Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019.09.13
2019-10-23 godz. 11:00
DOSTAWA LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.4.IX.2019

2019.09.13
2019-10-18 godz. 10:30
Najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym dwa urządzenia wg specyfikacji nr 1, dwa urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla Studium Języków Obcych AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-563/19

2019.09.10
2019-10-17 godz. 11:00
zakup i sukcesywna dostawa mikrosfer Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/23/08/02/2019

2019.09.13
2019-10-16 godz. 11:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej celem doposażenia Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PBU1/0326/16 Pn." Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego" Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/PN/WU/2019

2019.09.12
2019-10-15 godz. 10:00
dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 97/2019

2019.09.05
2019-10-14 godz. 11:00
zakup i sukcesywna dostawa stengraftów aortalnych i obwodowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/09/08/01/2019

2019.09.04
2019-10-14 godz. 10:00
dostawa sprzętu komputerowego - 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4019/D/19

2019.09.10
2019-10-11 godz. 08:30
Dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb AGH, KC-zp.272-475/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-475/19

2019.09.09
2019-10-10 godz. 11:00
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 37/PN/MN/2019

2019.09.09
2019-10-10 godz. 10:00
Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i sterylnych kompletów operacyjnych wraz depozytem Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/19/2019

2019.09.02
2019-10-09 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III partie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3628/D/19

2019.09.06
2019-10-09 godz. 09:30
dostawa 1 szt. analizatora widma - KC-zp. 272-452/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-452/19

2019.09.03
2019-10-07 godz. 10:30
Sukcesywna dostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla wszystkich Jednostek AGH. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-464/19

2019.09.02
2019-10-07 godz. 10:00
dostawa czasopism i baz danych 2020 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4047/D/19

2019.09.04
2019-10-07 godz. 08:30
Dostawy materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 90/2019

2019.09.04
2019-10-07 godz. 08:30
dostawa przełączników sieciowych - 25 szt. - KC-zp.272-555/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-555/19

2019.09.03
2019-10-04 godz. 09:30
dostawa 1 sztuki kamery termowizyjnej dla AGH- KC-zp.272-565/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-565/19

2019.08.30
2019-10-03 godz. 09:30
dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pom. nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia w paw. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-560/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-560/19

2019.09.02
2019-10-02 godz. 10:30
Dostawa 12 szt. ergonomicznych foteli biurowych dla WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-570/19

2019.08.30
2019-10-02 godz. 09:30
dostawa segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-542/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-542/19

2019.08.30
2019-10-02 godz. 09:00
referencyjny, uniwersalny przyrząd do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-524/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-524/19

2019.08.02
2019-09-30 godz. 10:30
dostawa kolorowej kserokopiarki laserowej A3 dla WEiP - KC-zp.272-484/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-484/19

2019.08.26
2019-09-30 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb "Wodociągi Niepołomice,, sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach. WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.2.2019

2019.08.26
2019-09-30 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/25/2019

2019.08.26
2019-09-30 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa asortymentu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/54/2019

1 2 3 4 5 6