Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2018-12-20 godz. 11:00
Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-64-2018

2018.11.16
2018-12-20 godz. 09:00
Dostawa 16 zestawów komputerowych do laboratorium marketingu - KC-zp.272-566/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-566/18

0001.01.01
2018-11-30 godz. 12:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim RPZ.272.45.2018

0001.01.01
2018-11-29 godz. 11:00
Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-55-2018

2018.11.16
2018-11-29 godz. 10:00
sukcesywna dostawę artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: torby bawełniane z nadrukiem, parasole z logo UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5854/D/18

2018.11.16
2018-11-29 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 98/2018

2018.11.15
2018-11-28 godz. 11:00
Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:"Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie" Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/44/2018

2018.10.11
2018-11-28 godz. 10:00
Dostawy sukcesywne produktów leczniczych na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 88/2018

2018.10.17
2018-11-28 godz. 09:00
Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.9.2018

2018.10.15
2018-11-27 godz. 12:00
Dostawa produktów leczniczych (w tym leków programowych) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-85/18

2018.11.13
2018-11-27 godz. 11:00
Dostawa zestawów komputerowych z dwoma monitorami - 35 szt. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-572/18

2018.10.19
2018-11-27 godz. 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-18/18

2018.11.16
2018-11-27 godz. 10:30
Dostawa komputerów stacjonarnych dla Zakładu Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/146/2018

2018.10.04
2018-11-27 godz. 10:00
dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 81/2018

2018.10.19
2018-11-27 godz. 10:00
Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/330/2018

2018.11.15
2018-11-27 godz. 10:00
Dostawa materiałów opatrunkowych, kapturów i wkładek przeciwpotnych do Apteki Szpitalnej do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.51.Zp.2018

2018.11.15
2018-11-27 godz. 10:00
Dostawa i montaż stanowisk audytoryjnych do auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/338/2018

2018.10.16
2018-11-26 godz. 12:00
Dostawa produktów do dezynfekcji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-81/18

2018.11.16
2018-11-26 godz. 12:00
Dostawa sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0196/17 pn.: "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 59/PN/MN/2018

2018.11.15
2018-11-26 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 50/2017

2018.10.16
2018-11-26 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych w ramach Programu lekowego Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. TZM/29/P/18

2018.10.19
2018-11-26 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/306/2018

2018.11.15
2018-11-26 godz. 10:00
dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Część 1: Dostawa sprzętu AGD dla Wydziału Matematyki i Informatyki Część 2: Dostawa sprzętu AGD dla Osiedla Studenckiego w Słubicach Część 3: Dostawa sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 4: Dostawa sprzętu RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 5: Dostawa kamery dla Centrum Marketingu/ Sekcja Filmowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 6: Dostawa ekspresów ciśnieniowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4145/D/18

0001.01.01
2018-11-26 godz. 10:00
Dostawa trzech pojazdów do zbierania odpadów Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. log/3/10/2018

2018.11.16
2018-11-26 godz. 10:00
Sukcesywny bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98 oraz oleju napędowego przez okres 36 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/370/2018

1 2 3 4 5 6