Szczegóły zamawiającego

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Ulica, numer: ul. Prądnicka 37

Kod pocztowy: 31-202

Miejscowość: Kraków

Telefon: (12 ) 257-82-91, 257-82-29

Fax: (12 ) 257-82-92, 257-82-29

E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl

WWW: www.narutowicz.krakow.pl


Ogłoszenia (230)

Roboty (11)

Temat Sygnatura
Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/25/2019

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie. ZP/20/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w ramach realizacji projektu pn.Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/27/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż windy osobowej w istniejącym szybie windowym w Budynku Głównym Szpitala ZP/21/2017

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego ZP/4/2017

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie wraz z pierwszym wyposażeniem ZP/21/2016

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie wraz z pierwszym wyposażeniem. ZP/16/2016

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Szatni pracowników Szpitala. ZP/14/2016

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem - II etap ZP/23/2015

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem - II etap ZP/19/2015

Dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii - III etap - przystosowane pomieszczeń po byłej Pracowni Mikrobiologii dla potrzeb administracyjnych Szpitala ZP/20/2015

Dostawy (189)

Temat Sygnatura
Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/18/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/22/2019

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco - dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii. ZP/17/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/21/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/16/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/15/2019

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych I ZP/13/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/9/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/11/2019

Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu ZP/10/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych I ZP/7/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/8/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/3/2019

Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/5/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I ZP/4/2019

Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej ZP/1/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/48/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III ZP/46/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych II ZP/52/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP/53/2018

Zakup i dostawa materiałów dla Centralnej Sterylizatorni II ZP/51/2018

Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/49/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/44/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/47/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie II ZP/45/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/35/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/43/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/36/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2018

Zakup i dostawa wielorazowej odzieży barierowej i bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala ZP/33/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/34/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/32/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/30/2018

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/27/2018

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji ZP/31/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/28/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I ZP/25/2018

Zakup i dostawa rękawic bezlateksowych, bezpudrowych sterylnych i rękawic sekcyjnych oraz masek z zaworem. ZP/26/2018

Zakup i dostawa rur do respiratora oraz jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk ZP/23/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do badań urodynamicznych I ZP/18/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I ZP/16/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II. ZP/17/2018

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/11/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/12/2018

Zakup i dostawa testów diagnostycznych, etykiet do drukowania kodów, wapna sodowanego i parafiny ZP/14/2018

Zakup i dostawa rękawic ZP/13/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/10/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie ZP/1/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/9/2018

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/5/2018

Zakup i dostawa strzykawek (przystosowanych do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu) ZP/6/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych ZP/4/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/2/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endourologicznych ZP/51/2017

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych IV ZP/54/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni III ZP/43/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III ZP/52/2017

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP/50/2017

Zakup i dostawa opatrunków V ZP/48/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/49/2017

Zakup i dostawa rękawic IV ZP/41/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2017

Zakup i dostaw opatrunków IV ZP/42/2017

Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z modernizacją istniejącej sieci komputerowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z usługą wsparcia technicznego ZP/46/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego, żywienia pozajelitowego oraz surowców farmaceutycznych ZP/38/2017

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/37/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/34/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni II ZP/36/2017

Zakup i dostawa sprzętu endoskopowego, jednorazowego do zabiegów i badań endourologicznych ZP/30/2017

Zakup i dostawa rękawic III ZP/31/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/33/2017

Zakup i dostawa leków z Programu SM ZP/28/2017

Zakup i dostawa opatrunków III ZP/32/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji II ZP/24/2017

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej. ZP/18/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni ZP/23/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III, mleka dla niemowląt oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego ZP/25/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/26/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/14/2017

Zakup i dostawa rękawic II ZP/22/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/19/2017

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/20/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/15/2017

Zakup i dostawa rękawic ZP/12/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii oraz dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ZP/16/2017

Zakup i dostawa bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala. ZP/11/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/10/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Serologii Transfuzjologicznej ZP/7/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Mikrobiologii ZP/6/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji i wapna sodowanego ZP/5/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/1/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/3/2017

Zakup i dostawa opatrunków jałowych i zwykłych ZP/2/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/51/2016

Zakup i dostawa leków z programu SM oraz leków onkologicznych ZP/44/2016

Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Zespołu Bloków Operacyjnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wózków w ramach pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych. ZP/43/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie II ZP/42/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych, fartuchów chirurgicznych oraz szwów chirurgicznych ZP/41/2016

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/35/2016

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, żywienia dojelitowego oraz mleka dla niemowląt. ZP/39/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/31/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie. ZP/34/2016

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/38/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji III ZP/37/2016

Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Szatni pracowników Szpitala ZP/33/2016

Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby pacjentów podczas Swiatowych Dni Młodzieży w Krakowie. ZP/32/2016

Zakup i dostawa asortymentu dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii ZP/27/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych. ZP/29/2016

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych oraz wosku kostnego. ZP/23/2016

Dostawa sprzętu endoskopowego do zabiegów i badań endourologicznych ZP/30/2016

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii. ZP/26/2016

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/28/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZP/25/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/19/2016

Zakup i dostawa leków II ZP/18/2016

Zakup i dostawa endoprotez i implantów - cz. II ZP/15/2016

Zakup i dostawa aparatury medycznej ZP/13/2016

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/17/2016

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/11/2016

Materiały do sterylizacji ZP/6/2016

Zakup i dostawa leków I ZP/9/2016

Zakup i dostawa jednorazowych czujników SPO2, mankietów NIBP dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów. ZP/5/2016

Zakup i dostawa rękawic. ZP/7/2016

Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii ZP/4/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZP/3/2016

Zakup i dostawa wyrobów medycznych i opatrunków ZP/2/2016

Zakup i dostawa bielizny operacyjnej. ZP/44/2015

Zakup i dostawa endoprotez ZP/1/2016

Zakup i dostawa leków ZP/43/2015

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. ZP/40/2015

Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/39/2015

Zakup i dostawa implantów ZP/34/2015

Zakup i dostawa asortymentu ochronnego, waty i ligniny. ZP/41/2015

Zakup sprzętu i aparatury medycznej ZP/37/2015

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem - II etap. Zakup pierwszego wyposażenia. ZP/36/2015

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego ZP/31/2015

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala. ZP/11/2015

Zakup i dostawa leków III oraz środków kontrastowych. ZP/33/2015

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/29/2015

Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego ZP/30/2015

Zakup i dostawa wyrobów medycznych i opatrunków. ZP/26/2015

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji - cz. II ZP/28/2015

Zakup i dostawa gwoździ, śrub i płytek DHS/LCP ZP/27/2015

Dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco-dezynfekujących dla Pracowni Badań Endoskopowych Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej. ZP/21/2015

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/17/2015

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/22/2015

Zakup i dostawa insuliny ZP/24/2015

Zakup i dostawa endoprotez ZP/16/2015

Zakup, dostawa i montaż tomografu komputerowego z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z demontażem i odkupieniem używanego tomografu komputerowego SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 rok produkcji 2005. ZP/14/2015

Zakup i dostawa leków II ZP/18/2015

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/15/2015

Zakup i dostawa implantów ortopedyczno - urazowych ZP/9/2015

Zakup i dostawa rur do obwodu anestetycznego, karbowanych do obwodu oddechowego respiratora, obwód oddechowy typu Mapleson D, układ oddechowy - jednorazowego użytku oraz rur wielokrotnego użytku do respiratora dla dorosłych. ZP/8/2015

Dostawa sprzętu endoskopowego do zabiegów i badań endourologicznych II ZP/12/2015

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych ZP/6/2015

Zakup i dostawa leków różnych ZP/10/2015

Dostawa sprzętu endoskopowego do zabiegów i badań endourologicznych. ZP/4/2015

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego ZP/3/2015

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. ZP/7/2015

Zakup i dostawa obuwia, odzieży i bielizny operacyjnej dla ZBO. ZP/2/2015

Zakup i dostawa materiałów i opakowań do sterylizacji ZP/5/2015

Zakup i dostawa leków I ZP/1/2015

Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/73/2014

Zakup i dostawa antybiotyków ZP/72/2014

Zakup i dostawa leków III ZP/71/2014

Zakup i dostawa leków różnych ZP/69/2014

Zakup i dostawa materiałów i opakowań do sterylizacji ZP/65/2014

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR ZP/67/2014

Zakup karetki transportowej z wyposażeniem w formie leasingu finansowego ZP/68/2014

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. ZP/62/2014

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/61/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Zespołu Bloków Operacyjnych i Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZP/66/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Neurologii ZP/63/2014

Zakup i dostawa zestawu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ZP/59/2014

Zakup i dostawa endoprotez stawu kolanowego i osteosyntezy ręki i stopy ZP/58/2014

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/54/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii - Tor wizyjny do operacji endoskopowych i Nasofiberoskop ZP/56/2014

Zakup wyposażenia technicznego dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii - meble i krzesła ZP/57/2014

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/47/2014

Zakup i dostawa leków różnych ZP/51/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Zespołu Bloków Operacyjnych i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ZP/55/2014

Zakup wyposażenia medycznego (II) dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZP/53/2014

Zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użycia. ZP/50/2014

Usługi (30)

Temat Sygnatura
Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/28/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) III ZP/24/2019

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/14/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) ZP/23/2019

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu RT wraz z zespołem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/12/2019

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/2/2019

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal ZP/41/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych II ZP/40/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych. ZP/39/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID ZP/22/2018

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/21/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/24/2018

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/15/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/19/2018

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/7/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. ZP/35/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/39/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji techniczno - budowlanej rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej ZP/44/2017

1) Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego 2) Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym: inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne) adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala ZP/17/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/13/2017

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/9/2017

Usługa prania, suszenia, prasowania, naprawy, dezynfekcji, sortowania wg komórek organizacyjnych Szpitala wraz z transportem bielizny szpitalnej oraz najem pościeli szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) oznaczonej tagiem. ZP/12/2016

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala na potrzeby Bloków Operacyjnych ZP/36/2016

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/10/2016

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/8/2016

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/35/2015

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/13/2015

Konserwacja centrali telefonicznej KX TDA 600 z rozszerzeniami KXTDA 620 wraz z aparatami telefonicznymi, siecią telefoniczną wewnatrz Szpitala II. ZP/74/2014

Konserwacja centrali telefonicznej KX TDA 600 z rozszerzeniami KXTDA 620 wraz z aparatami telefonicznymi, siecią telefoniczną wewnatrz Szpitala. ZP/52/2014

Wyniki (206)

Temat Sygnatura
Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/18/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych II ZP/22/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/15/2019

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco - dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii. ZP/17/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/21/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) III ZP/24/2019

Zakup i dostawa nici chirurgicznych II ZP/16/2019

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/12/2019

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych I ZP/13/2019

Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatu ZP/10/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/11/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III ZP/46/2018

Zakup i dostawa nici chirurgicznych I ZP/7/2019

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/3/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/48/2018

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/2/2019

Zakup i dostawa opatrunków jałowych I ZP/4/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/8/2019

Zakup i dostawa wiertarki do zabiegów ortopedycznych z nakładką do piły oscylacyjnej dla potrzeb Bloków Operacyjnych w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/5/2019

Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej ZP/1/2019

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych II ZP/52/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP/53/2018

Zakup i dostawa materiałów dla Centralnej Sterylizatorni II ZP/51/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/44/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/49/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych III ZP/47/2018

Zakup i dostawa karetki dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/54/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/43/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie II ZP/45/2018

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal ZP/41/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/36/2018

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/21/2018

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID ZP/22/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III ZP/32/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych II ZP/40/2018

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/38/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/34/2018

Zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Dziecięcego w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/30/2018

Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji ZP/31/2018

Zakup i dostawa wielorazowej odzieży barierowej i bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala ZP/33/2018

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/27/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I ZP/25/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/28/2018

Zakup i dostawa rękawic bezlateksowych, bezpudrowych sterylnych i rękawic sekcyjnych oraz masek z zaworem. ZP/26/2018

Zakup i dostawa rur do respiratora oraz jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk ZP/23/2018

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/11/2018

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych I ZP/16/2018

Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie. ZP/20/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II. ZP/17/2018

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/12/2018

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/15/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do badań urodynamicznych I ZP/18/2018

Zakup i dostawa testów diagnostycznych, etykiet do drukowania kodów, wapna sodowanego i parafiny ZP/14/2018

Zakup i dostawa rękawic ZP/13/2018

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/10/2018

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/7/2018

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/9/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/5/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/2/2018

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endourologicznych ZP/51/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2018

Zakup i dostawa strzykawek (przystosowanych do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu) ZP/6/2018

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - Immunoglobulin i płynów do hemofiltracji i hemodializy, zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych ZP/4/2018

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni III ZP/43/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III ZP/52/2017

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych IV ZP/54/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2017

Zakup i dostawa opatrunków V ZP/48/2017

Zakup i dostawa rękawic IV ZP/41/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie II ZP/49/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, mleka dla niemowląt, żywienia dojelitowego, żywienia pozajelitowego oraz surowców farmaceutycznych ZP/38/2017

Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z modernizacją istniejącej sieci komputerowej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z usługą wsparcia technicznego ZP/46/2017

Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/45/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/39/2017

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej z transportem wraz z najmem pościeli i bielizny szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład, kołdra, poduszka, pokrowiec zmywalny na poduszkę) oznaczonej tagiem (chipem) działającym w technologii UHF RFID. ZP/35/2017

Zakup i dostaw opatrunków IV ZP/42/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w ramach realizacji projektu pn.Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie ZP/27/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych II ZP/33/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni II ZP/36/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych II ZP/34/2017

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/37/2017

Zakup i dostawa sprzętu endoskopowego, jednorazowego do zabiegów i badań endourologicznych ZP/30/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych III, mleka dla niemowląt oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego ZP/25/2017

Zakup i dostawa opatrunków III ZP/32/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż windy osobowej w istniejącym szybie windowym w Budynku Głównym Szpitala ZP/21/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/14/2017

Zakup i dostawa leków z Programu SM ZP/28/2017

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - ultrasonografy, łóżka wraz z wyposażeniem, shaver artroskopowy oraz aparat RTG wraz z przystosowaniem pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej. ZP/18/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji II ZP/24/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/26/2017

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/13/2017

1) Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i przystosowania pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Oddziału Dziecięcego 2) Opracowanie dokumentacji projektowej (w tym: inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne) adaptacji budynku po byłej pralni dla potrzeb Pracowni Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala ZP/17/2017

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych, diagnostyki moczu, koagulologii, hematologii oraz dostarczenie i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ZP/16/2017

Zakup i dostawa opatrunków II ZP/20/2017

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/19/2017

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/10/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II ZP/15/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Serologii Transfuzjologicznej ZP/7/2017

Zakup i dostawa rękawic ZP/12/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I ZP/1/2017

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych ZP/9/2017

Zakup i dostawa bielizny operacyjnej dla potrzeb całego Szpitala. ZP/11/2017

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w Mikrobiologii ZP/6/2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji i wapna sodowanego ZP/5/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/3/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2017

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych ZP/51/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych i zwykłych ZP/2/2017

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych III ZP/40/2016

Zakup i dostawa leków z programu SM oraz leków onkologicznych ZP/44/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych II ZP/31/2016

Zakup i dostawa implantów ortopedycznych ZP/35/2016

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych, pasków diagnostycznych, żywienia dojelitowego oraz mleka dla niemowląt. ZP/39/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych, fartuchów chirurgicznych oraz szwów chirurgicznych ZP/41/2016

Usługa prania, suszenia, prasowania, naprawy, dezynfekcji, sortowania wg komórek organizacyjnych Szpitala wraz z transportem bielizny szpitalnej oraz najem pościeli szpitalnej (poszwa, poszewka, prześcieradło, podkład) oznaczonej tagiem. ZP/12/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie. ZP/34/2016

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych ZP/38/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji III ZP/37/2016

Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych. ZP/29/2016

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala na potrzeby Bloków Operacyjnych ZP/36/2016

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych oraz wosku kostnego. ZP/23/2016

Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Szatni pracowników Szpitala ZP/33/2016

Zakup i dostawa asortymentu dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii ZP/27/2016

Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii. ZP/26/2016

Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby pacjentów podczas Swiatowych Dni Młodzieży w Krakowie. ZP/32/2016

Dostawa sprzętu endoskopowego do zabiegów i badań endourologicznych ZP/30/2016

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/28/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZP/25/2016

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie wraz z pierwszym wyposażeniem ZP/21/2016

Zakup i dostawa endoprotez i implantów - cz. II ZP/15/2016

Zakup i dostawa aparatury medycznej ZP/13/2016

Zakup i dostawa leków II ZP/18/2016

Zakup i dostawa leków I ZP/9/2016

Zakup i dostawa opatrunków jałowych ZP/19/2016

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II ZP/10/2016

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Szatni pracowników Szpitala. ZP/14/2016

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR oraz Kardiowerterów. ZP/17/2016

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych ZP/11/2016

Materiały do sterylizacji ZP/6/2016

Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej ZP/8/2016

Zakup i dostawa jednorazowych czujników SPO2, mankietów NIBP dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów. ZP/5/2016

Zakup i dostawa rękawic. ZP/7/2016

Zakup i dostawa endoprotez ZP/1/2016

Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań w serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii ZP/4/2016

Zakup i dostawa wyrobów medycznych i opatrunków ZP/2/2016

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji ZP/3/2016

Zakup i dostawa leków ZP/43/2015

Zakup i dostawa bielizny operacyjnej. ZP/44/2015

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. ZP/40/2015

Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/39/2015

Zakup i dostawa asortymentu ochronnego, waty i ligniny. ZP/41/2015

Zakup i dostawa implantów ZP/34/2015

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/35/2015

Zakup sprzętu i aparatury medycznej ZP/37/2015

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem - II etap. Zakup pierwszego wyposażenia. ZP/36/2015

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego ZP/31/2015

Dostawa odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala. ZP/11/2015

Zakup i dostawa leków III oraz środków kontrastowych. ZP/33/2015

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/29/2015

Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacja odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/13/2015

Zakup i dostawa wyrobów medycznych i opatrunków. ZP/26/2015

Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego ZP/30/2015

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji - cz. II ZP/28/2015

Zakup i dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych oraz oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych. ZP/17/2015

Zakup i dostawa gwoździ, śrub i płytek DHS/LCP ZP/27/2015

Dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco-dezynfekujących dla Pracowni Badań Endoskopowych Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej. ZP/21/2015

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/22/2015

Zakup, dostawa i montaż tomografu komputerowego z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z demontażem i odkupieniem używanego tomografu komputerowego SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 rok produkcji 2005. ZP/14/2015

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem - II etap ZP/23/2015

Zakup i dostawa insuliny ZP/24/2015

Zakup i dostawa endoprotez ZP/16/2015

Dokończenie przebudowy pomieszczeń na potrzeby Pracowni Mikrobiologii - III etap - przystosowane pomieszczeń po byłej Pracowni Mikrobiologii dla potrzeb administracyjnych Szpitala ZP/20/2015

Zakup i dostawa leków II ZP/18/2015

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/15/2015

Zakup i dostawa implantów ortopedyczno - urazowych ZP/9/2015

Zakup i dostawa rur do obwodu anestetycznego, karbowanych do obwodu oddechowego respiratora, obwód oddechowy typu Mapleson D, układ oddechowy - jednorazowego użytku oraz rur wielokrotnego użytku do respiratora dla dorosłych. ZP/8/2015

Dostawa sprzętu endoskopowego do zabiegów i badań endourologicznych II ZP/12/2015

Zakup i dostawa leków różnych ZP/10/2015

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych ZP/6/2015

Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego ZP/3/2015

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. ZP/7/2015

Zakup i dostawa leków I ZP/1/2015

Zakup i dostawa obuwia, odzieży i bielizny operacyjnej dla ZBO. ZP/2/2015

Zakup i dostawa materiałów i opakowań do sterylizacji ZP/5/2015

Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/73/2014

Zakup i dostawa leków III ZP/71/2014

Zakup i dostawa antybiotyków ZP/72/2014

Konserwacja centrali telefonicznej KX TDA 600 z rozszerzeniami KXTDA 620 wraz z aparatami telefonicznymi, siecią telefoniczną wewnatrz Szpitala II. ZP/74/2014

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/61/2014

Zakup i dostawa leków różnych ZP/69/2014

Zakup karetki transportowej z wyposażeniem w formie leasingu finansowego ZP/68/2014

Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych typu SSIR i dwujamowych typu DDDR ZP/67/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Zespołu Bloków Operacyjnych i Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZP/66/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Neurologii ZP/63/2014

Zakup i dostawa endoprotez stawu kolanowego i osteosyntezy ręki i stopy ZP/58/2014

Zakup i dostawa wyrobów medycznych ZP/54/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii - Tor wizyjny do operacji endoskopowych i Nasofiberoskop ZP/56/2014

Zakup i dostawa szwów chirurgicznych ZP/47/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Zespołu Bloków Operacyjnych i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego ZP/55/2014

Zakup i dostawa leków różnych ZP/51/2014

Zakup i dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użycia. ZP/50/2014

Zakup wyposażenia medycznego (II) dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZP/53/2014

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. ZP/49/2014

Zakup i dostawa leków różnych ZP/48/2014

Zakup i dostawa rękawic. ZP/40/2014

Zakup wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZP/43/2014

Unieważnienia (26)

Temat Sygnatura
Usługa specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala ZP/14/2019

Całodobowe wykonywanie usług w zakresie transportu pacjentów Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wykonywanych karetką reanimacyjno - transportową RT z lekarzem (typ S) ZP/23/2019

Świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów karetką typu RT wraz z zespołem dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2019

Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I ZP/9/2019

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/6/2019

Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych II ZP/35/2018

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dorosłych. ZP/39/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/24/2018

Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie ZP/1/2018

Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz wykonaniem audytu dla ciepłej wody użytkowej. ZP/19/2018

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP/50/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy (remontu) instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach Szpitala wraz z wykonaniem audytu i inwentaryzacji techniczno - budowlanej rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej ZP/44/2017

Zakup i dostawa rękawic III ZP/31/2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do pracy Centralnej Sterylizatorni ZP/23/2017

Zakup i dostawa rękawic II ZP/22/2017

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego ZP/4/2017

Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Zespołu Bloków Operacyjnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wózków w ramach pierwszego wyposażenia dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych. ZP/43/2016

Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie II ZP/42/2016

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Apteki Szpitalnej wraz z Pracownią leków cytostatycznych w jej obrębie wraz z pierwszym wyposażeniem. ZP/16/2016

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej wraz z pierwszym wyposażeniem - II etap ZP/19/2015

Dostawa sprzętu endoskopowego do zabiegów i badań endourologicznych. ZP/4/2015

Zakup i dostawa materiałów i opakowań do sterylizacji ZP/65/2014

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. ZP/62/2014

Konserwacja centrali telefonicznej KX TDA 600 z rozszerzeniami KXTDA 620 wraz z aparatami telefonicznymi, siecią telefoniczną wewnatrz Szpitala. ZP/52/2014

Zakup i dostawa zestawu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu ZP/59/2014

Zakup wyposażenia technicznego dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii - meble i krzesła ZP/57/2014