla WGGiOŚ KMPiG-KC-zp.272-497/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-497/20

2020.10.16
2020-11-18 godz. 09:30
Prenumerata czasopism zagranicznych na 2021 rok dla BG - KC-zp.272-484/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-484/20

2020.10.16
2020-11-17 godz. 11:30
Dostawa 3 szt. laptopów dla Biblioteki Głównej - KC-zp.272-515/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-515/20

2020.10.16
2020-11-17 godz. 09:30
Dostawa zestawu analizatora elementarnego CHNS/O (EA) do próbek ciekłych i materiałów stałych oraz automatycznego kalorymetru przeznaczonego do pomiarów ciepeł spalania (HHV) próbek ciekłych i stałych - KC-zp. 272-525/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-525/20

2020.10.16
2020-11-17 godz. 09:30
Dostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WWNiG KC-zp.272-526/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-526/20

2020.10.16
2020-11-17 godz. 09:00
dostawa 1 sztuki zestawu komputerowego stacjonarnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-528/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-528/20

2020.10.16
2020-11-17 godz. 08:30
dostawa 2 sztuk notebooków dla WIMiIP - KC-zp.272-494/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-494/20

2020.10.09
2020-11-16 godz. 10:30
Dostawa stanowiska laboratoryjnego do badań wpływu zatłaczania CO2 na parametry geomechaniczne w litych próbkach skał w warunkach złożowych dla WWNiG Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-527/20

2020.10.14
2020-11-16 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-531/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-531/20

2020.10.14
2020-11-16 godz. 10:00
Zakup energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/24/2020

2020.10.13
2020-11-16 godz. 09:00
Sprzęt laboratoryjny II Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii WIWa.272.18.2020

2020.10.13
2020-11-13 godz. 12:00
Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 40/PN/MN/2020

2020.10.12
2020-11-13 godz. 09:30
dostawę i montaż mebli oraz krzeseł do Jednostek AGH - KC-zp. 272-481/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-481/20

2020.09.30
2020-11-13 godz. 09:00
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen ciekły medyczny do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/64/2020

2020.10.13
2020-11-13 godz. 09:00
dostawa 10 sztuk zestawów komputerowych - używanych, poleasingowych dla WFiIS - KC-zp.272-521/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-521/20

2020.10.13
2020-11-13 godz. 08:30
dostawa 6 sztuk przełączników sieciowych (switch) dla WWNiG - KC-zp.272-511/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-511/20

2020.10.12
2020-11-13 godz. 08:30
Dostawa zestawu zautomatyzowanego analizatora chemisorpcji do dynamicznych pomiarów temperaturowo-programowanych (TPO,TPR,TPD,TPX), chemisorpcji pulsacyjnej, pomiaru pola powierzchni właściwej BET z opcją par, rozszerzonym o możliwości pomiaru wielkości i dystrybucji porów oraz analizy produktów desorpcji - KC-zp.272-524/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-524/20

1 2 3 4 5 6 7 8