Szczegóły zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Kod pocztowy: 37-400

Miejscowość: Nisko

Telefon: (015) 8416 703

Fax: (015) 8146 704

E-mail: przetargi@szpital-nisko.pl

WWW: www.szpital-nisko.pl


Archiwum