Szczegóły zamawiającego

GMINA NIEPOŁOMICE

Ulica, numer: Pl. Zwycięstwa 13

Kod pocztowy: 32-005

Miejscowość: Niepołomice

Telefon: (12 ) 250-94-04

Fax: (12 ) 250-94-00

E-mail: zp@niepolomice.com

WWW: www.niepolomice.eu


Ogłoszenia (128)

Roboty (60)

Temat Sygnatura
Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów Klubu Dziecięcego w części budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. ZP.271.20.2019

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże. Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Podłęże ZP.271.21.2019

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z w zbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże". Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Podłęże ZP.271.17.2019

Budowa łącznika komunikacyjnego między budynkiem Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II i budynkiem ARiMR ZP.271.15.2019

Wymiana nawierzchni urazogennej wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Krakowskiej w Niepołomicach ZP.271.14.2019

Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku ZP.271.12.2019

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach ZP.271.8.2019

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. ZP.271.7.2019

Budowa , przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zagórzu ZP.271.5.2019

Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO CZARNI STANIĄTKI ZP.271.4.2019

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem ZP.271.3.2019

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego ZP.271.1.2019

Przebudowa budynku Izby Regionalnej usytuowanego na dz. nr 2512/1 w miejscowości Niepołomice, Gmina Niepołomice w ramach rewitalizacji obiektu ZP.271.30.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.29.2018

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. ZP.271.25.2018

Przebudowa ulicy Portowej na terenie Niepołomic ZP.271.24.2018

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ochmanów ZP.271.23.2018

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). ZP.271.13.2018

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. ZP.271.15.2018

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice ZP.271.20.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.21.2018

Przedmiotem zamówienia jest: asfaltowanie dróg na terenie Gminy Niepołomice z wykonaniem poboczy, odwodnieniem (rowy przydrożne) oraz robotami towarzyszącymi - humusowanie, regulacja kratek ściekowych, włazów kanałowych itp. ZP.271.18.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.12.2018

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice ZP.271.10.2018

Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną ZP.271.9.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach ZP.271.7.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum) ZP.271.6.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach ZP.271.4.2018

Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba ZP.271.41.2017

Oświetlenie Stadionu Miejskiego KS PUSZCZA w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego. ZP.271.40.2017

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Niepołomice ZP.271.39.2017

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny) ZP.271.33.2017

Stabilizacja osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z przeniesieniem sieci wodociągowej fi 110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej fi 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w Ochmanowie ZP.271.28.2017

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny) ZP.271.26.2017

"Stabilizacja osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z przeniesieniem sieci wodociągowej ?110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej ? 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w Ochmanowie" ZP.271.23.2017

Modernizacja dróg w roku 2017 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice polegające na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno asfaltowych oraz nawierzchni z kruszywa łamanego ZP.271.20.2017

Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną ZP.271.19.2017

Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,, ZP.271.14.2017

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - Część 1 - Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3- Maja 23 ZP.271.12.2017

Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,, ZP.271.9.2017

Przebudowa ulicy Suszówka na terenie Niepołomic ZP.271.8.2017

Przebudowa ulicy Suszówka na terenie Niepołomic ZP.271.7.2017

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - Część 1 - Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3- Maja 23 ZP.271.6.2017

Budowa kanalizacji opadowej DN 600 wraz z przekroczeniem torów kolejowych linii 091 Kraków-Medyka w km 19+028 w rurze ochronnej DN 800mm oraz z wylotem wód opadowych do potoku Drwinka w obszarze terenu kolejowego zamkniętego oraz poza terenem kolejowym zamkniętym ZP.271.5.2017

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o. ZP.271.3.2017

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej oraz przebudowa budynku usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynkach: elektryczną, gazową, c.o., wody, kanalizacji oraz budowę przyłączy wody i energii elektrycznej, gazu i kanalizacji do budynku na działkach nr ewid. 712, 703, 694/2 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice- etap I - bez budynku usługowego. ZP.271.14.2016

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o. ZP.271.13.2016

"Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej oraz przebudowa budynku usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynkach: elektryczną, gazową, c.o., wody, kanalizacji oraz budowę przyłączy wody i energii elektrycznej, gazu i kanalizacji do budynku na działkach nr ewid. 712, 703, 694/2 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice- etap I - bez budynku usługowego". ZP.271.12.2016

Przebudowa chodnika w ciągu DW 964 na odc. 320 km 3+189 - km 4+606 w zakresie wykonania remontu chodnika wraz z krawężnikiem oraz odwodnieniem (ul. Wielicka w Niepołomicach) ZP.271.7.2016

Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.4.2016

Wybór Generalnego Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Niepołomice mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz niezbędnych dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych ZP.271.2.2016

Zaprojektowanie i realizacja inwestycji obejmująca modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków : usługowego i remizy strażackiej w Podłężu, działka nr 712 ZP.271.1.2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w ok. km. 2+828 ( odc.ref.410) - ok. km. 3+908 ( odc.ref.4100) w m. Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska ZP.271.21.2015

Zaprojektowanie i wybudowanie szkoły podstawowej w Niepołomicach wraz z przylegającym otoczeniem. ZP.271.20.2015

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na wykonaniu chodnika, zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonaniem przejść dla pieszych ZP.271.9.2015

Przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum wraz z instalacjami wewnętrznymi położonego w Woli Batorskiej na działce nr 690, jednostka ewidencyjna: Niepołomice etap I i II. ZP.271.8.2015

Budowa budynku szkoleniowego kształcenia zawodowego ZP.271.5.2015

Aktywizacja terenów wiejskich na południe od Niepołomic poprzez modernizację połączenia drogowego miejscowości Podłęże, Staniątki, Zagórze ZP.271.4.2015

Prace nawierzchniowe na drogach gminnych w Gminie Niepołomice w 2015 roku ZP.271.3.2015

BUDOWĘ INFRASTYRUKTURY DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ - VOL. II.- w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ZP.271.2.2015

Dostawy (25)

Temat Sygnatura
DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. ZP.NPR.271.3.2019

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. ZP.NPR.271.2.2019

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. NPR.271.1.2019

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego ZPOSPS.271.1.2019

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. ZP.271.11.2019

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r. ZP.271.6.2019

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r. ZP.271.2.2019

Dostawa energii elektrycznej dla gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.19.2018

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Wola Batorska ZPOSPWB.271.1.2018

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu Cyfrowe Niepołomice ZP.271.5.2018

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu Cyfrowe Niepołomice ZP.271.1.2018

Dostawa i instalacja Echokardiografu wysokiej klasy na potrzeby Niepołomickiego Centrum Kardiologii w Niepołomicach NCM.271.1.2017

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim ZP.271.27.2017

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ ZP.271.25.2017

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły podstawowej ZP.271.21.2017

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ ZP.271.18.2017

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu - Cyfrowe Niepołomice. ZP.271.17.2017

Wyposażenie wnętrz nowej szkoły podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy ZP.271.16.2017

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu - Cyfrowe Niepołomice. ZP.271.10.2017

Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (17+1), rok produkcji 2016, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dwóch osób na wózkach inwalidzkich). ZP.271.16.2016

Dostawa Ambulansu sanitarnego typu C w formie leasingu finansowego ZP.271.19.2015

Dostawa energii elektrycznej dla gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.14.2015

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach ZP.271.15.2015

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach ZP.271.13.2015

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w branży mechanicznej ZP.271.11.2015

Usługi (43)

Temat Sygnatura
Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.26.2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podłężu i Woli Batorskiej. ZP.271.22.2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.19.2019

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 23 i ul. Szkolna 3 w Niepołomicach oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki ZP.271.18.2019

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach ZP.271.16.2019

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach Projektu Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice - etap 2 ZP.271.13.2019

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (MOA) - nadzór inwestorski ZP.271.10.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża) ZP.271.9.2019

Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.33.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wodna w Niepołomicach ZP.271.28.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.26.2018

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice w sezonach zimowym 2018/2019 i 2019/2020 ZP.271.27.2018

Przeprowadzenie kursów w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim ZP.271.22.2018

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Ośrodków Adaptacyjno - Rehabilitacyjnych oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki ZP.271.16.2018

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 23 i ul. Szkolna 3 w Niepołomicach oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. ZP.271.17.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,, ZP.271.14.2018

Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach Oświatowych na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.11.2018

Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.3.2018

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.38.2017

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł ZP.271.36.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.34.2017

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.31.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wodna w Niepołomicach ZP.271.30.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.29.2017

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej w Niepołomicach i Gimnazjum oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu ZP.271.24.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.22.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie systemu e-Urząd dla potrzeb Gminy Niepołomice. ZP.271.11.2017

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,, ZP.271.15.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.13.2017

Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.4.2017

Pełnienie ochrony zbiorów Muzeum Niepołomickiego oraz dzieł sztuki Muzeum Narodowego w Krakowie eksponowanych na Zamku Królewskim, w Niepołomicach ZP.MN.271.1.2017

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.300.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr XXV/357/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 ZP.271.15.2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów ZP.MGOPS.271.1.2016

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Niepołomice w sezonach zimowym 2016/2017 i 2017/2018 ZP.271.10.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.8.2016

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej w Niepołomicach i Gimnazjum oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespółu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu ZP.271.6.2016

Finansowanie wydatków Gminy Niepołomice poprzez wykup wierzytelności do kwoty 19.080.000,00 zł, ZP.271.5.2016

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 5. 000.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 2 grudnia 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. ZP.271.26.2015

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Niepołomice. ZP.271.17.2015

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Ośrodków Adaptacyjno-Rehabilitacyjnych oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. ZP.271.12.2015

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.10.2015

Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.7.2015

Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, ZP.271.1.2015

Wyniki (96)

Temat Sygnatura
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.19.2019

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. ZP.NPR.271.3.2019

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Podłężu i Woli Batorskiej. ZP.271.22.2019

Dostosowanie istniejących pomieszczeń do wymogów Klubu Dziecięcego w części budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. ZP.271.20.2019

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże. Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Podłęże ZP.271.21.2019

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 23 i ul. Szkolna 3 w Niepołomicach oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki ZP.271.18.2019

Wymiana nawierzchni urazogennej wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Krakowskiej w Niepołomicach ZP.271.14.2019

Budowa łącznika komunikacyjnego między budynkiem Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II i budynkiem ARiMR ZP.271.15.2019

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na błoniach w Niepołomicach ZP.271.16.2019

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego ZPOSPS.271.1.2019

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez osoby fizyczne w ramach Projektu Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Niepołomice - etap 2 ZP.271.13.2019

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. ZP.271.11.2019

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (MOA) - nadzór inwestorski ZP.271.10.2019

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża) ZP.271.9.2019

Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach ZP.271.8.2019

Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO CZARNI STANIĄTKI ZP.271.4.2019

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem ZP.271.3.2019

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. ZP.271.7.2019

Budowa , przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Zagórzu ZP.271.5.2019

Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego ZP.271.1.2019

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r. ZP.271.6.2019

Przebudowa budynku Izby Regionalnej usytuowanego na dz. nr 2512/1 w miejscowości Niepołomice, Gmina Niepołomice w ramach rewitalizacji obiektu ZP.271.30.2018

Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.33.2018

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I (obwodnica Podłęża). ZP.271.13.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.26.2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wodna w Niepołomicach ZP.271.28.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.29.2018

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice w sezonach zimowym 2018/2019 i 2019/2020 ZP.271.27.2018

Przebudowa ulicy Portowej na terenie Niepołomic ZP.271.24.2018

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. ZP.271.25.2018

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ochmanów ZP.271.23.2018

Dostawa energii elektrycznej dla gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.19.2018

Przeprowadzenie kursów w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim ZP.271.22.2018

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice ZP.271.20.2018

Przedmiotem zamówienia jest: asfaltowanie dróg na terenie Gminy Niepołomice z wykonaniem poboczy, odwodnieniem (rowy przydrożne) oraz robotami towarzyszącymi - humusowanie, regulacja kratek ściekowych, włazów kanałowych itp. ZP.271.18.2018

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Ośrodków Adaptacyjno - Rehabilitacyjnych oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki ZP.271.16.2018

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6 x 6 dla OSP Wola Batorska ZPOSPWB.271.1.2018

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej ul. 3 Maja 23 i ul. Szkolna 3 w Niepołomicach oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. ZP.271.17.2018

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,, ZP.271.14.2018

Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach Oświatowych na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.11.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum) ZP.271.6.2018

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu Cyfrowe Niepołomice ZP.271.5.2018

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny) ZP.271.33.2017

Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.3.2018

Oświetlenie Stadionu Miejskiego KS PUSZCZA w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego. ZP.271.40.2017

Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba ZP.271.41.2017

Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Niepołomice ZP.271.39.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.34.2017

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł ZP.271.36.2017

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.38.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Wodna w Niepołomicach ZP.271.30.2017

Dostawa i instalacja Echokardiografu wysokiej klasy na potrzeby Niepołomickiego Centrum Kardiologii w Niepołomicach NCM.271.1.2017

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim ZP.271.27.2017

Stabilizacja osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z przeniesieniem sieci wodociągowej fi 110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej fi 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w Ochmanowie ZP.271.28.2017

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ ZP.271.25.2017

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej w Niepołomicach i Gimnazjum oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu ZP.271.24.2017

Modernizacja dróg w roku 2017 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice polegające na wykonaniu nawierzchni z mas mineralno asfaltowych oraz nawierzchni z kruszywa łamanego ZP.271.20.2017

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły podstawowej ZP.271.21.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji i wdrożenie systemu e-Urząd dla potrzeb Gminy Niepołomice. ZP.271.11.2017

UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ ZP.271.18.2017

Wyposażenie wnętrz nowej szkoły podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy ZP.271.16.2017

Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,, ZP.271.14.2017

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu ,,Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki,, ZP.271.15.2017

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - Część 1 - Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3- Maja 23 ZP.271.12.2017

Przebudowa ulicy Suszówka na terenie Niepołomic ZP.271.8.2017

Budowa kanalizacji opadowej DN 600 wraz z przekroczeniem torów kolejowych linii 091 Kraków-Medyka w km 19+028 w rurze ochronnej DN 800mm oraz z wylotem wód opadowych do potoku Drwinka w obszarze terenu kolejowego zamkniętego oraz poza terenem kolejowym zamkniętym ZP.271.5.2017

Usługa polegająca na przewozie osób ZP.271.4.2017

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o. ZP.271.3.2017

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej oraz przebudowa budynku usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynkach: elektryczną, gazową, c.o., wody, kanalizacji oraz budowę przyłączy wody i energii elektrycznej, gazu i kanalizacji do budynku na działkach nr ewid. 712, 703, 694/2 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice- etap I - bez budynku usługowego. ZP.271.14.2016

Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (17+1), rok produkcji 2016, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dwóch osób na wózkach inwalidzkich). ZP.271.16.2016

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.300.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr XXV/357/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2016 ZP.271.15.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.8.2016

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Niepołomice w sezonach zimowym 2016/2017 i 2017/2018 ZP.271.10.2016

Przebudowa chodnika w ciągu DW 964 na odc. 320 km 3+189 - km 4+606 w zakresie wykonania remontu chodnika wraz z krawężnikiem oraz odwodnieniem (ul. Wielicka w Niepołomicach) ZP.271.7.2016

Finansowanie wydatków Gminy Niepołomice poprzez wykup wierzytelności do kwoty 19.080.000,00 zł, ZP.271.5.2016

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Niepołomice do Szkoły Podstawowej w Niepołomicach i Gimnazjum oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Zespółu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu ZP.271.6.2016

Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.4.2016

Wybór Generalnego Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Niepołomice mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz niezbędnych dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych ZP.271.2.2016

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 5. 000.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 2 grudnia 2015 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. ZP.271.26.2015

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Niepołomice. ZP.271.17.2015

Zaprojektowanie i wybudowanie szkoły podstawowej w Niepołomicach wraz z przylegającym otoczeniem. ZP.271.20.2015

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w ok. km. 2+828 ( odc.ref.410) - ok. km. 3+908 ( odc.ref.4100) w m. Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska ZP.271.21.2015

Dostawa Ambulansu sanitarnego typu C w formie leasingu finansowego ZP.271.19.2015

Dostawa energii elektrycznej dla gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.14.2015

Zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w branży mechanicznej ZP.271.11.2015

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach ZP.271.15.2015

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Niepołomice do Ośrodków Adaptacyjno-Rehabilitacyjnych oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu. ZP.271.12.2015

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na wykonaniu chodnika, zatok autobusowych, przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonaniem przejść dla pieszych ZP.271.9.2015

Przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum wraz z instalacjami wewnętrznymi położonego w Woli Batorskiej na działce nr 690, jednostka ewidencyjna: Niepołomice etap I i II. ZP.271.8.2015

Świadczenie usług w zakresie poradni psychologicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.7.2015

Budowa budynku szkoleniowego kształcenia zawodowego ZP.271.5.2015

Aktywizacja terenów wiejskich na południe od Niepołomic poprzez modernizację połączenia drogowego miejscowości Podłęże, Staniątki, Zagórze ZP.271.4.2015

Prace nawierzchniowe na drogach gminnych w Gminie Niepołomice w 2015 roku ZP.271.3.2015

Wybór Generalnego Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych ZP.271.38.2014

BUDOWĘ INFRASTYRUKTURY DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ - VOL. II.- w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ZP.271.2.2015

Przeprowadzenie kursów w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,, ZP.271.1.2015

Unieważnienia (32)

Temat Sygnatura
DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. ZP.NPR.271.2.2019

DOSTAWA AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W NIEPOŁOMICACH. NPR.271.1.2019

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z w zbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże". Dotyczy przejścia w km 1+231 odc. ref.320 drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Podłęże ZP.271.17.2019

Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy oraz Klub Sportowy KS Batory wraz z przebudowąi rozbudową instalacji wewnętrznych budynku ZP.271.12.2019

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH W 2019 r. ZP.271.2.2019

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.21.2018

Zagospodarowanie otoczenia kopca Grunwaldzkiego w Niepołomicach przy ul. Grunwaldzkiej. ZP.271.15.2018

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Podłęże, Gmina Niepołomice ZP.271.10.2018

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie Gminy Niepołomice ZP.271.12.2018

Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną ZP.271.9.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach ZP.271.7.2018

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach ZP.271.4.2018

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu Cyfrowe Niepołomice ZP.271.1.2018

Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice ZP.271.31.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.29.2017

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny) ZP.271.26.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.22.2017

"Stabilizacja osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z przeniesieniem sieci wodociągowej ?110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej ? 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w Ochmanowie" ZP.271.23.2017

Budowa budynku o funkcji Klubu Malucha przy Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną, c.o., gazową, elektryczną ZP.271.19.2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.13.2017

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu - Cyfrowe Niepołomice. ZP.271.17.2017

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu - Cyfrowe Niepołomice. ZP.271.10.2017

Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu ,,Cyfrowe Niepołomice,, ZP.271.9.2017

Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - Część 1 - Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3- Maja 23 ZP.271.6.2017

Przebudowa ulicy Suszówka na terenie Niepołomic ZP.271.7.2017

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Niepołomicach- Podgrabiu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, rozbudowa wewnętrznych instalacji: wod- kan, gaz, c.o. ZP.271.13.2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów ZP.MGOPS.271.1.2016

"Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej oraz przebudowa budynku usługowego wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynkach: elektryczną, gazową, c.o., wody, kanalizacji oraz budowę przyłączy wody i energii elektrycznej, gazu i kanalizacji do budynku na działkach nr ewid. 712, 703, 694/2 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice- etap I - bez budynku usługowego". ZP.271.12.2016

Zaprojektowanie i realizacja inwestycji obejmująca modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków : usługowego i remizy strażackiej w Podłężu, działka nr 712 ZP.271.1.2016

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice ZP.271.10.2015

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz Domu Dziennego Pobytu w Staniątkach ZP.271.13.2015

Budowa budynku szkoleniowego kształcenia zawodowego ZP.271.36.2014