Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
0001.01.01
2019-09-25 godz. 11:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 36/PN/WU/2019

2019.08.21
2019-09-25 godz. 10:00
Dostawa urządzeń elektronicznych RID/2019/GA/1 - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/154/2019/AEZ

2019.08.21
2019-09-23 godz. 09:30
dostawa 7 szt. laptopów - KC-zp. 272-505/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp. 272-505/19

2019.07.15
2019-09-23 godz. 09:15
Dostawa elektrod diagnostycznych i cewników ablacyjnych dla Pracowni Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku SZW/DZP/50/2019

2019.08.20
2019-09-19 godz. 10:00
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Laboratorium Biofizyki Molekularnej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3660/D/19

2019.08.16
2019-09-18 godz. 11:30
Dostawa 100 szt. krzeseł do sal dydaktycznych dla WIMiIP - Kc-zp.272-538/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-538/19

2019.08.16
2019-09-18 godz. 10:30
dostawa 1 sztuki macierzy dyskowej oraz 78 sztuk zestawów komputerowych dla WIMiIIP - KC-zp.272-474/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-474/19

2019.08.16
2019-09-18 godz. 09:30
Zakup dwóch uniwersalnych mikrofonów nagraniowo-pomiarowych dla WIMiR - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-522/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-522/19

2019.08.07
2019-09-18 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa szczepionek Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/01/2019

2019.08.13
2019-09-13 godz. 10:00
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 20/20/PN2019

2019.08.07
2019-09-12 godz. 11:00
Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, drożdżaków i beztlenowców, wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, testów paskowych do oznaczania minimalnych stężeń hamujących leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych testów do oznaczania MIC Kolistyny metodą rozcieńczeń na mikropłytce Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/15/07/01/2019

2019.08.12
2019-09-12 godz. 10:30
Dostawa serwerów wraz z niezbędnymi licencjami i okablowaniem potrzebnym do podłaczenia ich do aktualnej infrastruktury dla WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-510/19

2019.08.09
2019-09-12 godz. 09:30
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-30/19

2019.08.09
2019-09-12 godz. 09:30
Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-31/19

2019.08.07
2019-09-11 godz. 09:00
zakup i sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZp-2375/25/07/02/2019

2019.08.07
2019-09-10 godz. 11:30
Dostawa komputera PC, urządzeń mobilnych oraz drobnych części elektronicznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości" Politechnika Częstochowska ZP/DK-29/19

2019.08.08
2019-09-10 godz. 10:30
dostawa 3 sztuk licencji Oracle Database lub równoważnych - KC-zp.272-514/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-514/19

0001.01.01
2019-09-10 godz. 09:00
Sukcesywne dostawy leków Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-41-2019

2019.08.01
2019-09-09 godz. 09:00
Dostawa mieszanki o uziarnieniu 0/63 mm, kruszywo łamane klasy C90/3 (z otaczaków i surowców skalnych) do budowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łobez Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie DD.270.2.9.2019

2019.08.02
2019-09-06 godz. 11:00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 2/PN/2019

2019.08.20
2019-09-05 godz. 11:00
Dostawa plandek okryciowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.22.2019

2019.07.24
2019-09-05 godz. 10:00
Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3748/D/19

2019.08.05
2019-09-05 godz. 10:00
Dostawa sprzężonego układu nanoindentera z mikroskopem sił atomowych (AFM) umożliwiającego wysokorozdzielcze mapowanie powierzchni wraz z pełną charakterystyką fizykochemiczną wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-533/19

2019.08.20
2019-09-05 godz. 09:00
Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/59/2019

2019.08.02
2019-09-04 godz. 09:15
zakup i montaż mobilnego cyfrowego aparatu rtg z ramieniem C z płaskim detektorem i obrazowaniem 3D oraz systemu śródoperacyjnego monitorowania neurofizjologicznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZP-2375/25/07/04/2019

1 2 3 4 5