Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020.01.23
2020-02-26 godz. 11:30
Dostawa serwerów dla Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/156/2019

2020.01.24
2020-02-26 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/15/D/20

2020.01.22
2020-02-25 godz. 10:00
Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe UMG w roku 2020 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/8/2020/AZP

2020.01.22
2020-02-24 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa immunoglobuliny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-03/20

2020.01.22
2020-02-24 godz. 09:30
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-02/20

2020.01.16
2020-02-21 godz. 09:30
Dostawa 4 szt.switch dla Uczelnianego Centrum Informatykji - KC-zp.272-11/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-11/20

2020.01.17
2020-02-21 godz. 09:30
Dostawa leków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/40/2019

2020.01.16
2020-02-19 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5277/D/19

2020.01.13
2020-02-18 godz. 10:00
Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.01.2020

2020.01.14
2020-02-18 godz. 10:00
dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 3/2020

2020.01.15
2020-02-17 godz. 09:00
Zakup, dostawa i montaż robota chirurgicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/10/01/01/2020

2020.01.08
2020-02-13 godz. 10:00
Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych. Szpital Specjalistyczny PPN/L/9/19

2019.11.29
2020-02-11 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/DK-44/19

2020.01.23
2020-02-10 godz. 10:00
Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/23/2020

2020.01.07
2020-02-07 godz. 13:00
zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów angiologicznych i kardiologii inwazyjnej wraz z dzierżawą Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/11/12/02/2019

2020.01.07
2020-02-07 godz. 11:00
dostawa 4 szt. projektorów multimedialnych dla WEAIiIB - KC-zp.272-6/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-6/20

2020.01.07
2020-02-07 godz. 09:30
dostawa komputera przenośnego - KC-zp. 272-9/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-9/20

2020.01.06
2020-02-07 godz. 09:00
DOSTAWA IMPLANTÓW WRAZ Z INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ZOZ.DZP.271.9.XII.2019

2019.12.23
2020-02-06 godz. 13:00
zakup i sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów radiologicznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/02/12/01/2019

2020.01.03
2020-02-06 godz. 11:00
Zakup i dostawa implantów ortopedycznych oraz zestawu do zamkniętego drenażu ran dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/47/2019

2020.01.21
2020-02-05 godz. 10:00
dostawa dostępu do elektronicznej bazy aktów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7121/D/19

2020.01.21
2020-02-04 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/12/D/20

2020.01.22
2020-02-04 godz. 09:00
Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z backup'em i dostawą odczynników oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanego analizatora immunohematologicznego IH-500 Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-1/20

2020.01.24
2020-02-03 godz. 10:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2020/AZP

2020.01.20
2020-02-03 godz. 10:00
dostawa komory fitotronowej, komory klimatycznej z nawilżaczem ultradzwiękowym, komory laminarnej i sonikatora. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6389/D/1/19

1 2 3 4 5