Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.02.21
2020-04-01 godz. 11:00
zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych (PB-95, PB-98, ON) tankowanie samochodów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/12/02/02/2020

2020.02.20
2020-03-26 godz. 12:00
zakup i sukcesywna dostawa artykułów higienicznych oraz ręczników papierowych w rolach wraz z dzierżawą dozowników Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/12/02/03/2020

2020.02.07
2020-03-25 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawe materiałów do Mammotomicznej Biopsji wraz z dzierżawą Aparatu. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 3/3PN/2020

2020.02.21
2020-03-25 godz. 10:30
Dostawa serwera komputerowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/652/D/20

2020.02.21
2020-03-25 godz. 10:30
Leasing serwerów przez okres 26 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat - KC-zp.272-62/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-62/20

2020.02.21
2020-03-25 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/011/2020

2020.02.20
2020-03-25 godz. 10:00
Dostawa 1 szt.serwera plików dla UCI- KC-zp.272-63/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-63/20

2020.02.13
2020-03-20 godz. 10:30
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego oraz podstawy jezdnej do sali konferencyjno-szkoleniowej UCI Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-71/20

2020.02.18
2020-03-20 godz. 10:00
Zakup i dostawa mebli dla WIMiIP - KC-zp.272-76/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-76/20

2020.02.18
2020-03-20 godz. 09:00
Dostawa serwera, pamięci RAM, dysku twardego i kontrolera macierzy dla WGGiOŚ. KC-zp.272-64/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-64/20

2020.02.13
2020-03-20 godz. 09:00
Zakup i dostawa cytorobota z oprogramowaniem zarządzającym produkcją leków wraz z licencją oprogramowania cytoasystent oraz pracami integracyjnymi w zakresie integracji zakupionych rozwiązań IT z systemem HIS szpitala i programem aptecznym. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/17/01/01/2020

2020.02.14
2020-03-18 godz. 13:00
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych Gmina Pokrzywnica RI.271.1.1.2020

2020.02.11
2020-03-18 godz. 10:30
Dostawa krzeseł do laboratoriów dydaktycznych KAiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-70/20

2020.02.14
2020-03-18 godz. 10:00
dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/126/D/20

2020.02.06
2020-03-16 godz. 10:00
dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 10/2020

2020.02.10
2020-03-12 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli biurowych do pawilonu B-3, pok. 218 dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-66/20

2020.02.10
2020-03-12 godz. 10:00
Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18 Politechnika Częstochowska ZP/DK-03/20

2020.02.10
2020-03-12 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrometru NMR 600 MHz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6917/D/19

2020.02.07
2020-03-11 godz. 12:00
zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych medycznych i sterylnych wyrobów z włókniny Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMiZP-2375/22/01/01/2020

2020.02.06
2020-03-10 godz. 10:00
dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu SONATA BIS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6232/D/1/19

2020.02.04
2020-03-09 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawa płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych i zaopatrzenia materiałowego dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 4/4PN/2020

2020.02.21
2020-03-06 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/37/2020/AZP

2020.02.04
2020-03-06 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA - KC-zp.272-20/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-20/20

2020.02.03
2020-03-06 godz. 10:00
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.05.2020

2020.01.27
2020-03-06 godz. 09:00
Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu Gminy Kuryłówka Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.63.2.2020

1 2 3 4 5