Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-02-23
2018-04-04 godz. 11:00
dostawa mebli dla WEAIiIB KC-zp.272-32/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-32/18

2018-02-20
2018-04-04 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych, sprzętu jednorazowego użytku do aparatu LifePort Kidney oraz elektrod naturalnych jednorazowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/08/02/04/2018

2018-02-23
2018-04-02 godz. 10:00
Dostawa komputerów przenośnych i serwera rack KC-zp.272-68/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-68/18

2018-02-14
2018-03-27 godz. 10:00
dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 11/2018

2018-02-13
2018-03-26 godz. 11:00
Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 3/PN/MN/2018

2018-02-15
2018-03-26 godz. 10:00
dostawa laptopów dla WEAIiIB, WIEiT AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie LC-zp.272-24/18

2018-02-09
2018-03-21 godz. 11:30
Dostawa zestawów komputerowych dla WZ, WIMIR - KC-zp.272-49/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-49/18

2018-02-09
2018-03-20 godz. 10:30
dostawa laptopa dla WIEiT KC-zp.272-46/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-46/18

2018-02-06
2018-03-20 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 6/2018

2018-02-09
2018-03-20 godz. 09:00
dostawa serwera - KC-zp.272-23/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-23/18

2018-02-06
2018-03-19 godz. 10:30
dostawa laptopa dla WZ KC-zp.272-47/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-47/18

2018-02-06
2018-03-15 godz. 10:30
Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/007/2018

2018-02-06
2018-03-15 godz. 10:30
Dostawa 16 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-27/18

2018-02-06
2018-03-15 godz. 10:00
Dostawa 1 szt komputera przenośnego - KC-zp.272-53/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-53/18

2018-02-02
2018-03-14 godz. 09:00
Zakup i dostawa mammografu cyfrowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/26/01/01/2018

2018-01-31
2018-03-13 godz. 09:30
dostawa notebooków do Jednostek AGH- KC-zp.272-6/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-6/18

2017-12-18
2018-03-13 godz. 09:00
Rozbudowa usług elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkiem w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego do tego celu doposażenia. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/99/2017

2018-02-01
2018-03-13 godz. 08:30
dostawa 1 szt. zestawu komputerowego i monitora - KC-zp.272-3/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-3/18

2018-01-30
2018-03-12 godz. 10:00
zakup i sukcesywna dostawa radiofarmaceutyków Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP2375/17/01/01/2018

2018-02-02
2018-03-12 godz. 10:00
Dostawa i uruchomienie specjalistycznego sprzętu do ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.5.Zp.2018

2018-01-30
2018-03-08 godz. 08:30
dostawa i montaż stołu wraz z krzesłami na salę 120 WWNiG - KC-zp.272-37/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-37/18

2018-01-17
2018-03-07 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej ramach projektu" Wsparcie SOR W Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.2.I.2018

2018-01-29
2018-03-06 godz. 12:00
Zestaw radiografii cyfrowej do badań połączeń spawanych stali zgodny z normą PN EN ISO 17636-2 dla klasy badania B do badania grubości od.5 mm. INSTYTUT SPAWALNICTWA 7/2017

2018-01-26
2018-03-06 godz. 12:00
Dostawa produktu leczniczego z programu lekowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-12/18

2018-01-26
2018-03-06 godz. 11:00
dostawa komputerów przenośnych dla WGiG KC-zp.272-28/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-28/18

1 2 3 4 5