Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.05.25
2020-07-02 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. serwera i 17 szt. switchy sieciowych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-205/20

2020.05.25
2020-06-30 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-11/20

2020.05.25
2020-06-25 godz. 10:00
ddostawę 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-166/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-166/20

2020.05.25
2020-06-25 godz. 09:30
Dostawa 1 szt.serwera plików dla UCI- KC-zp.272-198/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-198/20

2020.05.15
2020-06-23 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-10/20

2020.05.18
2020-06-19 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1229/D/20

2020.05.15
2020-06-18 godz. 11:00
Zakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/17/2020

2020.05.11
2020-06-18 godz. 10:00
Dostawa sprzetu komputerowego - 7 Części, nr przetargu ZP/1220/D/20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1220/D/20

2020.05.18
2020-06-18 godz. 10:00
dostawa 6 sztuk zestawów komputerowych typu All in One dla potrzeb Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-211/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/20

2020.05.11
2020-06-17 godz. 11:00
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, płynów do odżywiania pozajelitowego oraz produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 12/12PN/2020

2020.05.12
2020-06-16 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-09/20

2020.04.30
2020-06-15 godz. 10:00
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza i Politechniki Świętokrzyskiej przez okres 24 miesięcy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/112/2020

2020.02.24
2020-06-15 godz. 09:30
dostawa przełącznika sieciowego (switch)- dla Uczelnianego Centrum Informatykji -10 szt. - KC-zp.272-95/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-95/20

2020.05.05
2020-06-15 godz. 09:30
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/7/2020

2020.05.12
2020-06-15 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp.272-174/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-174/20

2020.05.12
2020-06-15 godz. 09:00
Dostawa leku programowego Triflurydyna/Typiracyl Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-22-20

2020.04.23
2020-06-10 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 4 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/46/2020/AZP

2020.05.26
2020-06-10 godz. 10:00
dostawa sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1606/D/20

2020.05.26
2020-06-09 godz. 10:00
Sukcesywną dostawę rękawic medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-26/20

2020.05.04
2020-06-09 godz. 09:30
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. SzW/1/2020

2020.05.04
2020-06-08 godz. 09:30
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów pn.: "Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia uczelni" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18 oraz "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22", dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/047/2020

2020.05.26
2020-06-08 godz. 09:30
Doposażenie w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-23/20

2020.05.26
2020-06-05 godz. 10:30
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Z.II.260.23.Zp.2020

2020.05.25
2020-06-05 godz. 10:00
DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU "MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY" DLA DZIAŁANIA 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , PODDZIAŁANIA 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE - MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.3.V.2020

2020.05.05
2020-06-05 godz. 10:00
dostawa foteli oraz krzeseł dla inwestycji pn: Rozbudowa i nadbudowa pawilonu S-1 AGH w Krakowie. KC-zp.272-179/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-179/20

1 2 3 4 5