Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.03.01
2021-04-06 godz. 12:00
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 1/PN/MN/2021

2021.03.03
2021-04-06 godz. 09:30
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 10/2021

2021.03.01
2021-04-02 godz. 13:00
Dostawa jednorazowych wyrobów z włókniny do CSK MSWiA w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSK DZP-2375/01/02/01/2021

2021.02.26
2021-03-30 godz. 11:00
Dostawa oprogramowania repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Blok Operacyjny, Zakażenia Szpitalne w ramach projektu Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM) Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-4/21

2021.03.03
2021-03-30 godz. 11:00
Dostawa odczynników chemicznych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-3/21

2021.02.26
2021-03-30 godz. 10:00
„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce nr 3176 obr. ewidencyjny Szerominek, gm. Płońsk” Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.4.2021

2021.03.02
2021-03-29 godz. 10:30
Dostawa 1 szt. serwera obliczeniowego z akceleratorami graficznymi - KC-zp. 272-5/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-5/21

2021.03.02
2021-03-29 godz. 09:30
Dostawa mieszarki ślimakowej (homogenizatora) do ceramicznych mas plastycznych z odpowietrzaniem próżniowym - KC-zp. 272-30/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-30/21

2021.02.26
2021-03-26 godz. 10:30
dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek AGH - KC-zp.272-13/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-13/21

2021.02.19
2021-03-25 godz. 11:00
Dostawa Środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 2/2PN/2021

2021.02.19
2021-03-25 godz. 10:00
dostawa sprzetu komputerowego do jednostek organizacyjnych UAM - 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6149/D/20

2021.02.26
2021-03-25 godz. 09:30
Dostawa foteli obrotowych dla WZ - KC-zp. 272-15/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-15/21

2021.02.23
2021-03-22 godz. 09:00
Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń do przeprowadzania procesów zgazowania i pirolizy oraz badania aktywności katalizatorów w procesach termicznej konwersji paliw dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki - KC-zp.272-7/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-7/21

2021.03.03
2021-03-18 godz. 10:30
Dostawa projektora dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-02/A/21

2020.12.02
2021-03-18 godz. 10:00
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/18/2020

0001.01.01
2021-03-17 godz. 10:00
Dostawa artykułów żywnościowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.04.2021

2021.02.09
2021-03-16 godz. 11:00
Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/1/2021

0001.01.01
2021-03-16 godz. 10:00
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.03.2021

0001.01.01
2021-03-15 godz. 12:00
Dostawy (UE) Datacomp_użytkownik testowy 29/ZP/2021

2021.02.16
2021-03-15 godz. 10:30
dostawa 13 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-6/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-6/21

0001.01.01
2021-03-15 godz. 10:00
Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 01/ZP/2021/U

2021.03.03
2021-03-15 godz. 09:30
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Centrum e-Learningu AGH - KC-zp. 272-16/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-16/21

2021.02.26
2021-03-12 godz. 11:00
Zakup czterech respiratorów dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach zadania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa pn. Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/5/2021

2021.03.04
2021-03-12 godz. 11:00
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do oddziału i poradni Geriatrycznej ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych w ramach projektu "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego "w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- SPR Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/12/D/N/AC/2021

0001.01.01
2021-03-12 godz. 10:00
Dostawa implantów do zabiegów na kręgosłupie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.02.2021

1 2 3 4